Hur kan vi höra Guds röst i dag? (2 Sam 2:1-11)

Predikan av Josef Löwdin

10/1-2016, Göteborg

När jag växte upp inom den karismatiska rörelsen var det ofta ett stort fokus på att höra Guds röst och få personliga tilltal och tilltal till andra direkt i från Herren.

Jag läste den ena boken efter den andra om hur man skulle höra Guds röst, jag gick på det ena seminariet efter det andra om hur man skulle lyckas få direkt kontakt med Gud.

Man skulle följa den stila inre rösten, man skulle följa ingivelser, man skulle öva och träna tills man hittade rätt.

Jag minns hur jag försökte och nästan alltid blev det fel och om det någon gång lyckades bli rätt så var man överlycklig och försökte komma ihåg exakt hur ”rösten” lät.

Men när man studerar sin bibel och även dagens text. Hur kommer det sig att allt detta som lärs ut i dag inte finns med i bibeln? Vi finner gång på gång hur Gud talade i skriften men aldrig att någon ”hörde fel”, ”följde ingivelser”

Hur kommer det sig att så många bryter mot budordet ”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn” eller att de falska profeterna dömdes i skriften eftersom de bara ”hörde Gud” tala välgång till folket.

Detta måste vi studera lite djupare och dagens text tar upp en situation där Gud talar direkt till David om Guds vilja och hur David skall agera.

David frågade därefter Herren : ”Skall jag dra upp till någon av städerna i Juda?” Herren svarade honom: ”Drag upp.” David frågade: ”Vart skall jag gå?” Han svarade: ”Till Hebron.” 2 David drog då dit upp med sina båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail, som hade varit hustru till karmeliten Nabal. 3 David förde också sina män upp dit, var och en med sitt husfolk, och de bosatte sig i Hebrons städer. 4 Och Juda män kom dit och smorde David till kung över Juda hus.
När man berättade för David att det var männen i Jabesh i Gilead som hade begravt Saul, 
5 skickade han sändebud till männen i Jabesh i Gilead och lät säga till dem: ” Herren välsigne er, eftersom ni visat er herre Saul den godheten att begrava honom! 6 Må nu Herren visa nåd och trofasthet mot er. Också jag vill göra gott mot er, därför att ni har gjort detta. 7 Var nu starka och tappra män, för Saul, er herre, är död, och Juda hus har nu smort mig till kung över dem. Men Abner, Ners son, Sauls överbefälhavare, tog Sauls son Is-Boset och förde honom till Mahanajim 9 och gjorde honom till kung i Gilead och asureernas land och Jisreel, och över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. 10 Sauls son Is-Boset var fyrtio år när han blev kung över Israel, och han regerade i två år. Bara Juda hus höll sig till David. 11 Den tid David var kung i Hebron över Juda hus utgjorde sju år och sex månader.

Saul hade precis dött och det var nu tid att David skulle bli kung. Men David utnämner inte sig själv till kung utan går ödmjukt fram. Han vänder sig till Herren och frågar vad han skall göra.

Gud säger till David att han skall dra upp till Hebron i Juda vilket han också blev kung över och var kung över i sju år och sex månader vilket vi läser i vers 11.

Medans Is Boset är kung över resten av Israel. Det intressanta i detta stycke är att David har direkt kommunikation med Herren.

David frågade därefter Herren: ”Skall jag dra upp till någon av städerna i Juda?” Herren svarade honom: ”Drag upp.” David frågade: ”Vart skall jag gå?” Han svarade: ”Till Hebron.”

David ställer en direkt fråga till Herren redan i vers 1 och frågar vilken stad han skall gå till och Herren säger till honom att dra upp till Hebron.

David fick direkt vägledning av Herren hur han skulle göra. Det var dock ingen tvekan om att det var Herren som talade. David stod inte där och undrade ”Är detta du Herre?”. Han visade med 100 procent säkerhet att det var Herren som talade.

