Julens budskap – Jesus kom för att frälsa oss i från synden Matt 1:21-23

Predikan, Josef Löwdin, 21/12-2014, Göteborg

21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss.

Julens budskap handlar om ett barn. Men inte vilket barn som helst utan ett barn fött av Maria.

Vi läser ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” v.21

Men inte vilket barn som helst född av Maria utan detta barn kom till världen för ett specifikt syfte.

För många är julen bara en stor högtid med julklappar, tomte, julgran och kalle anka. Men det är något mycket större än så.

Hans syfte var inte att ge oss jultomtar att hänga som en prydnad i julgranen, eller ge oss fin underhållning i form av Kalle Anka eller ge oss lite julskinka med en liten klick senap på-.

Hans syfte varför han kom var så mycket större än så. Hans syfte var att frälsa sitt folk i från deras synder.

Du förstår synden är det stora problemet för människan. Det är synden som är orsaken till alla problem i denna värld.

Det är på grund av synden vi har krig, det är på grund av synden vi har orättvisor, det är på grund av synden vi har korruption, det är på grund av synden som man och kvinna skiljer sig.

Det är på grund av synden som barn är upproriska, det är på grund av synden vi har våld och rån på våra gator. Synden är människans största problem och inget annat.

Denna synden är mycket värre än vi kan ana och den har skadat människan mer än vi kan ana.

Synd är emot Guds helighet. Gud är helig och han kan inte synda. Hos Gud finns den fullkomliga godheten. Hos en helig Gud som avskyr synden, är synd det värsta som finns. Synden är det som mest av allt triggar hans ilska och vrede.

Synd föraktar även Guds godhet och det som är gott. Lagen är god (1 Tim 1:8) och när vi bryter mot lagen så föraktar vi vad gott är och gör det onda. Att förakta det som är gott genom att begå synder är avskyvärt!.

Synd är emot Guds ära. Synden ärar inte Gud, men att bekänna synder ger ära åt Gud (Jos 7:19).

Synden är ett sådant huggormsgift att det vanärar Gud och hans skapelse.

Synden förblindar och tar bort äran från Gud, istället upphöjer synden och syndaren skapade ting i stället för skaparen själv (Rom 1:25). Det är därför du har så mycket människoupphöjelse i tidningar och även bland kristna, det är ett resultat av synden!.

Synd är emot Guds verk. Synden arbetar emot Gud och är ett verk av satan (1 Joh 3:8). Från början var Guds skapelse god, ren, vacker och värdig att beundra.

Men synden bryter ned Guds verk, synden är vad som producerar dålig frukt hos människan. Det är synden som korrumperar människans hjärta och för in all ondska i världen. Synd är ondska själv och roten till allt som är ont.

Synd förnekar Guds existens. Den gör människan till en dåre (Ps 14) och den gör människan till Gudshatare (Rom 1:30). Synden gör allt för att förneka att det finns en Gud, och om man tror på en Gud så gör man sig en egen Gud som inte är den sanna Guden.

Synden är emot människans bästa. Den bryter ned människan dag för dag och är det värsta som kan finnas hos en människa. Sjukdomar, fattigdom och svält är inte det värsta hos en människa utan synden är det och den är emot vårt bästa.

Synd är det mest avskyvärda och vidriga som finns.

De är avskyvärda” (Tit 1:16), och innan man blev frälst var man avskyvärd (Tit 3:3)

Att leva i synd är en absolut avskyvärd sak i Guds ögon. Det är det mest vidriga som finns på hela denna planeten och inget kan jämföras med syndens avskyvärdhet.

Synd är från djävulen och gör syndaren till hans slav.

Den som syndar är djävulens slav (Joh 8:44). Det finns ingen neutral mark.

Antingen är man en slav till Gud eller en slav till djävulen och den som syndar är en slav till djävulen (1 Joh 3:8).Djävulen har syndat från början och kommer inte sluta att synda.

