Det andliga svärdet och Sauls massmord (1 Sam 21-22 )

Predikan av Josef Löwdin

Göteborg, 23/11-2014

1 Sam 21-22 Det andliga svärdet och Guds plan genom ondskan och massmord.

David befinner sig på flykt undan Saul och har kommit till Nob, som ligger mellan Jerusalem och Gibea. Där bodde Elis barnbarns barn prästen Abimelek och det var troligen staden där alla profeterna bodde. David kommer dit och frågar om mat och ett vapen som han kunde använda som självförsvar.

Kungen har gett mig ett uppdrag, och han sade till mig: Ingen får veta något om det ärende som jag sänder dig i och som jag har gett dig befallning om. Mina män har jag visat till det och det stället. 3 Ge mig nu vad du har till hands, fem bröd eller vad som kan finnas. – v.2-4

David ljuger till och med om varför han är där. När han säger att Saul har sänt honom.

Detta var inte sant eftersom han var på flykt undan Saul.

Man kan ju undrade hur en man som David ens kunde ljuga om något sådant. Men det visar att även David den rättfärdige kunde falla i synd. Det verkar även som att det är detta han refererar till 1 Sam 22:22 senare.

Det är jag som är orsaken till att hela din fars hus har utplånats

En sann troende kan hamna i synd och kommer att göra det men skillnaden mellan David och Saul var att David kände det i sitt samvete och det drev honom till omvändelse. Medans Saul bara bekände sin synd för att få behålla prestigen och makten.

”Vanligt bröd har jag inte”, svarade prästen. ”Endast heligt bröd finns – om bara dina män har avhållit sig från kvinnor.” David svarade prästen: ”Jag försäkrar dig att kvinnor har varit skilda från oss sedan i förrgår. När jag drog ut, var mina mäns tillhörigheter heliga fastän ärendet är av vanligt slag. Hur mycket renare skall de då inte vara i dag?”

Då gav prästen honom det heliga, ty det fanns inte något annat bröd än skådebröden. De hade legat inför HERRENS ansikte, men man hade burit undan dem för att lägga fram nybakat bröd samma dag som det gamla togs bort. – vers 4-6

Detta heliga bröd som prästen nämner är skådebröd. Detta skådebröd låg inne i templet på ett bord. Det var ett heligt bröd och därför för att äta det frågar han om de har avhållit sig i från kvinnor..

Egentligen fick enbart präster äta av detta bröd och brödet byttes ut varje sabbat, alltså en gång i veckan. När man hade bytt ut brödet så kunde man äta det gamla.

Det är nu ett sådant bröd som David och hans följeslagare får äta av utan att de syndade.

Jesus pratar om denna händelse i Matt 12:1-4

Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. 2 När fariseerna såg det, sade de till honom: ”Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten.” 3 Han svarade dem: ”Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga: * 4 hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden,* som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna?

Jesus själv utlägger denna texten och säger att de inte fick äta, men var utan skuld. De bröt lagen men var inte skyldiga. Orsaken till det hela förklarar Jesus.

Jesus ville se barmhärtighet och inte offer. Prästen hade utfört en barmhärtighets handling som hade givit de hungriga mat. Barmhärtighets handlingar går alltid före lagen och därmed var de oskyldiga.

Dessa tempel lagar var dessutom en skugga på Kristus och det bättre som skulle komma.

David frågade Ahimelek: ”Har du inte något spjut eller svärd till hands här? För varken mitt svärd eller mina andra vapen tog jag med mig, eftersom kungens uppdrag var så brådskande.” 9 Prästen svarade: ”Här finns det svärd som har tillhört filisteen Goliat, som du slog ner i Terebintdalen. Det är inlindat i ett stycke tyg bakom efoden. Vill du ha det, så tag det. Något annat har jag inte.” David svarade: ”Ge mig det! Maken till det finns inte.” – vers 6-8

Goliats gamla vapen som David en gång i tiden hade huggit huvudet av Goliat med, fanns där David nu befinner sig och han tog med sig det.

Man kan ju undra varför han vill ha ett vapen? Är det inte emot ett kristet tänkande att bära ett vapen?

För det första får staten bära svärdet för att rättfärdigt döma brottslingar. (Rom 13:5).