Vi behöver förstå detta och hur det ligger till idag. För detta är inte den enda versen i bibeln där Gud talar direkt med människor.

Gud talar inte idag direkt med människor på detta sätt och jag skall senare gå in på varför och ge bibliska argument. Men först skall vi se genom historien hur folk har använt just sådana här versar som stöd för sina ageranden.

Redan under reformationens tid fanns en man som hette Thomas Munster. Han kom i kontakt med Zwickau profeterna som kom från samma stad som honom. Dessa profeter trodde på att man skulle få direkt uppenbarelser från Gud. Precis som David fick i denna text.

Genom dessa profeters inflytande var Muntzer övertygad om att vi levde i de sista dagarna och att ett nytt Jerusalem behövdes byggas på jorden.

Han tog till vapen och med Revolution tog han över en stad som skulle vara det nya Jerusalem. Självklart gick reformatorerna emot en sådan galenskap.

Bara 100 år senare i England kom en rörelse som hette kväkarna. De lade också stor vikt på att man skulle ha ledning av Gud. De hade erfarenheter av något man kallade det inre ljuset. Man predikade utifrån Joh 1:9 om detta inre ljuset som man påstod var Anden.

Detta inre ljus var deras vägledning och var lika viktig som bibeln själv. Ett exempel på vad som skedde var att en kvinna gick ut på oxfords gator väldigt lättklädd och nästan helt naken.

Detta för att hon hade ett ”tilltal” om att den etablerade puritanska kyrkan var andligt nakna. Så nu skulle hon demonstrera detta genom att gå runt naken på gatorna.

Rörelse efter rörelse har uppstått på grund av att man söker direkta uppenbarelser och tilltal från Herren.

I Vår tid finns många sådana rörelser. En av dem är trosrörelsen. Där Kenneth Hagin fick ta emot denna undervisning genom privata samtal och uppenbarelser av Jesus.

Ett av många exempel finns i boken ”Syner och Visioner” Där Kenneth tar emot det ena efter det andra. Precis i slutet av boken (sid 139-140) läser vi :

Herren sade till mig Änglar är tjänsteandar, som har sänts ut för att betjäna inte bara en, utan dem alla, som skall få frälsning till arvedel.

När ängeln hade framfört sitt budskap till mig sade Herren ”Gensvara nu på honom” (Jag erinerade mig då att Herren i en tidigare syn hade sagt, att min ängel skulle uppenbara sig för mig. ”Min Änge hade jag frågat. ”Ja” hade han sagt. ”Du förlorar inte din ängel bara för att du blir vuxen”). Precis som ängeln hade sagt hade 4000 dollar flutit in före december och vi kunde etablera vårt kontor. Jag har numera lärt mig att säga ”Tjänsteandar; gå ut och se till att de pengar vi behöver kommer in”.

Så vad Hagin säger är att genom uppenbarelser och direkta tilltal från Herren så har han fått privata änglar som han kan skicka ut och samla in pengar med.

Man behöver inte vara speciellt bibeltroende för att förstå att inget av dessa tre exempel är speciellt sunt.

Men genom hela historien från Apostlarnas tid till idag har folk sagt att de har direkt kontakt med Herren och kommit med allt möjligt som inte finns med i bibeln.

Många konstiga saker har gjort i Guds namn efter så kallade direkta tilltal från Gud. Många nya läror har uppkommit på grund av att folk påstår sig ha direkt kontakt med Gud.

Vad som varit speciellt med dem också är att de förgått med andliga verksamheter som gör att folk tror på att det verkligen kommer i från Gud.

Kväkarna till exempel började skaka varje gång de ”hörde Guds röst” och tog det som ett tecken på att det verkligen var Gud som pratade med dem. Kenneth Hagin hade olika upplevelser som han menade bekräftade hans nya läror.

Han berättar att han kände eldklott som hoppade mellan hans händer och det var då tecknet på att det var en helande smörjelse.