Djävulen gör inget annat än att synda och de som är hans slavar kommer att göra samma som honom. Vad djävulen har begär till kommer även syndaren att ha begär till. Djävulen är ondskan själv, precis som synden är ondska. De som syndar är hans slavar och gör hans vilja (Joh 8:44).

Den som syndar inte bara följer djävulen utan är en djävul själv.

Judas kallades av Jesus för en, djävul (Joh 6:70). Judas var en tjuv och en förrädare och kallades av Jesus själv för en Djävul!.

Synd gör en till en arbetare åt djävulen.

Man är inte bara förslavad och en djävul själv utan även hans arbetare.

Djävulen arbetar i syndaren och de arbetar för honom.

Vet ni inte att ni att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder” (Rom 6:16)

Synden förstör människan.

Människans bästa ligger i Guds lag eftersom den är god. Men när man bryter mot den blir människan ond och hamnar under en förbannelse. Synden kommer att kämpa emot Gud och göra en blind och kan inte förstå det som har med Gud att göra (1 Kor 2:14).

Synd har förstört människan på alla nivåer, själ och kropp och vilja. Hur kommer det sig att det som är Gud skapelser, vänder sig bort i från honom och tillber andra gudar eller blir ateister?

Hur kommer det sig att människan som har uppfunnit, bilar och datorer och allt annat, kan vända sig bort i från Gud och inte vill något med honom att göra?

Eller hur kommer det sig att de största intellekten i världen, när de studerar spermien och ser hur en liten sådan kan åstadkomma en människa med skelett och ändå förnekar Gud eller tillber en annan Gud?

Allt beror på synden (Rom 3:11)! Det är synden som har förstört människan på alla nivåer och plockat bort allt förstånd.

Synden har förstört en människas själ.

Det förstör människans själ och all moral som finns hos en människa istället producerar en människas hjärta/själ vad som är ont.

Den producerar otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, avund, kiv, bråk,

vredesutbrott,gräl,splittringar, villoläror, illvilja, skadeglädje, utsvävningar (Gal 5:19-21)

Den producerar onda tankar, äktenskapsbrott, stöld, lögner och hädelser (Matt 15:19).

Synden förstör själen och skapar huggormsgift i människans inre och syndaren tungor blir som en öppen grav av huggormsgift (Rom 3:13).

Man kan vara moralist på utsidan men Paulus beskriver icke troende med tungor som är som en öppen grav, fulla med bitterhet och huggormsgift. Det finns ingen som gör det goda inte en enda (Rom 3:11-12), eftersom synden har förstört människans själ .

Synden har förstört våra kroppar.

Från början när vi skapades var vi Guds avbild och kunde inte dö. Kroppen var perfekt, vi skapades nakna och utan skam, men med synden kom skammen in i världen (1 Mos 3:7).

Genom synden kom också döden in i världen (Rom 5:12). Om det inte vore för synden så skulle ingen på denna jorden behövt att dö. Men synden har korrumperat och förstört våra kroppar och döden väntar oss alla en dag.

Vi blir äldre och äldre till det yttre och kroppen bryts ned. Allt på grund av synden !

Synden har förstört människans hälsa (1 Kor 11:30).

Om det inte vore för synden så fanns det ingen sjukdom. En sjukdom är något sjukt och något som vittnar om att något inte står rätt till i kroppen.

På samma sätt vittnar sjukdomar om att människan har blivit förstörd av något sjukt, synden.

När Gehasi syndade emot Gud så slog Gud honom med spetälska (2 Kung 5:27). För att synden är något vidrigt och Gud visade dess vidrighet genom att ge Gehasi något vidrig, spetälska, för att visa alla runt omkring hur hemsk synden var.

Men inte bara Gehasi drabbades utan även hans efterkomma, hans barn fick också spetälska. Kan du tänkte dig hur de måste ha tänkt?. Vad var det för en synd som Gehasi begick?

