Människans syndfullhet (Rom 3:9-18)

Predikan av Josef Löwdin , 22/11-2014,Evangelisationskonferens, Göteborg.

 

9 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet:
Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*
11 ingen förståndig finns,
ingen finns som söker Gud.*
12 Alla har avvikit,
alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*
13 En öppen grav är deras strupe.
Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift är bakom deras läppar.*
14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.*
15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.*
16 Förödelse och elände råder på deras vägar,*
17 och fridens väg känner de inte.*
18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.*

19 Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. 20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Vi skall inleda denna dag med att kolla på människans syndfullhet och Guds helighet och lägga grunden för evangelisation.

I texten framför oss talar Paulus om människans syndfullhet. Han har tidigare innan han kommer fram till stycket i vers 9-20 talat om att både judar och greker är syndare. Vilket han börjar med att påpeka i vers 9.

Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde”

Det spelar alltså ingen roll vem du är säger Paulus, utan alla ligger under syndens välde. När vi pratar om evangelisation är det väldigt viktigt att förstå hurdan människan är.

Människor är olika när det gäller gåvor och karriärer, de är olika när det kommer till status i samhället. En del är fattiga andra är rika. Människor är olika när det gäller kulturer och nationaliteter och intressen.

Men en sak har alla gemensamt vi kommer alla från Gud, och är hans skapelser, och är av Adam. Genom Adam kom synden in i världen och vi är alla syndare enligt bibeln.

Det är synden som är orsaken till våra problem här i världen. Det är på grund av synden som det finns sjukdomar, det är på grund av synden som människor dör, det är på grund av synden som det råder orättvisor här i världen. Det är på grund av synden som man och hustru skiljer sig och bråkar.

Det är på grund av synden som barn är olydiga mot sina föräldrar och föräldrar behandlar barn illa. Det är på grund av synden som folk inte älskar varandra utan begår alla möjliga sorters synder här i världen.

Synden är människans problem och det är viktigt att man förstår det när man skall ut och evangelisera, för det är på grund av synden som Jesus behövde dö och det var därför han kom till denna jorden.

Men denna synden har förstört människan så mycket mer än vi anar. I dag försöker media att framställa människan som god, men gör film efter film för att lyfta fram människan som en super hjälte och lyfta fram det goda hos människan, men man finner inga filmer som enbart lyfter fram det onda hos människan.

Paulus lyfter nu fram det onda och säger eftersom alla är syndare finns inte heller någon rättfärdig.

Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda” vers 10

För att förklara vad ordet rättfärdig betyder så säger en vanlig ordbok att det betyder att ”göra det rätta”. Vad bibeln säger här är att det finns ingen som gör det rätta, inte en enda.

Människan må se bra ut till det yttre och ha ett allmänt trevligt uppträdande, men detta är bara ytligt. Bibeln säger att det finns ingen som är rättfärdig! Inte ena enda.

Nu talar ju Paulus om de som inte är frälsta i Jesus Kristus och blir förklarade rättfärdiga, utan han talar om hur vi var innan vi kom till tro, och hur världen där ute ser ut som vi predikar för.

När du evangeliserar så talar du till människor som är i behov av frälsning.

Syndens konsekvenser är så stora att människan har blivit ond och korrupt och detta har förblindat människan så att man inte ser det själv.

När jag var ung så hörde man vittnesbörd av folk som blivit frälsta och som lät typ ”Jag var en gangster och dödade folk men Gud frälste mig” och jag tänkte att jag har ju ingen sådan bakgrund, jag har ju alltid varit god. Men ack vilket självbedrägeri!.

När Guds Ande började lysa på mitt hjärta så uppenbarades min ondska och synd för mig själv. Jag såg att just jag hade brutit mot varje av Guds tio budord och jag var absolut inte en god människa eller bättre än en gangster.

Men synden har förblindat människan så mycket att både förstånd och vilja har blivit korrupta.

Därför går Paulus vidare och säger i vers 11 ”ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. ”.

Ingen förståndig finns säger han. Människans förstånd är förlorat på grund av synden. Man kan inte se sanningarna om ens egna tillstånd och evangeliet, för man är förblindat på grund av synden.