Under John Wesleys och George Whitefields tid då metodist väckelsen drog fram. Fanns en rörelse som kallades för de franska profeterna. Dessa påstod sig och ha profetiska ord från Herren.

De bekräftades genom konvulsioner, skakningar och att folk föll till marken. Men den 22:a Juni i Bristol år 1739 gick John Wesley ut och varnade för denna rörelse och sade till sina får att ”Fly dem som man flyr en eld” eftersom de inte talade i enlighet med bibeln.

Bara för att det sker övernaturliga / känslomässiga grejer är det inget tecken på att Gud talar. När David tog emot orden från Herren finner vi inget om att han satt och skakade, upplevde konvulsioner eller föll till marken.

När jag var i dessa rörelser så gick jag på seminarie efter seminarie om hur man skulle höra Guds röst och flöda i det ”profetiska”.

Jag minns hur man stod och lärde ut att ”Guds röst” är som en radio. Det gäller att hitta frekvensen och när man väl funnit den så kan man ständigt vara i kontakt med Guds röst och kommunicera.

Jag fann aldrig denna så kallade frekvens, trotts att jag hängivet försökte och sökte finna den. Andra undervisade att man skulle blunda och se bilder som då skulle tolkas.

Vad kan Gud mena med denna bild?” lät det. Givetvis hade alla sina egna tolkningar.

Problemet är att om vi läser här om David finner vi inget sådant tolkande och när bilder förekom i bibeln så gav Gud själv en tolkning på det hela.

Det var aldrig något tvivel och allt var 100 procentigt. Gång på gång hörde jag orden ”Så säger Herren” och gång på gång gick det inte i fullbordan.

David Wilkersson ett stort namn inom pingströrelsen profeterade gång på gång fel och hade gång på gång ord från ”Anden” som gick fel.

Jag minns hur han 2008 gick ut med en video och sade att han upplevelser hur Herren talade om en världsvid katastrof som skulle drabba alla troende överallt och att det skulle ske nu.

Själv trodde jag på det i min dumhet och flydde landet och emigrerade till Filippinerna. Han hade fel och jag vart lurad.

Det är till min stora förvåning idag hur folk likställer dessa så kallade profeters ord med Guds egna ord. Jag hör ständigt ”Han sade si och så och det skedde så nu väntar vi på detta och detta”.

Samma sak skedde år 2000 när samma man gick ut och varnade för något och uppmanade folk att bunkra upp mat. Det han profeterade skedde aldrig.

När jag var på New Wine konferensen var det ledaren för rörelsen då som profeterade att ”Detta året skulle världsekonomin krascha”. Folk som närvarade blev skrämda och en man gick och talade om att sälja sitt hus och fly landet.

Det som profeteras skedde aldrig och var helt fel. En annan gång var det en kvinna som profeterade att alla närvarande skulle inom ett år vinna 12 stycken för Herren. Ett år gick och det skedde inte.

En gång såg jag på tv en man som missbrukade Guds namn över allt annat. Han sade ”Så säger Herren ni har 12 minuter på er att ge 100 dollar till detta tv program, då skall du få en extra speciell välsignelse säger Herren”.

När tolv minuter hade gått sade mannen. ”Så säger Herren, Ni får ytterligare 6 minuter på er”.

Folk i dag saknar urskiljning att skilja mellan andar och vad som kommer från Herren eller ej. Därmed blir man lurad av sådant här.

Jag personligen försökte också med allt detta att lyssna in Herrens röst. Det blev för det mesta fel och om det någon gång blev lite rätt så var man överlycklig.

Men de gånger som det var rätt hade man bara farit med smicker och sagt bra saker. Självklart känner folk träffade av sådant.

Jag minns en gång också när jag stod och väntade på bussen och en kille kom fram till mig och sade. ”Jag känner att Herren säger till mig att ge dig denna”. Sedan gav han mig ett traktat med ett falskt evangelium.

Jag sade till honom. ”Du hörde fel för jag är redan troende och behöver inget falskt evangelium”.