Gehasi var Elisas tjänare och Naaman hade erbjudit rikedomar så som guld och silver till Elisa eftersom Naaman hade blivit botad från sjukdom genom profeten Elisa.

Gehasi såg att Elisa inte tog emot det och tänkte att han kunde ju få det, så han sprang efter Naaman och sade att Elisa hade ändrat sig. Naaman gav nu till Gehasi som trodde att han skulle komma undan med det. Synden han begick var alltså en lögn.

På grund av en enda lögn fick Gehasi spetälska och även hans barn. På grund av synden undgår ingen att bli sjuk i detta livet. Vi alla är någon gång sjuka för det vilar en förbannelse över hela mänskligheten. Allt på grund av synden !!

Synd förde in smärta i världen.

Till kvinnan sade han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn.” (1Mos 3:16).

På grund av synden kom smärtan in i världen när kvinnan föder barn. På grund av att Eva åt den där enda frukten !!. På grund av en enda synd så måste nu alla kvinnor lida när de föder barn.

Inte bara en kvinna utan alla kvinnor genom alla tider. Enda sedans den första människans dagar har varje kvinna haft födslovåndor när hon föder barn. Allt på grund av synden!

Tänk dig, du kvinna som hör detta när du föder barn och känner smärtan så kan du påminna dig om syndens djup och allvar. Det var på grund av en annans synd som du nu måste lida.

Synd gör hjärtat korrupt och bedrägligt (Jer 17:9)

Hjärtat lurar oss på grund av synden. Humanismen är ett resultat av synd som lär ut att människan innerst inne är god, bibeln säger att inte en enda gör det goda (Rom 3:12).

Hjärtat bedrar oss och säger till oss att synd inte är så farligt. Hjärtat leder oss in i mera synd.

Synden har korrumperat och förstört en människas hjärtan så att människans vilja är att göra det onda (Joh 3:19-20).

Hjärtat är så korrupt så att man inte själv kan se sin egna ondska. Man tror sig vara en god människa. Hur många människor idag, skulle inte se sig själva som goda människor?

Hur många människor skulle inte peka på sin egna godhet och säga ”jag förtjänar att komma in i himlen”.

Hjärtat är så bedrägligt så att det kanske tänker ”Javisst, jag har syndat lite, men det kan jag ju kompensera genom att göra lite gott i livet. Men vad hjälper det om du har mättat tio tusen i denna värld och sedan har förtalat en enda person?.

Om man står i en rättssal anklagad för ett brott så hjälper ju inte ens meriter någonting utan man döms fortfarande för sitt brott.

Hjärtat är så bedrägligt att det vill inte överge sina synder, det vill fortsätta att njuta av synden (Matt 23:37). På grund av synden är hjärtat korrupt.

Synden har orenat människan (2 Petr 2:20). Människan är oren på grund av synden.

Människan älskar att tala illa om alla andra än sig själv, människan älskar att tänka på sig själv och leva hela sitt liv med sig själv i centrum eftersom hon är oren. Ändå sedan ett barn är litet lär de sig att göra det som föräldrarna inte vill.

Man behöver inte lära ett barn att ljuga, man behöver inte lära ett barn att vara upproriskt eller själviskt, man behöver inte lära barn det onda. Det lär de sig av synden, av sig själva eftersom vi alla är syndare av naturen..

Jesus säger Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan.(Matt 15:19-20)

Synden har orenat människan och orenheten finns i människans hjärta och inre tankar.

Synd har förstört människans förståelse av det goda (Rom 3:11, Jer 4:22). Genom synden försvinner människans förståelse av det goda. Istället gör man om godhet till annat så som ”acceptans” och ”förståelse” och ”frihet”.

Människans förståelse av godhet har inte med Guds lag att göra utan med människan i centrum. Människan kan tycka det är gott att ge till fattiga men och andra sidan tycka att det är helt rätt att svära eller häda Gud eller leva i samboskap.

Det gör man eftersom man har ingen förståelse för det goda, som är Guds lag.

