Guds hat mot syndaren och hans nåd mot de rättfärdiga.

26/4-2015

Personligen anser jag att psaltaren är bland det svåraste att predika igenom. Det finns mycket teologi och vetskap om vem Gud är i Psaltaren men det är sånger vilket gör de svåra att predika.

Psaltaren är en bok full av sånger, eller psalmer som de kallas. De skrevs av män som sjöng och spelade för Herren.

Innehållet av dessa psalmer är väldigt olika men de är ofta väldigt annorlunda mot många av dagens moderna kristna sånger.

Psalmerna innehåller ofta mycket teologi och mycket av Guds karaktär kommer fram i Psalmerna.

I dagens psalm, nummer 5 har vi en bön skriven av David under tiden han var under förföljelse.

1. För körledaren, till flöjt. En psalm av David.
2 Hör mina ord, Herre ,
tänk på mina suckar !
3 Lyssna när jag ropar,
min kung och min Gud!
Till dig går min bön.
4 Herre , om morgonen 
hör du min röst,
om morgonen vänder jag mig
 till dig och väntar.
5 Du är inte en Gud
 som älskar ondska,
den som är ond 
får inte bo hos dig.
6 De övermodiga består inte 
inför dina ögon,
du hatar alla förbrytare.
7 Du förgör dem som ljuger,
 Herren avskyr den som är
 blodtörstig och falsk.
8 Men genom din stora nåd 
får jag gå in i ditt hus,
jag får tillbe i vördnad för dig,
vänd mot ditt heliga tempel.
9 Herre , led mig i din rättfärdighet
 för mina förföljares skull, 
jämna din väg för mig. 
10 Det finns ingen sanning 
i deras mun. 
Deras inre är fördärv,
deras strupe är en öppen grav 
och sin tunga gör de hal.
11 Döm dem skyldiga, Gud,
 låt deras planer bli deras fall!
Driv bort dem 
för deras många brott,
eftersom de gör uppror mot dig.
12 Men alla som flyr till dig 
ska få glädjas,
de ska jubla i evighet.
 Du beskyddar dem,
de som älskar ditt namn 
ska få fröjdas i dig,
13 för du, Herre ,
välsignar den rättfärdige.
Du täcker honom med nåd
 som en sköld.


David befinner sig i trångmål och ber nu Gud om hjälp. Vi finner redan i början hur David suckar inför Herren ”Hör mina ord, Herre ,
tänk på mina suckar !
”

Davids musik var nog ganska dyster och sorgsen i detta fallet. Detta var ingen glad psalm eller någon låt man trallar lätt kring. Detta var en psalm fylld av sorg och suckan.

Tänk på mina suckar, Herre” Säger David. Han befann sig alltså i en situation som framkallde suckar i hans liv och som får honom att sjunga denna bön till Herren.

David verkligen utgjuter sitt hjärta inför Herren och vi läser i vers 3 och 4 ”Lyssna när jag ropar,
min kung och min Gud!
Till dig går min bön.
4 Herre , om morgonen 
hör du min röst,
 om morgonen vänder jag mig
 till dig och väntar.


Många av Davids psalmer är skrivna just på morgonen eller på kvällen. :

Men jag ropar till dig, Herre ,
om morgonen möter dig min bön”.
 – Ps 88:14

David bad denna bön om morgonen. Morgonen är ofta en bra tid att be till Herren. Vi finner många i bibeln som bad till Herren under morgonen. Vi läser om Jesus :

Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. ” – Mark 1:35

Det är bra att be tidigt på morgonen för då har man precis vaknat och det är ofta tyst och lungt runt omkring en. Speciellt om man har småbarn så är det svårt med någon annan tid än just på morgonen.

Vad hade då David på sitt hjärta? Vad ville han säga till Herren på morgonen? – David ber att Gud skall förgöra de onda människorna som finns runt omkring honom.

Han börjar denna sången med att ge lite teologiska argument till denna sång. I vers 5 börjar han med att säga ” Du är inte en Gud
 som älskar ondska, 
den som är ond
 får inte bo hos dig.


David säger att Gud inte älskar ondska och att ingen som är ond skall få bo hos Gud. När Gud skapade denna värld så tittade han ner på sin skapelse inklusive människan och konstanterade att det han såg ”Var gott”.

Gud är god och ingen ondska finns hos Gud och ingen ondska kan bo hos honom och allt han skapade var gott.

Men så fort människan gjorde uppror mot Gud genom att bryta mot hans lag som bara var en enda lag. ”Ni får inte äta av frukten av ett enda träd”. Alla andra träd fick man äta av utom ett enda.