Vi behöver därför gå igenom hur Herren talar idag så att folk besparas massor av villfarelser i livet..

1. När Gud talar är det Guds ofelbara ord…

Det är viktigt att vi förstår att när Gud talade då var det hans ofelbara ord. Det fanns inga fel i det han sade och folk hörde inte fel heller. Gud sade till David Dra upp till Hebron. Hälften av det var inte fel och den andre hälften var rätt.

Tyvärr är det så många lär ut i dag, för att skydda sitt missbruk av Guds namn. Det är mycket vanligt bland förkunnare idag att man påstår att en del av Guds tilltal kan vara rätt och från Herren, medans andra halvan är blandat med mänskligt kött och fel.

Men snälla nån? Var i bibeln står det sådant ? Skulle Gud när han talar vara otydlig? Finns det ens en enda i skriften som uppfattade hälften av vad Gud sade och hälften lade han till själv eller hörde fel?

Bibelordet man använder är ”Förakta inte pro
fetior,men pröva allt, behåll det goda ” 1 Thess 5:20-21

Versen säger inte att en del av profetia är rätt och annat är fel utan enbart att vi skall pröva allt vad folk profeterar och hålla oss till det som är sant.

Profetia här betyder utläggning och förklaring av skriften. Det är det vi skall pröva och hålla fast vid det goda och förkasta alla onda villoläror.

Det som Gud säger innehåller därför inga fel och är ofelbart, medans det som jag står och säger här idag inte är ofelbart och måste prövas…

2. Gud talar inte idag som han gjorde förr i tiden

I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. ” – Hebr 1:1-2

I denna vers finner vi mycket som förklarar Davids upplevelser samt alla andra upplevelser i det gamla testamentet.

I forna tider, alltså förr i tiden, under det gamla testamentets tid. Då hade man inte en bibel. Man hade inte Guds vilja eller vägledning genom en skrift som vi har idag. Utan då om man ville veta Guds vilja fick man antingen det genom en direkt uppenbarelse eller genom att gå till profeterna.

Gud uppenbarade sin vilja på många olika sätt också till fäderna genom profeterna. Ibland genom profetiska handlingar, drömmar, syner, direkta tilltal etc.

Hebreerbrevets författare slutar dock inte där utan han säger ”men nu i den sista tiden”. Genom att säga ”Men nu” Så betyder det att det gamla sättet har upphört och nu finns det ett nytt sätt genom vilket Gud uppenbarar sin vilja till folket.

Det är att Gud har (dåtid) talat genom sin son Jesus Kristus. Gud har alltså talat, det står inte att han talar i nutid utan att han har talat genom sin son.

Jesus Kristus var alltså Guds slutliga tal till folket. Genom Jesus uppenbarade han sin slutgiltiga vilja och Jesus var Guds slut på att visa sin vilja till folket.

Tidigare hade man inte Guds fulla vilja och man hade inte tillgång till profeterna på samma sätt som idag. Men nu har Jesus förklarat lagen och profeterna och Guds vilja för våra liv, och Apostlarna gjorde den slutgiltiga undervisningen.

Gud har alltså talat till oss genom skriften. I bibeln finns allt vi behöver veta om Gud och allt om hans vilja för oss och skriften är vår enda vägledning för våra liv.

Allt finns i skriften. Hur vi skall bete oss ute i livet finns i skriften. Guds vilja för våra liv finns i skriften. Vem du skall gifta dig med finns beskrivet i bibeln.

Den rätta läran finns i skriften och den falska läran beskrivs också i skriften. Allt du behöver veta finns i skriften och Jesus gjorde skriften komplett.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet ” – 2 Ti 3:16

Hela skriften är utandad av Gud och kommer från hans mun direkt. Du kan alltså när som helst höra Gud tala till dig genom att öppna skriften och läsa var som helst.

Det är Guds undervisning, fostran och tillrättavisning till dig. Den är vår enda guide och ledning.

