Aspekter på tillbedjan

Predikan av Josef Löwdin

11/10-2015, Göteborg

Psalm 96 – Aspekter på tillbedjan

Vi lever i en tid där många drivs av en ytlig kristendom. Tillbedjan för många handlar om att lyfta sina händer och sjunga lite sånger som oftast inte har så mycket innehåll.

Det blir ett världsligt beteende där man tillber gud på samma sätt som man på konseren tillber artisterna. Man får en emotionell kick, kanske ligger lite på golvet och gråter eller har alla möjliga känslor.

Men denna form av tillbedjan förändrar inget. När ”kicken” är slut och känslorna är borta så behöver man åter igen en ny upplevelse. Det man upplever förändrar inte ens hjärta utan ger en bara ett större behov av att uppleva det igen.

Våran kristendom har inte blivit annat än en kristen underhållning där känslorna styr våran uppfattning av tillbedjan. Ju mer våra känslor berörs desto mer tror vi att Gud är närvarande.

När vi inte längre för dessa känslor så säger man att ”Gud inte är närvarande” och säker sig till annat som ger en nya kickar.

Vi har också många av dessa sånger som är dåligt teologiskt uppbyggda. Vi har t.e.x sågen ”öppna ditt hjärta för mig Gud, Gud jag vill se dig”. Vill vi verkligen se Gud?

Det står ju skrivet ”Ingen kan se Gud och leva”. Den sången är alltså en ren självmords sång.

Frågan uppstår i mitt huvud när jag ser hur den moderna uppfattning av tillbedjan ser ut.

Vad är då sann tillbedjan och vad har den för uttryck? Låt oss gå till dagens psalm.

1Sjung till Herren en ny sång,
sjung till Herren. hela jorden!
2 Sjung till Herren , lova hans namn,
 ropa ut hans frälsning
 dag efter dag!
3 Förkunna hans ära
 bland hednafolken,
 bland alla folk hans under!
4 Stor är Herren och högt prisad,
värd att vörda mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
6 Majestät och härlighet 
är inför hans ansikte, 
makt och glans i hans helgedom.
7 Ge åt Herren , ni folkens släkter,
 ge åt Herren ära och makt!
8 Ge åt Herren hans namns ära,
kom med gåvor till hans gårdar!
9 Tillbe Herren i helig skrud,
 bäva inför honom, hela jorden!
10 Säg bland folken:
” Herren är kung,
världen står fast och vacklar inte.
 Han ska döma folken med rättvisa.”
11 Himlen ska glädjas
 och jorden fröjda sig,
havet ska brusa
 med allt som fyller det.
12 Marken ska jubla
 med allt som den bär,
 skogens alla träd
ska ropa av fröjd
13 inför Herren , för han kommer,
han kommer för att döma jorden.
Han ska döma världen
 med rättfärdighet 
och folken med sin trofasthet.

Att tillbe Herren innebär två saker. Ära honom med sina läppar och frambära sina kroppar som ett heligt offer. Med andra ord sann tillbedjan handlar helt om vår livsstil i ord och handling.

Du kan tillbe honom med dina läppar men ditt hjärta kan vara långt i från honom.

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig  ” (Matt 15:8)

Detta sades om Fariséerna som till det yttre ärade Gud med sina läppar men deras hjärtan var långt i från honom.

Det betyder inte att det är fel att ära Gud med sina läppar utan det är något vi skall göra.

Men sann tillbedjan måste backas upp av en livsstil i ord och handling som ärar Gud.

Vi har Jeremia kapitel 7 som ett ypperligt exempel. Där Jeremia förekunnar Guds dom över all form av falsk tillbedjan. Där man gick till Herrens tempel och frambar offer inför Herren ansikte

Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: ”Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. ” – Vers 10

Tillbedjan handlar alltså inte enbart om att gå till Herrens hus och säga lite klyschor inför Herren.

Ett annat exempel ser vi i Apostlen Paulus undervisning.

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. ” – Rom 12:1

Vi skall alltså frambära våra kroppar som ett heligt offer inför Gud. Det innebär allt vi har, våra munnar, våra fotsteg, våra händer, våra ögon och öron samt våra hjärtan.

