Saliga är de som är fattiga i anden

”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matt 5:3

Denna vers handlar inte om att alla som är materiellt fattiga i denna världen tillhör himmelriket.  I såfall vore många i bibeln illa ute för en del hade ägodelar. Vad denna vers handlar om är i stället andlig fattigdom.

Jesus börjar nu att undervisa om vägen till frälsning och himmelriket. Han börjar nu lära ut flera principer om människans frälsning. Den första han listar är ”saliga är de som är fattiga i anden”.

Att vara fattig i anden innebär att man ser sitt behov av en frälsare. Det innebär att hjärtat är krossat.

Av detta kan vi lära oss flera saker.

Det första vi kan lära oss är att vara fattig i anden är nödvändigt för frälsningen.

Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. ” (Ps 51:19) Om inte hjärtat är fattigt och krossat kan man inte bli frälst för då är hjärtat hårt och kommer inte se sitt behov av en frälsare. Saliga är alltså de som har ett fattigt hjärta och utbrister ”Vem skall frälsa mig?” Detta tillstånd i en människans hjärta kan bara Gud åstadkomma (Apg 2:37). Ingen människa kan skapa ett fattigt hjärta på egen hand genom några gärningar.

Detta verk åstadkommer Gud genom ordets förkunnelse när han vill frälsa en människa från dess synder. Andlig fattigdom handlar alltså att först inse sitt behov av en frälsare från sina synder eller som John Wesley skriver :

Vilka äro då de andligt fattiga? Utan all gensägelse de ödmjuka, de som känna sig själva, de som äro överbevisade om synd, de hos vilka Gud har framkallad denna sinnesändring, som leder till tro på Kristus. En sådan människa kan icke säga ”Jag är rik, ja jag har vunnit rikedomar och behöver intet”, ty hon vet nu att hon är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Hon är i sanning övertygad om att hon är andligen fattig, ty hon har intet andligt gott i sig självt. ”I mig” säger hon, ”bor intet gott”, alltsammans äro ont och avskyvärt. Hon har en djup känsla av den syndens vedervärdiga spetälska, som hon fört med sig från sin moders liv, som spritt sig genom hela hennes själ och fullkomligt fördärvar varje dess kraft och förmåga. Hon upptäcker hos sig själv allt fler av de onda egenskaper, som ha sin ursprung från denna rot: andlig stolthet och högfärd, oavlåtlig benägenhet att tänka högre om sig själv, än hon borde, fåfänga, törst efter människors uppskattning och hedersbevisningar, hat och hämndlystnad, misstänksamhet och avund, vrede, illvilja och bitterhet, den invärtes fiendeskap mot Gud och människor, som tager sig i uttryck på tusen olika sätt, världskärlek, egensinne, dåraktiga och skadliga begär, som vidlåda det innersta i hennes själ. Hon är medveten om vilken stor förargelse hon åstadkommit genom sin tunga. Ty även om hon ej brukat gudlösa, oanständiga, osanna eller kärlekslösa ord, har hennes tal icke varit gott, till uppbyggelse, så att det blivit till välsignelse för dem som hört det, och det har följaktligen i Guds ögon varit fördärvbringande och har bedrövat hans helige Ande”

Har du blivit fattig i anden och sett ditt behov av att bli mättad?

Det andra vi kan lära oss är att himmelriket tillhör de andligt fattiga.

Gud inte bara gör en människa fattig i anden och får dem att inse vilket behov de har för en frälsare utan han även fyller deras behov och ger den fattige vad han längtar efter, frälsning från hans synder. De andligt fattiga kan enbart få sann mättnad i sin själ av Herren Gud själv, Eftersom de i sig själva inte räcker till måste någon annan mätta dem.

Därför tillhör himmelriket de fattiga i anden för Jesus är himmelrikets konung och tar emot var och en som har en fattig ande genom att han gav sitt liv för dem.. Saliga är dessa människor! Dem tillhör himmelriket!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s