Därför om någon säger ”Så säger Herren” eller påstår sig höra från Gud i dag och inte kan citera en bok, kapitel och vers, då går man utöver skriften.

Hela skriften är ju utandad av Gud och om det folk påstår kommer från direkta tilltal från Herren borde inte det också då vara utandat av Gud?

Varför inte då skriva en ny bibel, en volym två med allt Gud säger idag? För om Gud talar idag är inte då tilltalet på samma nivå som bibeln själv?

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok.” – Upp 22:18

Vi har ingen tillåtelse från Herren att lägga till saker som Han aldrig har sagt och kyrkans historia visar gång på gång hur folk missbrukar Herrens namn i detta och bryter mot Herrens bud och syndar.

Skriften är perfekt och inga tillägg behövs. Gud är den perfekta och att komma med utombibliska tilltal vore att attackera det perfekta skriva ordet och den Perfekte som utandat dem.

Om ytterligare tilltal skulle behövs, då skulle ju bibelns perfektion försvinna. Då skulle vi inte heller kunna lita på skriften.

Om folk därför kommer med så kallade tilltal och uppenbarelser som inte finns med i skriften så fly bort i från det. Tro inte på det och svälj det inte.

Det finns mängder av bestsellers idag som handlar om folk som var i himlen där de hörde Gud säga si och så. Men fly bort från sådant för allt du behöva veta om himlen finns beskrivet i Guds utandade ord i bibeln.

Varför skulle han plötsligt komma på att han glömde något och behöver uppenbara det för folk? Det vore att tillintetgöra att Gud är just Gud.

Vår vers i uppenbarelseboken framför oss förbjuder alla tillägg eftersom Gud inte har glömt något.

Ett vanligt argument man stöter på är att det är inte Gud som talar utan Anden och att man skall söka Andens ledning.

Problemet är att Anden är lika mycket Gud som Fadern och Sonen och tar man bort att Anden är Gud så förnekar man treenigheten.

Det är ju genom Anden som ordet skrevs ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, ” – 1 Tim 4:1.

3. Argument folk som påstår sig höra Gud tala brukar ta upp besvarade

Hur är det då? Vi har ju folk i Nya testamentet som leds av Anden och får tilltal av Anden, T.e.x Profeten Agabus som profeterade om en hungersnöd. Vi har syner och visioner etc. Skall vi inte också ha det då eftersom de hade det?

Först vill jag förklara att Agabus profetia också finns med i bibeln och den skedde och finns nerskriven. Uppenbarelseboken likaså. Agabus ord var alltså Guds ofelbara ord.

Om en ny Agabus kommer som levererar Guds ofelbara ord igen då hade en ny bibel behövts skrivas..

När det gäller versen där det står : ”Och det ska ske i de sista dagarna,
säger Gud,
att jag utgjuter av min Ande 
över allt kött.
Era söner och era döttrar ska profetera,
era unga ska se syner 
och era gamla ska ha drömmar. 
 ” – Apg 2:17

Petrus förklarar denna versen i versarna som föregår ”15 Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen! 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:
 ”

Det var alltså en uppfyllelse av vad Joel hade profeterat och den profetian gällde pingstdagen.

Pingstdagen finns också nedtecknad i bibeln. Därmed kan man egentligen inte använda det som stöd idag.

Petrus hade en syn och Paulus hade en dröm. Allt det finns nedtecknat i bibeln. Petrus syn hade en undervisning från Herren med sig om att Gud hade förklarat all mat ren.

Syner i bibeln hade undervisning med sig eller Guds ofelbara profetiska ord. Drömmar var ofta var att varna eller också för att berätta vad som skulle ske. Men allt finns nedtecknat och är därmed Guds ofelbara ord direkt utandats av Gud själv.

Så länge det inte innehåller ny undervisning eller uppenbarelse så har jag inga problem med det. Men man måste ändå ta det väldigt försiktigt med sådant.

