Abner byter sida- Kraften i ett löfte från Gud (2 Sam 3:6-39)

Predikan av Josef Löwdin

6/3-2016, Göteborg

 

Inbörderskriget i Israel har dragit igång men kommer snart att få en oväntad vändning. Denna vändning består i att Sauls gamle genral Abner kommer att gå över till Davids sida.

6 Så länge kriget varade mellan Sauls hus och Davids hus, stärkte Abner sin ställning i Sauls hus. 7 Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, dotter till Aja. Och Is-Boset sade till Abner: ”Varför har du gått in till min fars bihustru?” 8 Abner blev mycket upprörd över dessa ord och sade: ”Är jag då ett hundhuvud från Juda land? Just då jag visar godhet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. 9 Må Gud straffa Abner både nu och senare, om jag inte handlar så med David som Herren med ed har lovat honom. 10 Jag skall ta kungadömet från Sauls hus och upprätta Davids tron över både Israel och Juda, från Dan ända till Beer-Sheba.” 11 Då kunde han inte säga ett ord mer till Abner av rädsla för honom. 12
Abner skickade sändebud till David och lät säga: ”Vem tillhör landet? Slut förbund med mig och jag skall ge dig mitt stöd så att hela Israel går över till dig.” 
13
David svarade: ”Bra! Jag vill sluta förbund med dig. Men en sak kräver jag av dig: Du får inte träda fram inför mitt ansikte utan att föra med dig Mikal, Sauls dotter, när du kommer för att träda fram inför mig.”
14 Därefter skickade David sändebud till Is-Boset, Sauls son, och lät säga: ”Ge mig min hustru Mikal, som jag tog mig till priset av etthundra filisteers förhudar.” 15 Då sände Is-Boset bud och lät hämta henne från hennes man, Paltiel, Laish son. 16
Men hennes man gick med henne och följde henne gråtande ända till Bahurim. Här sade Abner till honom: ”Vänd tillbaka och gå hem.” Då vände han tillbaka. 
17
Abner hade talat med de äldste i Israel och sagt: ”Sedan lång tid har ni försökt att få David till kung över er. 
18 Låt det nu ske, för Herren har sagt om David: Genom min tjänare Davids hand skall jag frälsa mitt folk Israel från filisteerna och från alla deras fiender.” 19 Och Abner talade också med benjaminiterna. Därefter gick Abner till David i Hebron för att berätta allt vad Israel och hela Benjamins hus funnit vara riktigt. 20 Abner kom till David i Hebron, åtföljd av tjugo man, och David ordnade en fest för Abner och hans män. 21 Abner sade till David: ”Jag vill ge mig av och samla hela Israel till min herre konungen, för att de må sluta förbund med dig, så att du kan regera över allt vad ditt hjärta önskar.” Då lät David Abner fara, och han gav sig av i frid.

Abner dödas av Joab

22 Davids folk och Joab kom just då tillbaka från ett plundringståg och de förde med sig ett stort byte. Abner var nu inte längre kvar hos David i Hebron, för David hade låtit honom gå, och han hade givit sig av i frid. 23 När Joab och hela hans här kom, berättade man för honom att Abner, Ners son, hade kommit till kungen, som låtit honom gå, och att han hade givit sig av i frid. 24 Då gick Joab in till kungen och sade: ”Vad har du gjort? Abner kommer till dig, och du låter honom bara gå härifrån! 25 Du känner Abner, Ners son. Han kom för att bedra dig och få veta alla dina krigsplaner och ta reda på allt vad du har för dig.”26
När Joab hade gått ut från David, sände han bud efter Abner, och de fick honom att vända tillbaka när han var vid Sirabrunnen. Men David visste ingenting om detta. 
27 Då Abner kom tillbaka till Hebron, förde Joab honom avsides till mitten av porten för att tala enskilt med honom. Där stack han ner honom med ett dödande hugg i magen, som hämnd för sin bror Asaels blod. 28
När David senare fick höra detta, sade han: ”Jag och mitt kungadöme är för evigt oskyldiga inför Herren till Abners, Ners sons, blod. 
29 Må det komma över Joabs huvud och över hela hans fars hus. Må i Joabs hus aldrig saknas män som har flytning eller spetälska eller som stöder sig på kryckor eller som faller för svärd eller som lider brist på bröd.” 30 Så hade Joab och hans bror Abisaj mördat Abner, därför att denne hade dödat deras bror Asael under striden vid Gibeon.