Så många gånger när vi läser om svärdet i bibeln så är det staten som bär svärdet. Jag är övertygad om att även idag så använder Gud stater och nationer för att utföra hans syften genom vapen.

För det andra var det enligt lagarna var det tillåtet med självförsvar i vissa fall. Om en tjuv bröt sig in i ditt hus på natten kunde du döda honom och vara utan skuld, men inte om det skedde på dagen.

Om tjuven ertappas vid inbrottet och blir slagen till döds, vilar ingen blodskuld på den som försvarar sin egendom. Men om solen hade gått upp när det skedde, då är det blodskuld. Tjuven skall ge full ersättning. – 2 Mos 22:2-3

Så i enlighet med gamla förbundets principer var det absolut inte fel att bära ett svärd i självförsvarssyften och enligt nya förbundets principer får staten bära svärdet.

För Davids del i detta fall bar han vapnet i syfte av självförsvar och som krigsgeneral, men även innan det så krigade han med svärdet men detta var med tillåtelse i från överheten som var Saul.

Men även vi i dag kan lära oss något av det. Den lärdomen vi kan ta är att alltid bära våra andliga svärd.

Ef 6:17 talar om ett andligt svärd som är Guds ord. Detta använder vi i striden mot mörkret och djävulens attacker. Vi strider inte mot människor i det nya förbundet utan vi strider mot synden och det andliga onda världen..

Därför skall vi aldrig lägga undan vårt andliga svärd Guds ord. Utan Guds ord är vårt vapen.

Att bära sitt andliga svärd, Guds ord kan man göra på flera olika sätt.

1. Låta ordet bo i oss.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan” – Kol 3:16

När ordet bor i oss har vi den arsenal vi behöver emot falska läror och för vårt personliga liv med Gud samt till hjälp för andra. När vi låter ordet bo i oss låter vi himmelns och jordens skaparens egna ord bo i våra hjärtan.

Det är ordet som uppmuntrar oss i nöden, det är ordet som bygger upp oss, det är ordet tvättar oss rena, det är ordet som talar in i våra liv.

Genom att låta ordet rikligen bo i oss så kommer orden att ploppa upp i våra sinnen när vi ställs i situationer då vi behöver det.

2. Använda ordet i kampen mot frestelser..

Det var när Jesus blev frestad av djävulen i Matteus kapitel 4 som han tog till ordet genom att säga det står skrivet. Frestelserna kommer mot oss varje dag. Frestelser till otro, frestelser till synd och frestelser till makt och ära.

Det var då Jesus tog fram ordet som givetvis fanns redan i hans hjärta. Detta är vad vi använder i den andliga kampen. När livet stormar och man frestas att inte lita på Herren, plocka fram svärdet, plocka fram ordet och trösta dig med vad ordet säger.

Det är när vi hör ordet förkunnas som vi byggs upp i tron och blir styrkta i kampen mot frestelserna.

  1. Använda ordet i kampen mot falska läror.

Ibland dyker det upp falska läror och då behöver man använda ordet för att tillrättavisa och stå på en stadig grund emot det falska. Också falska lärare kommer ju att använda bibeln för att sprida sina läror. Se på Jehovas vittne som förnekar att Jesus är Gud och detta med hjälp av bibeln!

Se på muslimer som försöker med bibelns hjälp visa att Jesus inte ansåg sig vara Gud. Se på andra kulter så som den extrema grenen av trosrörelsen som förkunnar att vi är gudar som kan genom vårat tal styra väder och vind och detta genom att använda bibeln.

Därför måste svärdet alltid finnas med i högsta hugg så att man kan med ordet försvara det man tror på och inte vara tysta. Så fort villolära kom in i församlingarna på Paulus tid höll han inte tyst utan skrev långa brev som gick emot deras felaktiga teologi.

På Paulus tid handlade det ofta om judar som undervisade att man måste hålla de judiska lagarna för att bli frälsta. Men Paulus hade svärdet i handen och tog till orda.

David lämnar nu Nob och han kommer till kungen i Gat. En tjänare känner igen honom och frågar om inte han är David Israel kung.

David blir då rädd och börjar spela galen genom att rita på dörrar och låta saliven rinna ner i hans skägg.