Det finns dock fall där inte bibeln finns tillgänglig där Gud använder sådana medel till att föra folk till honom. I t.e.x många länder idag har folk en vision av Jesus och det drar dem till att börja läsa bibeln.

Det är ingen ny uppenbarelse eller undervisning i visionen och visionen är inte vad som frälser dem utan enbart medlet att dra dem till evangeliet. Men även sådant måste man vara försiktig med för det står i bibeln att djävulen är en ljusets ängel.

Jag minns för i tiden då man var i dessa rörelser då man fick undervisat att Gud även lägger in intuitioner i oss. Så jag gick runt och hade intuitioner som var felaktiga. I bland tex. Trodde man att man var i fara och hade en sådan känsla men så var inte fallet.

Därför skall man inte lita på känslor och intuitioner för de är ofta av oss själva och kan leda oss fel. Samma sak med drömmar och så kallade visioner. Man kan inte veta om de är från Gud eller ej.

De i bibeln visste att de var från Herren och kunde därför följa dem. Men om du låter dig ledas av dem kommer du märka genom åren att det ofta blir fel. Gud gör inga fel och därmed var det bara dina egna känslor.

Det är därför vi inte bör förvänta oss visioner och syner och inte heller följa andras syner och visioner utan enbart följa det som finns uppenbarat i skriften.

Ett annat argument som ofta tas upp är att synen på skriften allena begränsar Gud och gör honom till en liten gud.

-Så är inte fallet. Gud är så mycket större än vad vi kan förstå och hans vägar kan vi inte heller alltid begripa, men Jesus sade :

Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.(Joh 20:29)

I dag finns en slags hysteri att man skall se och uppleva Gud överallt och därför söker man dessa erfarenheter och försöker höra Guds röst.

Men Jesus sade att saliga är de som inte ser. Vi har redan sett Gud genom det uppenbarade ordet och genom hans verk i våra hjärtan och genom hela skapelsen.

Allt har vi sett på grund av att ordet säger det och ordet har gett oss den tron och vissheten.

Herrens ord säger ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” (Hebr 11:1)

Gud blir ingen liten gud eller begränsad gud bara för att han talar genom en bok. Istället är de saliga och lever i tron som lever sitt liv i just tro utan att se något !!

Står vi därför på skriften allena så har vi en säker grund att stå på. Går vi bort från skriftens uppenbarelse och söker nya tilltal så kommer vi dras bort från bibeln.

Kyrkans historia vittnar om det hur rörelse efter rörelse har likställt sina upplevelser med Guds ord och de har gått mycket snett.

Vi kan alltså inte bygga pansarvagnar och attackera Stockholm och hävda att Gud sade det och skylla på att Gud sade liknande till David.

De flesta profetior och tilltal i bibeln har också ett syfte och talar om Jesus Kristus. David skulle bli kung över Hebron och Hebron var just platsen där Abraham bodde efter uppbrottet med Lot.

Hebron betyder ”Hebréens plats” vilket var vad som Abraham kallades för i 1 Mos 14:13.

Det var alltså ingen slump att David skulle bosätta sig just där Abraham hade bott

eller regera därifrån.

Det var en del av frälsningshistorien och därmed Guds vilja att David skulle bo just där.

Betyder det att jag inte tror på profetia för idag och att Herren inte talar idag? Nej absolut inte. Jag tror på profetians gåva, men jag tror den har förvrängts och missbrukas väldigt mycket…

Jag tror även Herren talar idag och det genom sitt ord. Vill vi därför höra hans röst idag så kan vi läsa ur våra biblar.

Vill du ha rådgivning idag så kan du gå till din bibel och börja läsa. Vet du inte var du skall läsa för att finna svaren ?

Det är därför vi har herdar, lärare, profeter och evangelister satta i en församling så att de kan leda sina får in i bibeln och ge råd utifrån vad som står i bibeln och vad Herren redan har sagt, för att kunna bygga upp och utrusta de heliga..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s