Människan älskar nu mörker och kommer inte till det goda utan älskar det mörka, dvs synden (Joh 3:19-20) Även det ljus han tror sig ha är mörker (Matt 6:23)

Synd förblindar människan (2 Kor 4:3-4).

Genom synden blir människans ögon blinda. Han kan höra evangelium och han kan läsa bibeln, men ändå vara helt blind och inte förstå någonting (2 Kor 2:14).

Han kan inte ta emot eller förstå det andliga, det som har med Gud att göra. Det är för honom en dårskap. Han kan inte förstå varför han behöver Gud och kan inte heller se sitt egna behov av en frälsande Gud.

– Vad är då synd?

  1. Synd är brott mot Guds lag(1 Joh 3:4) och att synda är att bryta mot Guds lag.

Avgudadyrkan

Guds lag säger ”Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig” (2 Mos 20:3).

Många tänker att avgudadyrkan är att enbart göra sig en en staty och falla ned inför den och tillbe.

Visst är det avgudadyrkan men Jesus själv kallade mammon för en ”Herre” (Matt 6:24). Mammon är materialismen eller också girigheten. Girighet är en avgud (Kol 3:5). När en människa är fäst vid sina ägodelar så tillber man en annan Gud och man syndar.

Men avgudadyrkan är mer än så. Även passioner är avgudadyrkan (Kol 3:5), detta innebär varje passion som inte har med Guds rike att göra är avgudadyrkan. Så om en människas passion i livet är fotboll, då är det hans avgud.

Jag tittade på dagens TV-Gudtjänst där sjöng man tre sånger som alla hyllade Maria. Detta är avgudadyrkan. Endast Herren skall vi be till och sjunga till.

Vi ser detta som tydlig avgudadyrkan men ändå finns det folk som tar avstånd från detta avguderi men samtidigt står och gör precis samma sak under Lucia. Då bytar det hela bara namn från Maria till Lucia. Bägge är avgudadyrkan.

Mord

Djävulen är en mördare (John 8:44) och alla hans slavar kommer att bli likadana.

Du skall inte mörda” (2 Mos 20:13) läser vi i Guds lag. Mord är en synd.

De flesta skulle säkert säga: ”Jag har inte mördat någon”.

Men vad säger Jesus om mord? Den som är vred på sin broder, eller kallar någon dumhuvud är en mördare (Matt 5:22) och Aposteln Johannes säger ”Den som hatar sin broder är en mördare, och vi vet att ingen mördare har evigt liv i sig” (1 Joh 3:15).

Så syndare kommer att göra som sin fader djävulen, de kommer att gå runt med hat i sitt hjärta mot andra och tycka andra är dumma i huvudet. Om du hatar någon, så är du en mördare och har brutit mot Guds lag och är en syndare!

Att bära på hat emot någon är samma sak som att mörda någon själsligt.

Hat är ett ont begär, ett huggormsgift.

Falskt vittnesbörd

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”(2 Mos 20:16)

Djävulen själv älskar att anklaga de kristna (Upp 12:10).

Han gör det dag och natt inför Gud.

En mans tunga som skvallrar är tänd av helvetet själv (Jak 3:6). Att befatta sig med skvaller är synd (Tit 2:3).

Att sprida saker om andra som inte stämmer eller som man inte vet något om är absolut ont och från helvetets hålor själv. Att prata och anklaga folk för saker man inte har bevis för är absolut av ondo. Att sprida falska rykten är också en synd (2 Mos 23:1).

Äktenskapsbrott

Guds lag säger ”Du skall inte begår äktenskapsbrott”(2 Mos 20:14).

Äktenskapsbrott finns i många varianter. Det första det är att helt enkelt att bryta ett äktenskap.

Det andra är att begår otukt, dvs otrohet mot sin partner eller sex utanför ett äktenskap med någon som man inte är gift med.

Det tredje är vad Jesus sade ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott” (Matt 5:28).