Man kan inte se att vi alla är i våra hjärtan lika mycket en gangster som de värsta av gangstrarna på gatan.

Bibeln beskriver hjärtat som hårt och förhärdat. Men kan inte se sanningen om sig själv. Detta leder till det nästa som Paulus citerar ”ingen finns som söker Gud”.

Visste du att ingen söker Gud!. Det folk söker är avgudar och egna föreställningar om Gud som inte är bibelns Gud. Berätta man lite för folk i dag vad bibeln säger om Gud, så börjar folk att protestera och förkasta det och söka en egen Gud.

Även många som går under namnet kristna har skapat sig en egen Gud som inte är bibelns Gud.

Låt mig säga en del saker om bibelns Gud som många historiska kristna och väckelseförkunnare har trott på, som satt fängslade för att vi skulle få religionsfriheten, men som många i dag förnekar och inte vill veta av.

Gud är en arg Gud som varje dag visar sin vrede här på jorden!

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.” – Ps 7:12

Visste du att Gud i dag visar sin vrede, och inte bara idag utan även i morgon och i övermorgon. Varje dag visar Gud sin vrede på denna jorden.

John Wesley metodismens grundare. Höll en helpredikan om hur Gud hade sänt jordbävningen i London som skedde under hans tid. Om hur Gud visade sin vrede genom att döma syndare genom att sända en jordbävning.

Men Gud är inte bara vred på syndaren, han även hatar syndaren.

-Va, nej nu går du för långt. Gud är kärlek säger du!!

Javisst är det så också men låt oss se vad bibeln säger.

De övermodiga består inte inför dina ögon,du hatar alla ogärningsmän.” – Ps 5:6

Gud hatar alla ogärningsmän!! Men Joh 3:16, Joh 3:16 kommer folk direkt med. Javisst Joh 3:16 finns där så gör också. Joh 3:36

Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Guds vrede vilar över alla som inte lyder sonen!! Detta är nya testamentet mina vänner inte bara gamla. Det är ingen skillnad på gamla och det nya testamentet. Bara olika betoningar av Gud.

Du förstår om en våldtäktsman hade kommit in i ditt hus och dödat din käraste släkting, och tagit en motorsåg och slicat upp personen i bitar, och du kommer hem där. Hur hade du reagerat då?

Du hade troligtvis blivit väldigt vred och fylld av hat, hade du inte det? Så du har tydligen rätt att vara vred men inte Gud?

Gud är god därför måste han reagera mot ondskan med vrede och ilska. Du gör ju det varför skulle inte Gud göra det för?

Gud är kärlek och därför måste han hata det som är orätt och ont! Det är därför Gud visar sin vrede varje dag och hatar syndaren och hatar syndaren.

Detta är bibelns Gud och honom vi tillber och jag skulle kunna ge citat från historiska kristna som grundade olika samfund som trodde detta!.

Men ingen söker en rättfärdig Gud säger bibeln, Bibeln säger istället att det var Gud som sökte oss först. Vi älskar honom eftersom han först har älskat oss.

Men när vi är ute på stan så skall man vara medveten om att folk där ute söker inte Gud. De är oftast inte alls intresserade och de flesta kommer inte att lyssna eller ta emot det du predikar.

Paulus går vidare i vers 12 och citerar GT där han säger

Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Nu säger han samma som han sade i vers 9-10 men med andra ord. Alla har avvikit från Gud alla har blivit fördärvade och korrumperade och ingen gör det goda, nej inte ens en enda.

Man kan protestera och peka på någon som verkar god och säga ”men han är ju god”. När Gud skrev bibeln genom de heliga, så visste han precis vilka protester folk skulle komma med, Därför tillägger bibeln, ”inte en enda”. Det finns ingen som gör gott.

Och bibeln lär detta så tydligt låt oss titta i 1 mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.

Det finns en predikan om denna bibelvers av John Wesley denna gamle grundaren till metodismen som enligt icke kristna historiker var orsaken till att England räddades från förfall. Han såg tillsammans med George Whitefield 200.000 hedningar omvändas och bli förvandlade i sina hjärtan.

Dessa män som Gud reste upp predikade denna sanning och det finns en predikan med John Wesley som på engelska heter ”Original sin” och på svenska finns den översatt med titeln ”människans ondska.

