Förutbestämda till att helgas

”Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. ” – 1 Petr 1:2

Vi är av Gud Fadern förutbestämda inte bara till frälsningen utan också till att helgas. Man kan nämligen inte separera de två, utan de hör ihop, utan frälsning och Anden kan inte helgelse och ske men utan helgelse kan inte heller någon frälsning ske. Men denna helgelsen sker inte av sig självt utan den sker genom Anden. Den Helige Ande får vi alla troende del av vid frälsningen. Stunden vi kommer till tro blir vi andedöpta och fyllda med Guds Ande i syfte att helga oss. Denna helgelse leder till två saker. Det första är att den leder till lydnad. Lydnad av Guds ord som leder till lydnad i gärningar. Om inte det finns en lydnad så finns det inte heller någon helgelse. Lydnaden är tecknet på att vi har blivit helgade och fått del av Anden. Lydnaden är alltså inte för att få ut något av Gud, utan det är resultatet av Guds Ande i oss. Det andra som helgelsen leder till är att vi blir bestänkta med Jesu Kristi blod. När vi blir andedöpta vid frälsningen så renar Gud oss från all vår synd och Kristi blod bestänker oss. Jesus utgjöt allt sitt blod för våra synder när han blev till synd på korset i vårt ställe. Jesu blod renar oss därför från all synd och Den Helige Anden i oss renar oss därmed från all vår synd. Detta är vad vi är förutbestämda till. Att vi är just förutbestämda till det betyder att Gud har bestämt det och när Gud bestämmer något så blir det också så. Vi kan därför med största förtröstan och insikt lita på att det verk Har har påbörjat i oss skall han också fullborda. Därför när vi vet detta låt oss därför lägga bort synden som snärjer oss så hårt och inte leva mer i den.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s