Människan blev frestad och åt just av den frukten man inte fick äta. Man hade mängder av frukter runt omkring sig men valde att äta av just den frukten Gud hade förbjudit.

Här kom ondskan in i världen. Innan dess fanns ingen ondska eftersom allt Gud hade skapat var gott.

Eftersom ingen som är ond får bo hos Gud så slängde han ut Adam och Eva ut ur lustgården och stängde dörrarna dit. Adam och Eva fick nu leva utan Gud och deras barn började direkt med att döda. Ondskan var ett faktum.

David går vidare och inte bara konstanterar att Gud inte älskar ondska utan han säger att Gud hatar ondskan.

Vers 6 De övermodiga består inte
 inför dina ögon,
 du hatar alla förbrytare.”


I dag är det vanligt att höra ”Gud älskar syndaren men hatar synden”. Detta är inte vad denna vers säger.

Du kan inte separera ondskan och människan genom att säga att Gud hatar det onda men älskar den som gör det onda. Det fungerar inte så. Istället läser vi att Gud hatar alla förbrytare.

Detta är sannerligen inte det enda stället i bibeln där vi läser att Gud hatar syndaren. :

”men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.! ” Psalm 11:5

Esau hatade jag ” – Rom 9:13

Vad betyder det då? Betyder det bokstavligen att Gud hatar alla förbrytare? Ja, det är precis vad det betyder. Gud hatade Esau och alla förbrytare!

Man kan försöka komma runt det. Men jag låter det stå som det står skrivet. Jag kollade lite vad historiska kristna som levde före oss sade om denna vers. Låt mig citera några

”Some people say ‘God hates your sin but loves you, the sinner’, but that’s bunkum – God hates you for sinning.” – Leonard Ravenhill

”But as for the wicked, God hates them, and will feverishly punish them.” John Wesley – (Explanatory Notes Upon the Old Testament, Vol.2, p.1639)

Gud är inte endast emot synder som begås av syndaren, men han är emot syndaren själv!
En del folk har arbetat hårt för att försöka sudda ut denna sanning. Och försöker istället säga:
Att Gud är arg på synden.- men inte på syndaren;
Han hatar stöld men inte tjuven;
Han hatar äktenskapsbrott – men är nöjd med äktenskapsbrytaren.
Detta är total nonsens! Synden har ingen moralisk karaktär som inte hör ihop med syndaren. Den syndfulla handlingen är inte separerad från syndaren. Vad Gud hatar och ogillar är inte bara handlingen, saken som gjorts, bortsett från göraren– Men han hatar göraren själv!! Det misshagar och bedrövar honom att en rationell  och moralisk agent under hans styre, skulle göra uppror mot sin egna skapare, emot allt det rätta och rättvisa i universum. Det är det som stöter Gud. Syndaren själv är det direkta och enda objektet för hans ilska! – Charles Finney, predikan ”Guilt of Sin”

”Det är ej här fråga om ett obetydligt misshag, utan om ett bittert hat, hvilket Gud hyser mot alla ogärningsmän”, ”Om Gud så hatar alla ogärningsmän, huru måste han då icke hata själfa ogärningarna? Om människan afskyr en giftig varelse, huru mycket större afsky hyser hon ej mot själfva giftet?” – Charles Spurgeon, Davids skattkammare, Ps 5.

Om Gud är god och inte älskar det onda så måste han hata det onda och dem som gör det onda.

Om du är en ogärningsman så hatar Gud dig.! Såpass mycket att han på domens dag kommer kasta dig i det brinnande gehenna.!

Hur kan detta gå ihop med Guds kärlek tänker du kanske?

-Joh 3:16 finns ju i biblen

-Jamen det gör också psalm 5:6.

Om någon hade sågat sönder någon i din egna familj och du kommer hem och ser din egna familje medlem helt söndersågad av en motorsåg och ligger där med blod överallt.

Hur hade du reagerat? Du hade troligtvis fyllts med avsky och hat mot den personen som reagerade så?. Så är det om man älskar det goda måste man hata det onda.

Om man älskar barn måste man hata pedofili.! Det är just vad som sker här. Det var därför Jesus sade att vi skall be för våra fiender och älska dem. För Vi skall lämna rum åt Guds dom mot dem. Vilket är precis vad David kommer att be Gud att göra.

David kommer snart att be Gud att komma med dom över dem som Gud hatar.

Vers 7 ”Du förgör dem som ljuger,
 Herren avskyr den som är
 blodtörstig och falsk.
”

Herren är en helig Gud som älskar det goda och hatar det onda och David konstanterar att Gud en dag skall förgöra alla lögnare. Och de skall en dag få del i sjän som brinner av eld och svavel.