David gav sig av därifrån och kom fram till Adullams grotta. Där fick han 400 män som skulle följa honom senare. Dessa män var inte vilka som helst utan vi läser i (22:2)

Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man slöt sig till honom.

Det var folk som var förtryckta av de rika och hade fodringsägare och annat folk som var missnöjda med något. Det var en form av missnöjesklubb som David nu fick leda.

När Saul fick reda på att de var i grottan så tog han med sig sin män ditt och Edomiten Doeg som hade sett David i Nob i tidigare kapitel sade till Saul :

”Jag såg Isais son komma till Ahimelek, Ahitubs son, i Nob. Denne frågade då HERREN för honom och gav honom reskost. Han gav honom också filisteen Goliats svärd.” (22:9-10)

Detta får Saul att reagera och tro att alla har sammansvurit sig emot honom. Varav han dödar alla präster och Ahimelek med svärd.

Vi kan lära oss tre saker av detta kapitel.

Det första vi kan lära oss antikrist och hans natur.

David var den smorde av Gud alltså en messias eller kristus med litet k. För det är vad ordet messias betyder ”Den smorde”. Antikrist betyder att man är emot den smorde så Saul var en antikrist. Bibeln talar om att det finns många antikrister och Saul var en sådan.

Vad som kännetecknar en antikrist ät att han inte bekänner sig till Jesus Kristus och att han är en bedragare.

Saul hade ingen sann omvändelse i sitt liv och vände sig därför emot David som var Guds smorde och det i enlighet med en som är emot. Han gav sig på alla präster och Ahimelek på grund av att de skyddade David. Antikrister är emot Jesus den smorde.

David för en förebild på Kristus som skulle komma. Den sant smorde av Gud. Gud själv kommen i köttet. Men han blev förföljd av antikrist en som var emot den smorde.

Var och en som förföljer de kristna är en antikrist enligt bibeln. och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu äri världen. – 1 Joh 4:3

Men inte bara alla som förföljer de kristna utan även varje människa som inte bekänner Jesus är en antikrist enligt bibeln.

Det finns alltså super många antikrister och vad som kännetecknar dem är att de inte bekänner Jesus och är emot den smorde.

Det andra vi kan lära oss är att Gud håller sitt profetiska ord genom onda handlingar.

Denna Ahimelek som Saul dödar var barn barns barn till Eli och detta är väldigt intressant. Varför det tänker du ?

Jo, tillåt mig att förklara. Detta var nämligen ett profetiskt ord som gick i fullbordan.

Låt oss titta på detta närmare i från 1 Sam 2:30-34:

30 Därför säger HERREN, Israels Gud: Visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få vandra inför mig för all framtid, men nu säger HERREN: Det skall inte ske! Jag skall ära dem som ärar mig, men de som föraktar mig skall komma på skam. 31 Se, dagar skall komma, då jag skall hugga av din arm och din faders hus arm så att ingen skall bli gammal i ditt hus. 32 Du skall få se min boning lida nöd trots allt det goda som sker med Israel. Ingen skall någonsin bli gammal i ditt hus. 33 Den man av din släkt som jag inte utrotar från mitt altare skall få dina ögon att förtvina och bli till sorg för din själ. Och alla som växer upp i ditt hus skall dö i sina bästa år. 34 Tecknet på detta skall för dig vara det som kommer att drabba dina båda söner Hofni och Pinehas: På samma dag skall de båda dö.

Vad vi ser här är att Eli på grund av sin synd mot Herren skall straffas för den. Detta skulle ske genom att ingen av hans efterkommande skulle bli gammal vilket vi ser i vers 33.

Tecknet på att detta var sant var att hans dåvarande söner Hofni och Pinehas skulle bägge dö på samma dag. Vilket också skedde.

Nu var denne Ahimelek efterkomma till Eli och vi läste just att de skulle alla dö unga. Ahemelek dog alltså nu genom Sauls synd.

Gud ord och löfte gick i fullbordan genom Sauls ondska. Visst var det Saul som utförde detta massmord och han var helt ansvarig för detta massmord. Men i detta så var det också Guds löfte om att ingen inom Elis släkt skulle bli gammal som gick i fullbordan.

Gud använder alltså människors ondska för att utföra sina syften.

Vi finner detta så tydligt med historien om Josef i Egypten.