Paulus säger inte att vi enbart skall frambära vår tunga genom att sjunga lite sånger, han säger inte heller att vi enbart skall frambära våra hjärtan.

Han säger att vi skall frambära vår kropp. Sann tillbedjan innebär att ge sig själv åt Herren både med munnen och med resten av kroppen.

Dagens psalm ger oss fyra exempel på hur vi kan tillbe Gud.

  1. Tillbedjan genom sång (vers 1-2)

Sjung till Herren en ny sång, 
sjung till Herren. hela jorden! 
2 Sjung till Herren , lova hans namn”

Den första aspekten på tillbedjan är att sjunga till Herren. Vi finner i bibeln många sånger skrivna till Herren. Vi finner Moses sjunga, vi finner David sjunga, vi finner Maria sjunga och många andra sjöng sånger som idag finns i skriften.

Nya testamentet uppmanar oss att sjunga sånger ”Sjung och spela för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:19) ”sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan”. (Kol 3:16)

Det är viktigt att notera att det räcker att sjunga för Herren i våra hjärtan. Man behöver alltså inte gå runt och sjunga högt hela tiden.

När vi kommer in i det eviga livet kommer vi mötas av sång dynget runt:

Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:
11 ”Värdig är du,
vår Herre och Gud, 
att ta emot lov och ära och makt,
 för du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till
 och blev skapat.”
 – (upp 4:9-11)


Våra hjärtan skall alltså vara fyllda av sång till Herren för det kommer det vara i himlen. Gillar du inte att sjunga för Herren redan i dag så kommer du inte gilla det eviga livet heller, eftersom det eviga livet består av att sjunga till Herren.

Våra hjärtan vill hellre vara upptagna med att sjunga andra grejer i våra hjärtan än just att sjunga till Herren.

När sjung och spelade du senast för Herren i ditt hjärta? Vi uppmanas av skriften att ständigt göra det.

1.2 Sångernas innehåll

Vi finner även innehållet i dessa sånger i bibeln ” Sjung till Herren , lova hans namn

Vi skall lova hans namn för den han är. Lovsång till Herren handlar inte om dig själv utan helt om honom. Det handlar inte om sånger så som ”I have decided to Jesus”, eller ”Jesus I will follow you to the ends of the world”. Sådana sånger upplyfter människan och inte Gud.

Istället skall de innehålla lovsång för vem Gud är som vi läste i Upp 4:9-11 tidigare ”Värdig är du,
vår Herre och Gud, 
att ta emot lov och ära och makt,
 för du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till
 och blev skapat.”

Lägg märke till vilket fokus på Gud som skaparen denna sången har. En sång till Gud innehåller mycket teologi om vem han är.

Moses sjung en sång till Herren som finns att läsa i 5 Moseboken kapitel 32. Moses sjunger ”Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Lägg åter igenom märke till vilket fokus det är på Gud och vem han är.

Därför älskar jag äldre psalmer än moderna sånger och den absolut bästa lovsången jag har upplevt var när jag besökte en luthersk kyrka här i staden. Man sjung direkt ur psalmerna från bibeln och alla texter i sångerna innehöll mycket teologi om vem Gud är.

Medans de sämsta jag har sett är just de som får fokus på dig själv och vad du skall göra och vill göra. Låt oss hålla oss borta från sådana sånger. Det är inte tillbedjan av andra än dig själv.

Låt oss lovsjunga Herren i våra hjärtan i vår dagliga vandring genom att ständigt bli uppfyllda av Anden. Låt oss tillbe Herren med våra läppar och i våra hjärtan så som denna vers uppmanar oss att göra.

Låt oss tillbe Gud för den han är där vi lyfter fram Gud och hans olika karaktärer.

  1. Tillbedjan genom Evangelisation (Vers 3-6)

Som jag sade tidigare består tillbedjan av offra hela vår kropp och inte bara i att sjunga sånger och nästa aspekt på tillbedjan är att evangelisera.

Vi läser från slutet av vers 1 till och med vers 6

ropa ut hans frälsning
 dag efter dag!
3 Förkunna hans ära
 bland hednafolken,
 bland alla folk hans under!
4 Stor är Herren och högt prisad,
värd att vörda mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
6 Majestät och härlighet 
är inför hans ansikte, 
makt och glans i hans helgedom.
”

Ropa ut hans frälsning,,, Förkunna hans ära bland hednafolken…

Vad innebär det? Det innebär att man öppnar sin mun och ropar ut budskapet om hans frälsning och förkunnar hans ära bland hedningarna.