1. Att skilja sig var något som Guds lag inte tillät. För Gud hatar skilsmässa (Mal 2:16). Gud har skapat mannen att leva tillsammans med kvinnan, och vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt (Mark 10:19).

2. Gud tillåter skilsmässa vid fall av otrohet inom äktenskapet (Matt 5:32) och Paulus sade att om man är gift med en icke troende och den icke troende vill skiljas så är det också ok. (1 kor 7:15). Men all annan form av skilsmässa är en synd emot Gud och din partner.

3.Men synden är inte bara en ytlig handling vilket vi har sett tidigare utan det har orenat hela människan och människans hjärta har blivit ont. Detta visste Jesus och Jesus säger”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott” (Matt 5:28).

Så äktenskapsbrott är inte bara en yttre handling utan även ett begär i hjärtat. Så om du ser på en vacker kvinna eller man på stan och känner begär till henne har du redan begått äktenskapsbrott och du har syndat!!

Homosexualitet är en form av äktenskapsbrott eftersom det går emot skapelseordningen. Att leva i homosexualitet är en synd och de som lever så skall inte ärva Guds Rike (1 Kor 6:9, Tim 1:10).

Hädelser

Guds lag säger ”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn” (2 Mos 20:7).

Att missbruka Herren namn är vanligare än vad man tror.

Det första sättet Herrens namn missbrukas på är genom svordomar. Ofta använder man Guds namn så som en svordom. Man kanske inte tänker på det men bibeln förbjuder att man missbrukar Guds namn på något sätt.

Det andra sättet det missbrukas på är genom att tala i Guds namn saker Gud aldrig har sagt.

De falska profeterna på Hesekiels tid gjorde detta De säger: ”Så säger HERREN”. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse ” (Hes 13:6).

Vi läser i 2 Kor 11:12:14 att Falska apostlar kommer I Jesu namn och uppträder som Kristi Apostlar. Men Paulus säger att de är från satan.

De missbrukade Herrens namn och är vänner med satan och kommer som ljusets änglar i Guds namn. Herren lämnar inte sådant ostraffat, utan att missbruka Guds namn är en synd och är absolut avskyvärt i Guds ögon.

Djävulen missbrukade Guds namn genom att säga till Eva ”Inte har väl Gud sagt”. De som missbrukar Guds namn är djävulens egna tungor.

Stöld

Du skall inte stjäla” (2 Mos 20:15).

Djävulen kallas för tjuven (Joh 10:10). Alla som befattar sig med stöld syndar. Att stjäla är så mycket mer än att råna en bank och skattefiffla.

Det är också att tjuvåka på bussen, ladda ned olagliga saker från internet för att slippa betala. Att utkräva men än avtalet eller utpressning är också stöld! .

Men det innebär också att stjäla från Gud. Stjäla ära från honom och stjäla det som tillhör honom. I gamla testamentet var man en tjuv om man inte gav offergåvor till Gud och de fattiga (Mal 3:8).

Att stjäla är en synd!. ”Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.” (Ef 4:28). Stöld är en synd och är av djävulen!

Begär och Lustar

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa” (2 Mos 20:17)

Guds lag kräver inte bara perfektion i det yttre men även i hjärtat. Paulus säger själv att det var denna lag som fällde honom (Rom 7:7).

Lagen om att inte ha begär innefattar precis allt som någon annan äger. Inte bara en annans fru, man eller tjänare, utan även deras hus, oxe eller något annat som de äger.

I dagens tid kan detta vara att ha begär efter någon annans mobil telefon, dator, bil, soffa, hus, bok, iphone, ipad, eller vad som helst som någon annan äger. Om man ser något och har begär till det så syndar man!

Att inte lyda sina föräldrar.

Hedra din far och mor” (2 Mos 20:12).

Djävulen gjorde uppror mot Gud och blev en upprorsman. Att göra uppror är en synd!.

Att göra uppror och inte lyda sina föräldrar är en synd (Ef 6:1-2).

Vid ett tillfälle så frågade Fariséerna Jesu varför de inte tvättar händerna innan maten?

