Dåren är vis i sina egna ögon

”Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. ” – Ords 26:12

Visdom är något bra och något vi alla skall söka. Kung Salomon önskade sig visdom av Gud och fick därmed leva 30 år längre. Men visdomen har bara en källa och det är Gud själv. Det finns ingen visdom utanför Gud och den visdom som blivit människan given kommer enbart från Gud. Men dåren han ser inte det, han ser sig själv som vis i sina egna ögon och tar åt sig all äran för sin så kallade visdom. Det farligaste som finns är folk som håller sig själva för visa. Denna världens visdom förkastar korset och uppenbarelsen om Gud eftersom ens så kallade vishet inte kan förstå det med sin lilla hjärna. Det man inte får i hop i skallen det förkastar man och förnekar och håller sin egna visdom högre än visdomen som kommer i från Gud. Det finns mer hopp för en dåre än för en sådan människa. Gud skall en dag göra slut på deras visdom och förkasta de förståndigas förstånd (1 Kor 1:19). Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer ? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?
När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att 
ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.
”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s