Detta är helt enkelt evangelisation.

Varje gång vi ropar ut evangeliet eller förkunnar om Herrens ära bland hedningar så tillber vi Gud.

Vi uppmanas att varje dag ropa ut om hans frälsning. Varje dag dela de glada nyheterna och förkunna Guds ära.

När vi predikar de glada nyheterna så visar vi i ord och handling vem vi tillber. Vi proklamerar den levande Guden som uppstått från det döda.

Tillbedjan innebär att be till Gud och när vi evangeliserar så be vi till Gud genom budskapet att hans utvalda kall komma till tro.

Lever du i tillbedjan till Herren genom att ofta dela evangeliet till andra?

Det står att man skall göra det dag efter dag. Man behöver alltså inte göra det varje dag men dag efter dag betyder att man inte skall upphöra. Utan fortsätta dag efter dag.

  1. Tillbedjan genom givande (Vers 7-8.)

Ge åt Herren , ni folkens släkter,
 ge åt Herren ära och makt!
8 Ge åt Herren hans namns ära,
kom med gåvor till hans gårdar!


När vi talar om givande är det viktigt att vi undviker all form av lagiskhet och fariseism här. Det finns gott om sådant i våra kyrkor idag.

Jag hör ibland om kyrkor som tvingar folk att ge tionde till kyrkan. Man kollar upp var och en och deras inkomst och kollar sedan om man ger exakt 10% till kyrkan.

Tiondet handlade inte om pengar faktum är att pengar fanns på den tiden, och i lagen om tiondet i 5 Mos kapitel 14 läser vi att man skulle sälja sitt tionde och för de pengarna skulle man köpa starka drycker och mat och äta inför Herrens ansikte.

Dessutom skulle man bjuda in den faderlösa, änkan samt främlingen. Är detta vad de som förespårkar tiondet gör? Jag har aldrig träffat någon som predikar tionde som gjort så. Detta är bara hyckleri!

Det finns många som förespråkar tionde och tvingar andra att ge men som själva hycklar och inte följer lagen om tionde ur bibeln. Det är inte detta givande jag talar om.

Istället skall vi ge til Herren på två sätt.

Det första vi ser här i texten är att ge åt Herren makt och ära. Herren äger all makt och all ära. Han har all makt och vi har ingen makt som inte har blivit oss given från ovan. Därför skall vi ge honom och tillskriva honom all makt.

Vi skall också ge honom all ära. Ingen ära går till oss själva utan all ära går till Gud. Vi har ingenting som inte Gud har gett oss.

Vi kan inte ens andas om det inte vore för Herren. Vi kan inte använda våra armar eller ben om det inte vore för Herren. Vi kan inte se, höra eller tänka om det inte vore för Herren.

Vi kan inte göra någonting om det inte vore för Herren. Om vi äter eller dricker så gör det till Herrens ära. Vad du en gör så gör det till Herrens ära. Ingen ära skall gå till dig själv utan all ära till Herren.

När när ger makten och äran till Herren så tillber vi Herren.

Nästa princip som vi läser är ” kom med gåvor till hans gårdar”

Givande av materiella ting är även en del av att tillbe Gud. I gamla förbundet gav man till Herrens gård i templet. Dessa gåvor stannade dock inte där utan användes till Prästerna eftersom de hade ingen egen mark och kunde inte odla egen mat att äta. De användes till änkorna eftersom deras män var döda hade de ingen försöjning.

De användes till de faderlösa som inte heller hade någon försörjare och de användes även till främlingarna d.v.s invandrarna som inte heller ägde någon mark och inte kunde odla egen föda.

Givandet till templet var alltså ett sätt att ta hand om de fattiga, det är denna princip av givande som Gud söker.

Vi finner i NT hur man samlade ihop pengar till de behövande.”Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting . 
 – 2 Kor 8:14-15.

De som hade överflöd gav till de som var i behov, och när man sedan själv var i behov kunde de med överflöd hjälpa. Givande till de fattiga är alltså en del av att tillbe Gud.