Han svarade dem: ”Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.* ” (Matt 15:3-9).

De upphävde denna lagen genom att ge sina pengar till synagogan(kyrkan) istället för att ta hand om sina föräldrar som var i behov. Detta var hyckleri och absolut ont enligt Jesus!

Att inte hedra sina föräldrar och lyda dem är en synd!

Att inte älska sin nästa så som sig själv

Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är HERREN (3 Mos 19:18). Hela Gud lag sammanfattas i två bud och detta är det första av dem. Men vad innebär det egentligen att älska sin nästa så som sig själv?

Innebär det att man skall gå runt och köpa blommor till alla man känner eller smickra alla runt omkring en. Nej faktum är att bibeln är mer specifik än så.

Det innebär att inte gräla med dem (Gal 5:20). Att inte avundas dem (Gal 5:20, Rom 1:29), Att inte vara elak mot dem (Rom 1:29), inte ens genom skämt (Ef 5:4), för att sedan säga ”jag skojade bara”(Ords 26:19).

Det innebär att inte vilja någon ont eller bli skadeglad (Gal 5:21). Det innebär att man inte blir vred på dem eller bråkar med dem (Rom 1:29, 1 Joh 3:15) eller att man sviker dem (Rom 1:29), och att man håller vad man har lovat (Pred 5:1-5).

Förakt mot Andra är en synd(Jak 2:26). Själviskhet är en synd (2 Tim 3:2).

Att fara med smicker är att inte älska sin nästa(1 Thess 2:5; Rom 16:18; Job 32:22).

Fylleri, vilda fester och supkalas är synd(1 Petr 4:3; Gal 5:21; Rom 13:13) eftersom man då lever själviskt för egen njutning. Utsvävningar som innebär att leva i lyx och frosseri är en synd (Gal 5:21; Ef 4:19).

Att leva i lyx och froseri är att inte älska sin nästa så som sig själv. Hade man älskat hade man inte levt så själviskt.

Att bära falskt vittnesbörd(Förtal, Skvaller, falska rykten, falska anklagelser) hamnar även under denna synd. Jesus sade ”Allt vad ni vill att andra skall göra för er, det skall ni också göra mot dem”.

Så att inte göra mot andra eller behandla andra hur man själv hade velat bli behandlad är en synd.

Att inte älska Gud av hela sitt hjärta, själ och förstånd.

Den andra nytestamentliga lagen som även finns bland de tio budorden är att ”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd”. Detta yttrar sig på flera sätt.

Högmod (stolthet) är det vanligaste. Högmod är orsaken till att en människan inte söker Gud (Ps 10:4). Högmod är orsaken till att Gud står emot de högmodiga (Jak 4:6; Ords 8:13). Högmod är att ta äran från Gud och ge den åt sig själv.

Högmodet tror sig veta bättre än Gud och högmodet får människan att upphöja och ära sig själv. Högmod leder även till skryt vilket också är en synd(Jak 4:16, Rom 1:30). Det leder också till motstånd av den sunda läran (1 Tim 1:10). Och det leder till villoläror (Gal 5:20).

Att människan hatar Gud är ett tecken på att man inte älskar honom (Rom 1:30). Och även all form av häftighet (Kol 3:8; Ef 4:31). Otro är synd (Rom 14:23) Ty allt som inte sker av tro är synd ”. Att tillbe Gud på fel sätt är att inte älska Herren och är högmod.(2 Krön 26:16-21).

Ussia gjorde vad han inte fick göra. Han sprang in i templet för att tända rökelsen, vilket endast prästen fick göra. För detta högmod dömde Herren Ussia. Och det visar att tillbe Gud på fel sätt eller att bryta mot det sättet man skall tillbe honom på är högmod.

Avguderi ingår även här, att ha andra passioner och lustar än Gud själv. Allt som inte är kärlek till den levande sanna Guden är synd!