David sörjer Abner

31 David sade till Joab och allt folket som var med honom: ”Riv sönder era kläder och kläd er i säcktyg och håll dödsklagan efter Abner.” Och kung David gick själv bakom båren. 32 De begravde Abner i Hebron. Kungen brast ut i gråt vid Abners grav, och allt folket grät. 33 Och kungen sjöng en klagosång över Abner:

”Måste då Abner dö en dåres död? 34
Dina händer var ej bundna, dina fötter ej slagna i bojor. Du föll som man faller
för onda män.”

Då grät allt folket ännu mer över honom. 35
Sedan kom de alla för att förmå David att äta något medan det ännu var dag. Men David svor en ed och sade: ”Må Gud straffa mig både nu och senare om jag smakar bröd eller något annat, innan solen har gått ner!” 
36 Folket hörde detta, och det togs väl emot av alla, så som allt annat kungen gjorde togs väl emot av allt folket. 37 Hela folket och hela Israel insåg då att kungen inte hade haft någon del i att Abner, Ners son, hade blivit dödad. 38 Kungen sade till sina tjänare: ”Vet ni inte att en furste och en stor man i dag har fallit i Israel? 39 Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung, och de där männen, Serujas söner, är starkare än jag. Må Herren vedergälla den som gör ont för hans ondska

  1. Abners reaktion

Vi befinner oss fortfarande i ett Israel men David blir starkare och starkare och Sauls hus blir allt svagare. Inom Sauls Hus blir Abner Saul´s kusin och den som ledde hans arméer allt starkare och börjar mer och mer att hävda sig själv.

6 Så länge kriget varade mellan Sauls hus och Davids hus, stärkte Abner sin ställning i Sauls hus. 7 Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, dotter till Aja. Och Is-Boset sade till Abner: ”Varför har du gått in till min fars bihustru?” 8 Abner blev mycket upprörd över dessa ord och sade: ”Är jag då ett hundhuvud från Juda land? Just då jag visar godhet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. 

Abner gick kanske in till Sauls bihustru. Man vet inte säkert om han gjorde det eller ej. Men han blir beskylld av Is-Boset för att han har gjort det och han förnekar det inte helt heller.

På denna tid var det vanligt att man hade en bihustru eller många andra bihustrur. Is- Boset, Sauls egna son reagerar på Abners agerande och anser att han inte har rätt att gå in till Sauls Bihustru.

Abner dock reagerar överlägset och hävdar sina så kallade rättigheter. Han menar att eftersom de inte ännu är helt förstörda av Davids hus så är det helt hans egna förtjänst att de inte ännu har gått under.

Han använder detta som ett argument för att rättfärdiga sitt beteende.

Idag finns många ute i samhället och även inom kyrkorna som hävdar sig själva och vill ha ut något av allt man har gjort.

Jag har minsann jobbat här i femton år, nu skall jag minsann ha ut något extra av det hela och göra vad jag vill”. Får jag inte det jag vill då lägger jag av och går nån annanstans.

Eller : ”Jag har minsann varit i denna församling i 23 år nu är det dags att jag får bli äldste” Annars går jag till en annan kyrka. Detta tänk är ett världsligt tänkande och beteende och något vi måste hålla oss borta i från.

Vi måste ändå förstå att alla gåvor kommer från Herren och det är Herren som välsignar. Herren upphöjer de ödmjuka och inte de som rekommenderar sig själva.

Vi ser också att han inte klarar av att bli tillrättavisad. Oavsett om han var skyldig eller ej så är hans reaktion stark vrede på grund av att någon pekar fingret mot honom.

Människor idag och genom alla tider har aldrig gillat att bli tillrättavisade och vrede är en normal mot reaktion mot sådant. Istället borde man vara tacksam att man blir tillrättavisad och förs tillbaka på rätt väg och inte fly undan det.