 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel.  ” – Upp 21:8

Alla som talar lögn om Gud, lögn i läror, lögner om varandra, lögner för att göra det som är ont skall få förgöras av Gud en dag. Gud kommer att kräva sin hämnd för alla lögner du spridit om Gud, andra m.m.

Hämnden består av att du får erfara Guds hat i det sjön som består av eld och svavel.

Men det är inte bara lögnarna som får del av Guds hat och ilska utan David nämner alla de blodtörstiga och de falska.

Först här nämns de blodtörstiga. De som älskar att oskyldigt blod utgjuts. Oavsett om det är spädbarn, eller vuxna så är Guds avsky tänd mot dem som älskar att utgjuta oskyldigt blod.

Det andra som nämns här är de som är falska eller de som kommer med förförelse. Det innebär folk som lurar och för folk vilse genom sina lögner. Man säger en sak men agerar något helt annat.

I vers 5 såg vi David säga ”ingen som är ond får bo his dig”. Nu i vers 8 så säger han ”Men genom din stora nåd 
får jag gå in i ditt hus,
 jag får tillbe i vördnad för dig,
vänd mot ditt heliga tempel.
”

Han hänvisar till Guds nåd och att det är anledning till att han får bo i Herrens hus. David såg sig alltså skyldig till ondska och såg sig inte själv som värdig att få bo i Guds hus.

Han pekar inte på sina egna gärningar och säger. ”På grund av llt gott jag gjort får jag nu bo i ditt hus”. ”På grund av att jag avhållit mig från ondska är nu jag välkommen in i ditt hus”.

Nej, det är inte vad han säger. I stället säger han ” Men genom din stora nåd 
får jag gå in i ditt hus”

Jag tror ingen människan varken kan se eller förstå Guds nåd eller sitt behov av nåden om man inte själv sett sitt egna syndafulla tillstånd i sitt hjärta.

Sett sin ondska och vad man förtjänar genom sina handlingar. Inte bara i teorin utan upplevt det i sin själ. Känslan av skuld över sina synder. Tyngden av vetskapen av Guds hat och dom mot synden.

Bara då och först då kommer människan att uppskatta och se hur stor Guds nåd och kärlek är. Det var enbart på grund av Guds nåd som David fick gå in i Guds huds och bo däri. Det är enbart på grund av Guds nåd vi kommer in i Guds hus.

Vers 9 ”Herre , led mig i din rättfärdighet
 för mina förföljares skull, 
jämna din väg för mig. ”

Davids bön är att han skall få vandra i Herrens rättfärdighet. Alltså inte hans egna utan Herrens. Herrens rättfärdighet uppenbaras i evangeliet och kommer av tro till tro.

Han ville inte vara som dem som förföljde honom utan hans hjärta längtade efter att få bo i Herrens hus och få del av Hans rättfärdighet och vandra i goda gärningar i stället för i de onda gärningarna.

Det var detta som gjorde David till en rättfärdig man. Hans förtröstan och hopp var till Herren och Herrens rättfärdighet. Han insåg att hans egna inte var tillräcklig utan han behövde Herrens rättfärdighet.

Vers 10 ”Det finns ingen sanning 
i deras mun. 
Deras inre är fördärv,
 deras strupe är en öppen grav 
och sin tunga gör de hal.
”

David beskriver först och främst sina förföljare, men Paulus använder även en del av detta när han beskriver hela människlighetens syndfullhet..

Först ser vi ”Det finns ingen sanning 
i deras mun.” I de flesta översättningarna och även i hebreiskan om jag uppfattat det hela rätt står det inte sanning utan ”trofasthet”.

Även onda män kan tala vad som är sant i vissa avseenden man att tala trofast mot Gud och hans ord gör man inte. Det finns alltså ingen trofasthet hos de onda i deras mun.

De smädar Gud och talar felaktigt om honom.

De tillber honom inte för den han är utan hittar på sina egna gudar eller bortförklarar Gud.

Deras inre är fördärv” Människans hjärta är fördärvat och jag kan tala en timme om detta, men skall inte göra det. Det innebär att människans hjärta är korrpt.

Det är inte som det var när Gud hade skapat Adam och Eva. Utan människans hjärta har fallit och blivit korrupt.

Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?” – Jer 17:9

Om en människan skulle fälja sitt hjärta så blir det alltid fel eftersom det är obotligt sjukt och bedrägligt. Om du spenderar hela ditt liv att bara följa ditt hjärta och det du anser rätt så kommer det leda dig till fördärv.