2. Att inte göra det rätta är en synd. Det är inte enbart synd att bryta mot Guds lag utan det är även synd att inte göra det rätta. Jag skall nu bevisa detta utifrån skriften med följande versar och argument.

Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. (Jak 4:17).

Denna versen talar till rika som ignorerade dem fattiga. Jakob säger till dem: ”att inte göra det goda mot dem är en synd”.

Man kan kanske tycka det är konstigt att det skulle vara en synd att vara lite passiv och bara avhålla sig från synder. Men att vara passiv är samma sak som att vara kärlekslös. En människas kärlekslöshet visar sig i ens passivitet.

Detta gäller ju inte bara i detta fallet utan vi hittar mängder av ställen i bibeln där det var tydligt en synd att vara passiv och inte göra det man borde göra. Vi kan se Elis söner som begick en mycket stor synd genom att offra till Herren på fel sätt (1 Sam 2:17).

Herren dömer Eli och hans söner (1Sam 2:27-36). Men varför Eli?, det var ju inte han som offrade på fel sätt inför Herren?. Vi finner svaret i 1 Sam 3:13

Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem

Så synden Eli begick var just vad han inte gjorde, han tillrättavisade inte sina söner för deras synd.

Så åter igen ser vi att inte göra det rätta är en synd.

Vi finner även att inte vara bedrövad över synden är en synd.

I 1 Kor 5:1-2 läser vi om hur det förekom en otukt synd i en av Paulus församlingar.

Paulus tillrättavisade dem för att de inte blev bedrövade över synden.

Det var sedan bedrövelsen över synden som gjorde att de var oskyldiga till hans synd (2 Kor 7:11)

Att inte vara bedrövad eller gråta över andras synd är att vara delaktig i deras synd.

Ett annat fall som vi ser att det är synd att inte göra det rätta, är vid evangeliums förkunnelse.

Jesus har befallt oss att förkunna evangelium för hela skapelsen och om man inte gör detta så syndar man.

Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sade till dem: ”Ert blod skall komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. (Apg 18:6)

Vi läser i texten här att ”Jag är utan skuld” och ”Ert blod skall komma över era egna huvuden”.

Detta sade Paulus till Korintierna för att han hade gjort sin plikt. Han hade förkunnat evangelium för dem och därför var Paulus inte skyldig för deras blod eller deras själar (Apg 20:26).

Som en Jesu lärjunge har vi ansvar att förkunna hans evangelium för icke kristna. Gud håller oss ansvariga för detta och vi syndar om vi inte gör det.

Vi är skyldiga till deras blod om vi håller tyst. Det är därför Paulus kunde säga ”Ve mig om jag inte förkunnar evangelium” (1 Kor 9:16) för han visste att om han inte gjorde det så hade Gud hållit honom ansvarig för deras blod.

Att hålla tyst och inte göra vad man borde är kärlekslöshet och allt som inte är av kärlek är en synd.

Så som kristen skall vi göra vad bibeln säger.

Vi skall älska vår nästa genom att mätta de som behöver mat, genom att ge var och en evangelium, genom att tillrättavisa synder, genom att varna för villoläror, genom att göra gott mot alla och genom att inte vara passiva.

All denna synden uppeggar Guds vrede mot mänskligheten.

Jesus själv sade Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.– (Matt 5:29).

Synd inte bara uppeggar hans vrede och ilska utan det är något fruktansvärd att falla i den levande Gudens händer(Hebr 10:31). Varför hade annars Jesus varnat så skarpt för synden?.

Det är bättre att slita ut sitt egna öga än att lusta efter en kvinna man ser på.!

Gud fruktansvärt arg på syndaren varje dag. (Ps 7:12) Han kommer en dag att kräva rättvisa mot var och en som har lagrat upp vrede åt sig själv. Han sitter med boken som innehåller alla våra livs gärningar i handen redo att döma var och en.