Hade det varit en falsk anklagelse så var även då hans sätt att agera helt felaktigt. Jesus sade ”Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.
 ” (Matt 5:11-12)

Hur reagerar du när du syndar och blir tillrättavisad? Reagerar du i vrede och drar eller reagerar du i tacksamhet och ödmjukhet?

Hur reagerar du när du blir falskt anklagad? Glädjer du dig och blir glad eller reagerar du i vrede och drar?

  1. Kraften i ett löfte.

Trotts detta världsliga tänk och beteende av Abner så använde Gud det till att få över Abner på Davids sida.

 Må Gud straffa Abner både nu och senare, om jag inte handlar så med David som Herren med ed har lovat honom. 10 Jag skall ta kungadömet från Sauls hus och upprätta Davids tron över både Israel och Juda, från Dan ända till Beer-Sheba.” 11 Då kunde han (Is- Boset) inte säga ett ord mer till Abner av rädsla för honom. (vers 9-11)

Abner säger till Is-Boset att nu drar han och Abner hotar att ge hela Sauls hus till David.

Men vad är det ytterst som får honom att agera så?

Det är löftet som David har fått från Herren som Abner pekar på i vers 9 ”Må Gud straffa Abner både nu och senare, om jag inte handlar så med David som Herren med ed har lovat honom.”

Gud hade valt David till kung över hela Israel och Abner visste om det hela. Trotts att han visste om det och hade vetat det länge, så hade han ändå kämpat emot och försökt behålla behålla Benjamins i Sauls ägo.

Guds löften är dock kraftigare än människors planer. Abner överväger nu och hotar med att gå över till David på grund av ett löfte från Gud som han hade ägnat sitt liv att slåss emot.

Detta visar hur starka Guds löften är. Inga arméer i världen kan besegra dem. Oavsett om man hade samlat alla jordens vapen och arméer för att bekämpa Guds löften, så hade det inte fungerat.

Mina vänner, kanske du håller just nu på att bekämpa Guds löften. Du kanske inte vågar tro på dem utan bekämpar dem. Du skall veta att alla Guds löften har i Jesus fått sitt Ja och Amen.

Det Gud har lovat oss i form av ett evigt liv det gäller och kan inte besegras. Gå inte runt och känn dig deppig och hopplös över ditt liv. I stället kan du vara glad och fröjdas över Guds löften till dig.

Inget av Guds löften kommer att gå om intet utan alla kommer bli fullbordade. Just av den orsaken har vi en stor anledning och orsak till att fröjdas och alltid vara glada.

När man inte lever i tron på Guds löften så tar det bort glädjen ur våra liv och ersätts med allt annat. Må oss därför ha våra fokus på Guds löften, för det finns kraft i dem och dem sviker oss aldrig.

Himmel och jord kan brinna upp men Guds löften kommer ändå att evigt stå kvar och det finns kraft i dem.

Vers 12. Abner skickade sändebud till David och lät säga: ”Vem tillhör landet? Slut förbund med mig och jag skall ge dig mitt stöd så att hela Israel går över till dig.” 13
David svarade: ”Bra! Jag vill sluta förbund med dig. Men en sak kräver jag av dig: Du får inte träda fram inför mitt ansikte utan att föra med dig Mikal, Sauls dotter, när du kommer för att träda fram inför mig.”
14 Därefter skickade David sändebud till Is-Boset, Sauls son, och lät säga: ”Ge mig min hustru Mikal, som jag tog mig till priset av etthundra filisteers förhudar.” 15 Då sände Is-Boset bud och lät hämta henne från hennes man, Paltiel, Laish son. 16
Men hennes man gick med henne och följde henne gråtande ända till Bahurim. Här sade Abner till honom: ”Vänd tillbaka och gå hem.” Då vände han tillbaka. 
17
Abner hade talat med de äldste i Israel och sagt: ”Sedan lång tid har ni försökt att få David till kung över er. 
18 Låt det nu ske, för Herren har sagt om David: Genom min tjänare Davids hand skall jag frälsa mitt folk Israel från filisteerna och från alla deras fiender.” 19 Och Abner talade också med benjaminiterna. Därefter gick Abner till David i Hebron för att berätta allt vad Israel och hela Benjamins hus funnit vara riktigt. 20 Abner kom till David i Hebron, åtföljd av tjugo man, och David ordnade en fest för Abner och hans män. 21 Abner sade till David: ”Jag vill ge mig av och samla hela Israel till min herre konungen, för att de må sluta förbund med dig, så att du kan regera över allt vad ditt hjärta önskar.” Då lät David Abner fara, och han gav sig av i frid.