Jesus sade att utifrån människans hjärta kommer ondskan. Paulus beskriver det mer ordgrant. ” De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. ” – Rom 1:29-31

Allt detta finns i människans hjärta och hade det inte funnits där hande man inte heller handlat som man gör. Men inte bara det. Att människans hjärta är fördärvat innebär att man inte ser sitt tillstånd om man inte får ljus av Guds ande genom lagen.

Det innebär att man inte heller söker Gud eller en frälsare för sitt fördärvade hjärta.

deras strupe är en öppen grav 
och sin tunga gör de hal.
”

Paulus citerar detta i Rom 3:13 ”Deras strupe är en öppen grav, 
sina tungor använder de till svek.
De har huggorms gift
 bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse 
och bitterhet.
 ”

Människans strupe är som en öppen grav. Det betyder att det som kommer ur våra munnar luktar lika illa som en öppen grav. Den används till elakheter, svek, förbannelser av varandra i form av svordommar.

De används till bitterhet och oförsonlighet, baktaleri, skvaller, hädelser. Allt sådant är av ondo och kommer ur människans tungor eftersom det finns i hjärtat. ”Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen”

Så som en öppen grav är människans strupe och tungan är hal. Det luktar illa och Gud hatar det.

Vers 11. Döm dem skyldiga, Gud,
 låt deras planer bli deras fall!
 Driv bort dem 
för deras många brott,
 eftersom de gör uppror mot dig.


Först nu i den 11:e versen kommer David in på sitt böneämne. Efter att ha prisat Herren för vem han är lägger han fram sin bön för Herren. Han ber att Herren skall döma de skyldiga och störta deras planer.

Vi som troende får aldrig ta saken i egna händer och agera Guds domare. Utan Gud själv är den som utfärdar domen.

Trots Sauls ondska och förföljelse mot David så vägrade David ta hans liv när han kunde göra det i stället sade han att ”Herren skall ta hans liv”.

Men han bad att Herren skulle göra. Han bad en rättvis bön att Gud skulle döma rättvist mot de som lever i ondska.

I det nya förbundet skall vi inte heller ta saken i egna händer utan överlämna folk åt Herren som kommer att hämnas.

I Stället skall vi be för våra fiender och välsigna dem. Vända andra kinden till och göra gott mot alla som gör ont emot oss. Det är Kristi lag och att vandra i enlighet med kärleksbuden.


12 Men alla som flyr till dig 
ska få glädjas,
de ska jubla i evighet.
 Du beskyddar dem,
 de som älskar ditt namn 
ska få fröjdas i dig,
13 för du, Herre ,
välsignar den rättfärdige.


Men alla som flyr till Herren skall glädjas i evighet. Du som lever i ondska fly till Herren så skall du få glädjas i evighet med det eviga livet. Du skall få vara me Herren i evighet.

Herren beskyddar sina egna. Hans hat och ilska drabbar inte dem. De är under Guds beskydd. Jag hörde om World Trade Center attentatet 9/11 att det fanns många kristna som Gud mirakulöst beskyddade.

Jag hörde om en som dagen innan hade blivit uppkallad till sin chef som hade sagt till honom ”Jag vet inte varför, men jag vill sparka dig”.

Dagen efter när de två flyplanen flög in så behövde han ju inte komma till jobbet och blev beskyddad.

En annan fick en stark inre maning att inte gå till jobbet samma dag som det skedde och gick inte till jobbet och därmed undkom hela attentatet. Andra blev sjuka och slapp därmed allt som hände.

Gud beskyddade dem från det som skulle ske. När vi flyr till Gud är han vårt beskydd först och främst från Gud själv men också från faror i denna värld.

Du täcker honom med nåd
 som en sköld.


När vi flyr till Herren på grund av våra synder i förströstan på hans rättfärdighet och frälsning så kommer hans nåd att täcka oss som en sköld. Kristi egna rättfärdighet är vad som täcker oss. Den skyddar oss från faror och från Gud själv.

Hans vrede skall inte drabba oss utan bara hans nåd och kärlek och en dag när vi dör väntar en evighet tillsammans med Honom.

Vi kan lära oss något som kan vara med i en bön i denna psalm.

  1. Bön kan innehålla suckar och sorg tidigt på morgonen. V.2-4.
  2. Bön innehåller att man prisar Gud för vem han är och hans karaktär. V.5-8
  3. Själva böneämnet v.11
  4. Bön innehåller förströstan V.9-10;.v12-13

Allt detta finns i denna sång till Herren.

Psalm 5 är en bön av David men som ytterst sett handlar om evangeliet. Vi finner människans ondska. Guds attityd mot den och Herrens svar till ondskan. Herrens rättfärdighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s