Rättvisan är redan trött på syndarens onda gärningar och skriker efter en snabb dom. Himlarna är orena av hans synder(Job 15:15)

Stjärnorna har blivit orenade och är trötta på att lysa över syndaren om natten. (Job 25:5) Rök stiger upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, elds glöd ljungar från honom. (2 Sam 22:9)

Mörka moln är under hans fötter (2 Sam 22:10) Hans ilska är tänd till maximum. Framför honom far flammande klot av eld fram (2 Sam 22:13)

Hans vredes glöd är på väg att hinna i fatt syndaren. (Ps 69:25) Ja, hans vrede mot syndaren är så stark att klipporna förtäras av elden och klipporna är redo att falla över syndaren. (Nah 1:6)

Han är på väg att i sin vrede och förbittring trampa på syndarna så att hans kläder blir befläckade med blod (Jes 63:3) Han har vrede i förvar och väntar på att när som helst utgjuta sin vrede över syndaren. I flammande eld skall han straffa var och en som förnekar evangelium. (2 Thess 1:8)

Ty det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer(Hebr 10:31).

Helvetets grop är uppvärmd till maximum och redo att sluka syndaren.

Svavlet är redo att fräta sönder syndaren. Syndaren är som en blind lindansare på en skör tråd. Under sig har syndaren helvetesgropen och Guds vrede och när som helst kan den sköra tråden gå av och då faller han in i gropen.

Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där för vi är ju av naturen vredens barn (Ef 2:3) Vi är vredens kärl redo att förstöras (Rom 9:22)Vi har alla blivit värdelösa (Rom 3:12, ESV)

Syndaren är så avskyvärd och fördärvad (Job 15:15) att han förtjänar att hamna i helvetesgropen. I helvetesgropen kommer varje syndare att plågas för sina synder och röken kommer nå upp till Gud och änglarna i evigheters evigheter.

Hans plåga kommer att vara så stark att han kommer att ropa efter lite svalkande vatten för att svalka sin tunga som är full av både svavel och eld. (Luk 16:24).

Synden är människans problem och därför behövde Gud sända en räddare, en frälsare som skulle frälsa sitt folk från dess synder.

Immanuel, Jesus Kristus. Gud med oss. Gud själv kom ner på jorden för enbart han var God nog att kunna bli ett syndoffer för våra synder.

Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss.”

Du kan inte frälsa dig själv utan behöver någon som frälser dig i från dina synder. Dina goda försök hjälper inte.

Därför föddes Immanuel, Jesus Kristus. Gud bland oss.

Profeten Jesaja hade profeterat om honom, efter att ha klagat över folket synd och orenhet talade han om en frälsare. Gud är god och gav och en möjlighet till frälsning från synden.

Han lämnade oss inte i vårt hopplösa tillstånd utan gav oss en lösning på människans problem.

Jesus föddes för att frälsa sitt folk från deras synder för att stilla Guds vrede mot synden och ge syndernas förlåtelse åt var och en som tror, och ångrar sin synd, och vänder sig till Jesus.

Jesus tog på sig synden på korset så att vi skulle stå där utan syndaskuld längre. All vår synd lades på Jesus och hans rättfärdighet överfördes till oss som tror.

Han var utan synd för att vi skulle kunna stå rena inför Gud på domens dag utan synd och får leva i evighet.

Nu har var och en som tror blivit renad från sina synder och skall därför inte längre leva kvar i synden.

Om du är tyngd av syndens bördor och fördömelse. Ge upp allt hopp om att frälsa dig själv och kasta dig på Jesus. Han kom för att frälsa just dig i från dina synder.

På grund av sin kärlek till syndare så kom Gud ner på jorden i en människas kropp för att frälsa sitt folk från synden.

Detta är det underbara glada budskap som julen förmedlar och hade det inte varit för detta hade vi aldrig haft en jul och inga lediga dagar från jobbet på grund av julen.

Tomtar och julgrannar och Kalle Anka är bara dåliga traditioner som tar bort meningen med Julen. Budskapet om frälsning i från synden som föddes in i världen är julens budskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s