Abner går nu helt över till David och de sluter ett förbund med varandra. David hade bara ett villkor för detta förbund. Villkoret var att David skulle få tillbaka Mikal.

Mikal som ni minns var Davids första fru som Saul erbjöd till honom när han ville få David på fall. Saul hade ju hoppats att David skulle stupa i jakten på de hundra förhudarna som var bröllopsgåvan för att få Mikal. (1 Sam kap 18.)

David stupade inte och tvingades fly för sitt liv undan Saul. Det var då när Saul jagade honom som Mikal fick hjälpa David att fly och deras vägar skildes då åt.

Saul hade lite senare givit bort Mikal åt Palti ”Saul hade givit sin dotter Mikal, Davids hustru, åt Palti, Lais son, från Gallim. ” (1 Sam 25:44)

David ville alltså ha sin fru tillbaka som han hade fått av Saul och även blivit av med på grund av Saul. Detta villkor ställde han på Abner för att sluta förbund med Abner och låta honom byta sida.

Abner fixar detta och kom med sina tjugo män till Davids sida och David hade en stor fest för dem.

  1. Joabs hämnd.

Abner kommer dock inte bli så gammal i Davids hus, bakom kulisserna pågår andra tankar om Abners övergång till Davids sida.

Joab litar inte på Abner och är övertygad om att Abner är en bedragare som bara vill åt Davids krigsplaner.

Han går till David och säger vad han tror :”Då gick Joab in till kungen och sade: ”Vad har du gjort? Abner kommer till dig, och du låter honom bara gå härifrån! 25 Du känner Abner, Ners son. Han kom för att bedra dig och få veta alla dina krigsplaner och ta reda på allt vad du har för dig.” (Vers 24-25)

David trodde troligtvis inte på Joab så Joab tar nu saken i egna händer och dödar Abner

När Joab hade gått ut från David, sände han bud efter Abner, och de fick honom att vända tillbaka när han var vid Sirabrunnen. Men David visste ingenting om detta. 27 Då Abner kom tillbaka till Hebron, förde Joab honom avsides till mitten av porten för att tala enskilt med honom. Där stack han ner honom med ett dödande hugg i magen, som hämnd för sin bror Asaels blod. 28 ” (vers 26-27)

Detta var även en hämnd för hans bror Asael som Abner hade dödat tidigare. Joab tog chansen att hämnas när han hade en anledning.

Han kunde anklaga och beskylla Abner för att vara en bedragare och sedan döda honom på dessa falska grunder.

Det är inget nytt. Det är som hämtat från en film eller en TV serie. Men sådant har alltid förekommit. Abner var ett hot mot Joabs position, Abner hade dödat Joabs bror så Joab anklagar honom och hoppas att David skulle döda honom.

När David inte gör det tar han saken i egna händer och dödar Abner.

Här ser vi så många olika karaktärsdrag en troende inte skall ha. Svek och hämndlystnad.

Vi skall inte hämnas och det skall inte ens komma på våra läppar att vi skall hämnas.

Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den , säger Herren. ” (Rom 12:19)

Jag såg på TV härom dagen en muslimsk kvinna som hade blivit blåst på en bostad. Hon hade betalt in till en svart mäklare som skulle fixa en bostad till henne.

Men hon fick ingen bostad och blev lurad på pengar och hennes kommentar till det hela när reportern frågade om hon inte skulle polis anmäla händelsen?

”Gud kommer att hämnas och döma henne sade hon” Om till och med en muslim fattar det att det är Gud som tar hämnd och inte människan borde inte vi fatta det också ?

Borde inte Joab ha vetat bättre?