När hans bröder blir avundsjuka på honom och säljer honom som slav till Egypten så bli inte Josef arg utan ser Guds syfte och plan med det hela och han säger :

Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv”. – 1 Mos 50:20

Ytterligare ett exempel på hur Gud använder människors ondska finner vi vid Jesu död på korset

Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, 28 för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt.– Apg 4:28-29

Det var alltså folket som gaddade sig samman och dödade Jesus Kristus på korset. De var ansvariga för sina handlingar men de utförde vad Gud hade beslutat och förutbestämt skulle ske.

Ett annat exempel på detta i skriften är :

Han förvandlade deras hjärtan, så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. – Ps 105:25

Han här är ju givetvis Gud det syftar på. Gud själv vände folks hjärtan så att de skulle hata hans folk och handla svekfullt!.

Det var ett verk av Gud. Gud använder alltså människors ondska för att utföra sina syften.

Nu kanske frågan kommer upp. Hur kan en god Gud göra så att hans syften uppfylls genom ondska?

För att svara på det är det viktigt att förstå två saker.

För det första är alla syndare och genom att använda en syndare till att straffa en annan syndare är inte fel i Guds ögon.

För det andra om en människa redan är ond och Gud använder de för ont så är det inget fel för han använder de till vad de redan är, onda!.

Så Gud gör inget fel när han använder ondskan för sina syften och för att utföra sina domar.

Det sista vi kan lära oss av denna texten är att Saul var en massmördare.

Saul dödade på en gång nästan hundra präster. Detta var ett massmord av stort slag som fått vem som helst av oss idag att höja på ögonbrynen om det hade skett här i Sverige.

Det hade fått massmedia att rasa och det hade fått alla de anhöriga att ropa efter rättvisa.

Det med rätta. Saul gjorde något vidrigt och något som var fel. Men om vi verkligen ser på oss själva så kan vi ställa oss frågan om vi själva är mycket bättre än Saul?

Vänta nu tänker du. Jag har inte dödat massor av präster på samma dag?

Det stämmer nog om vi ser till det yttre. Men mord enligt bibeln är inte bara ett mord när man tar en människas liv utan mord sker även i en mans hjärta.

Visste du att en människa kan gå genom hela sitt liv och vara skötsamt men ändå i hjärtat vara en mördare, ja till och med en massmördare?

Nämen snälla nån tänker någon. Nu tar du i rejält.

-Men sanningen är att så säger bibeln.

Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. – 1 Joh 3:15

Om du alltså bär på hat mot någon är du en mördare och där du på hat mot många är du en massmördare och är inget bättre än Saul.

Detta är sanningen om människan. Det finns ingen som utan Jesus Kristus är god. Detta predikade Paulus i Rom 3:12 där han säger Ingen finns som gör det goda, inte en enda. ”.

Ingen gör det goda. Det finns inte en enda människa på denna jorden som gör det goda. Eftersom många protesterar och säger jodå en del finns det ju, så lägger Guds ord till i samma vers orden, inte en enda.

Det finns inte en enda människa utanför Jesus Kristus som gör det goda. Nej, inte en enda, inte ens en!. Alla är syndare och gör vad som är ont i Guds ögon. Om vi jämför oss med Sauls vidrigheter så platsar vi med i hans klubb. Vi är inte bättre Saul.

Därför behöver vi bli rättfärdiga som David och hans folk. David var en man som var smord av Gud och är en förebild på den smorde Messias som skulle komma och rädda sitt folk från deras synder.

Jesus Kristus var den smorde Messias som kom för att dö för sitt folks synder. Han kom för att dö för oss onda människor som är i behov av frälsning från synden. Han levde ett gott liv.

I Honom fanns inte en ond tanke. Han begick inga mord i sitt hjärta eller till det yttre. Han levde det perfekta livet eftersom vi själva var oförmögna att göra det.

Han dog som ett syndoffer för våra synder så att vi som tror och omvänder oss kan bli förklarade goda människor och friade på domens dag från våra handlingar.

Han inte bara dog som ett syndoffer utan uppstod på den tredje dagen eftersom döden inte kunde hålla Honom. Gud accepterade syndoffret och bekräftade det genom att uppväcka honom från det döda.

Det finns inga synder som Jesus inte kan förlåta eller sätta dig fri ifrån. Inget är omöjligt för Gud !

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s