Det står skrivet ”Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom
för det goda han har gjort. ” – Ords 19:17

När vi ger av vårt överflöd så lånar vi pengar åt Herren och får ut vår lön av Herren på domens dag. Varje gång vi ger till de i behov så sätter vi in våra pengar på den himmelska banken.

”Den som ger åt den fattige skall inget sakna, den som blundar drabbas av mycken förbannelse. ” – Ords 28:27

Det är alltså till den fattige man skall ge, inte till dessa tv predikanter som köper en ny BMW.

Givandet är dock inte heller enbart till fattiga utan till saker som rör kristen verksamhet. Vi läser t.ex. i Apg 15:1-3

1 Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. 2 När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. 3 Församlingen utrustade dem för resan, och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna.
 

Det var i detta fall församlingen som utrustade Paulus och Barnabas samt några till för att kunna resa och träffa Apostlarna. Folket i församlingen gav av sina medel för att de skulle kunna göra denna resa.

Alla våra ägodelar tillhör Herren och vi tillber Gud när vi använder dem på det sättet som Gud vill att vi skall använda dem.

  1. Tillbedjan genom Gudsfruktan (Vers 9-13)

Tillbe Herren i helig skrud,
 bäva inför honom, hela jorden!
10 Säg bland folken:
” Herren är kung,
 världen står fast och vacklar inte.
 Han ska döma folken med rättvisa.”
11 Himlen ska glädjas
 och jorden fröjda sig,
havet ska brusa
 med allt som fyller det.
12 Marken ska jubla
 med allt som den bär,
 skogens alla träd
ska ropa av fröjd
 inför Herren , för han kommer,
han kommer för att döma jorden.
Han ska döma världen
 med rättfärdighet 
och folken med sin trofasthet.

Först läser vi att vi skall tillbe honom i helig skrud. Med det menas som det står i engelskan ”in the beauty of his holiness.

Vi skall alltså ha Guds helighet framför oss dagligen och iklädda oss den heliga skruden. Vi har genom Kristi försoningdöd fått denna heliga skrud och skall leva i helighet dagligen.

Vi tillber honom genom att leva ett heligt liv. Vi kan sjunga alla sånger och säga alla de rätta orden men lever vi inte ett heligt liv tillber vi inte Gud.

Vers 9. ”bäva inför honom”

Att frukta Herren innebär att bäva inför honom. Han är ingen jultomte utan när tillber Gud bävar vi inför honom. Det är en helig fruktan för Gud. Mycket av det som kallas tillbedjan idag innehåller ingen helig fruktan inför Gud.

Sedan läser vi att Herren skall döma jorden :

Säg bland folken:
” Herren är kung,
 världen står fast och vacklar inte.
 Han ska döma folken med rättvisa.”
Himlen ska glädjas
 och jorden fröjda sig,
havet ska brusa
 med allt som fyller det.
12 Marken ska jubla
 med allt som den bär,
 skogens alla träd
ska ropa av fröjd
 inför Herren , för han kommer,
han kommer för att döma jorden.
 Han ska döma världen
 med rättfärdighet 
och folken med sin trofasthet.

När vi lever med insikten att Gud är vår domare så bygger det Gudsfruktan i våra liv. Javisst vår dom är rättfärdig! Men det betyder inte att man skall leva hur som helst.

Vi skall leva så att vi alltid har ett gott samvete inför Gud och inför människor. Palus sade ”Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor ” – Apg 24:16

i 1 Kor 4:4 säger Paulus ”Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. ”

Vi skall alltså leva med en konstant insikt om att Herren är vår domare. Han kommer en dag och skall döma oss och vi vet inte vilken dag. Varje dag kan vara den sista dagen du lever.

Vi behöver varje dag leva i gudsfruktan och inte tänka ”I morgon skall jag frukta Gud men inte idag”.

Jakob säger till oss ”Lyssna nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar.” Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: ”Om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det.”

Vi kan aldrig skylla på vår rättfärdiggörelse och säga i morgon skall jag leva i Gudsfruktan men inte i dag för i dag skall jag synda.

Nej avsky det onda även i dag. Lev som om detta vore den sista dagen i ditt liv. Lev och vandra i Gudsfruktan varje dag och varje stund. Då lever du i tillbedjan till Herren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s