  1. Davids försonande attityd

31 David sade till Joab och allt folket som var med honom: ”Riv sönder era kläder och kläd er i säcktyg och håll dödsklagan efter Abner.” Och kung David gick själv bakom båren. 32 De begravde Abner i Hebron. Kungen brast ut i gråt vid Abners grav, och allt folket grät. 33 Och kungen sjöng en klagosång över Abner:

”Måste då Abner dö en dåres död? 34
Dina händer var ej bundna, dina fötter ej slagna i bojor. Du föll som man faller
för onda män.”

Då grät allt folket ännu mer över honom. 35
Sedan kom de alla för att förmå David att äta något medan det ännu var dag. Men David svor en ed och sade: ”Må Gud straffa mig både nu och senare om jag smakar bröd eller något annat, innan solen har gått ner!” 
36 Folket hörde detta, och det togs väl emot av alla, så som allt annat kungen gjorde togs väl emot av allt folket. 37 Hela folket och hela Israel insåg då att kungen inte hade haft någon del i att Abner, Ners son, hade blivit dödad. 38 Kungen sade till sina tjänare: ”Vet ni inte att en furste och en stor man i dag har fallit i Israel? 39 Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung, och de där männen, Serujas söner, är starkare än jag. Må Herren vedergälla den som gör ont för hans ondska

Folket verkade tro att David låg bakom Abners död. Men hans sätt att agera vid Abners död övertygade folket om att David inte hade något med det hela att göra.

Denna Abner var den som varit med Saul och förföljt David och försökt att döda honom. Abner var egentligen en av Davids största fiender som hade gjort livet surt för David och tvingat honom på flykt.

Davids attityd dock vid Abners död vinner en starkare ställning hos folket. David fastar och gråter och går själv nära Abners bår, vilket var ett ovanligt agerande för en kung..

Att fasta vid någons död var något man ofta gjorde i bibeln. Vi såg redan vid Sauls död att David gjorde det samma. Man höll en dödsklagan och åt inget förens på kvällen.

Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom.
” – Apg 8:2

Detta agerande av David att det som gör att folket förstod att David inte hade något med Abners död att göra. Han levde i en försonande och förlåtande attityd och när hans fiende dog så sörjde han och fastade.

Abner hade visserligen gått över på Davids sida precis innan han dog. Men David hade ingen bitterhet mot vad Abner hade ställt till med för David.

Detta visar på den effekt evangeliet skall ha i oss som troende där vi lever i förlåtelse och gör gott mot våra fiender och även sörjer dem vid deras död.

Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung, och de där männen, Serujas söner, är starkare än jag. Må Herren vedergälla den som gör ont för hans ondska

David ville döda Joab på grund av vad han hade gjort, Men Joabs släktingar var starka i landet och starkare än David.

David överlåter istället domen åt Herren som är starkare än Joabs hus. David gjorde dock rätt som ville straffa och död.

David var absolut en förespråkare för dödsstraff. Han tillämpande det många gånger och ville även här göra det men kunde inte på grund av att Joabs hus var för starkt.

Gud är den som instiftade dödsstraffet och det kom långt innan de tio budorden

Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.” (1 Mos 9:6-7)

Därför kunde David ha den inställningen till dödsstraff som han hade. Om någon dödade en annan så skulle den personen dödas. Det är därför Gud idag har givit oss domstolar och myndigheter och kungar som det var på den tiden.

Så att de kan utfärda rättvisa straff. I Sverige har vi inte dödsstraff men det är något vi borde ha i fall där folk blir dödade av andra.

Vi som individer får aldrig utfärda dödsstraff utan det är bara överheten i form av rättsväsendet och staten som kan utfärda sådana domar. Men enligt bibeln borde man ha sådana straff.

När vi förstår det så blir inte Davids inställning till dödsstraff inte så märkligt. David var kungen och hade rätt att utfärda dem vid situationer som denna. Men han kunde inte på grund av Joabs starka ställning så han överlämnar domen åt Gud.

Låt oss därför inte hämnas på någon eller några utan överlämna allt åt Herren och lita på hans löften och att han själv skall utkräva hämnden.

Det är kraft i hans löften och det blir en dag en hämndens dag då Herren själv kommer att hämnas på alla dem som gör orätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s