Gå och läs den. För det är absolut inte vad du kommer höra från kyrkorna i Sverige idag, men detta är vad man predikade och vad denna versen framför oss säger.

Vi läste att Herren tittade ned på jorden och såg att människans ondska var stor rakt igenom hela tiden. Alla deras tankar i hjärtat var onda och alla människans deras avsikter. Inte bara lite då och då utan hela tiden för att citera Wesley.

Detta var före syndafloden och orsaken till att Gud utrotade alla utom Noa och hans familj. Men det tog inte bort ondskan. Kolla vad Gud säger om människan efter syndafloden.

När HERREN kände den ljuvliga doften, sade han till sig själv: ”Härefter skall jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen.” – 1 Mos 8:21

Här läser vi tydligt att redan från tidig ålder är människan hjärtan onda. Och det är precis vad vi just läste här i Rom 3:11.

Ingen finns som gör det goda, inte en enda”.

Jesus själv bekräftar detta genom att säga :

Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.– Matt 15:19

Människan har inte förändrats sedan Adams fall och är likadan då som nu. De kommer inte att förändras utan om 100 år kommer de fortfarande vara lika onda.

Detta är hur människan är innan de blir pånyttfödda och frälsta av Jesus.

Paulus går nu vidare med att ge exempel på hur ond människan är.

En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet” – Vers 13-14

Paulus ger en mindre trevlig beskrivning av människan här. Han talar inte om vissa utan om alla. ”En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.”

Bara lyssna på hur folk talar inklusive dig själv, så kommer du märka att detta är sant. Människans tunga är svekfull, den älskar att sprida skvaller, förtal, hemligheter, bitterhet, förbanna. Den är som en öppen grav.

Alltså en grav är en plats där en död människa är, och att den är öppen betyder att du kan känna lukten från den döda personen. Sådan är människans tunga. Den är död, rutten och stinker illa.

Människan är inte god utan i behov av att någon kommer och frälser dem från deras ondska. Bibeln säger att vi alla en dag skall dömas för varje eviga ord vi någonsin har sagt:

Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. – Matt 12:36

Tungan är därifrån det mesta av ondskan kommer i från. I ena stunden talar man väl om någon och smickrar dem, men bakom ryggen på dem, så säger man något annat. Det är med tungan man hädar Gud och ropar på djävulen genom svordomar!.

Har ni tänkt på det. När folk svär varför ropar man alltid på Djävulen och helvetet och missbrukar Guds namn? Varför ropar man inte på andra gudar eller på Zlatan Ibrahimovic?

Nej, man hädar Gud och ropar på sina egna fader djävulen och ens rätta plats helvetet!

Det finns ingen som gör gott. Bitterhet och skvaller och lögner och elakheter kommer allt i från en människas tunga. Allt detta är ont.

Men inte bara tungan utan även en människas väg är ond och Paulus går vidare med att citera bibeln

De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon” – vers 15-18

Inte bara ur tungan visas människans ondska utan även i ens handlingar. Man brukar våld mot andra, förödelse råder på människans väg. Man förstör genom sina handlingar mot varandra.

Bråk, kiv, splittringar, girighet är allt ett resultat av människans ondska. Och ingen gudsfruktan finns framför dem. De fruktar inte Gud utan älskar sin synd och sina handlingar.

Och slutligen om detta innan vi går in på Guds helighet

vers 19-20

Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. 20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Lagen tystar varje mun och fördömer dem. Det är genom lagen som insikt om synden ges. Om en människa säger sig vara god. Predika lagen för honom för den fördömer honom.

Den frälser honom inte utan visar honom hans behov av frälsning och att han är en syndare.

Bara genom att predika denna text som jag gör idag så har jag visat att ingen kan bli frälst genom goda gärningar. Utan lagen tystar varje mun som skryter om sin egna godhet och dömer alla skyldiga inför Gud.

Detta för oss in på Guds helighet. Låt oss gå till Predikaren kapitel 12 och vers 14.

Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

När vi talar om Guds helighet så menar jag egentligen hans rättvisa. Gud är en rättvis Gud som inte kan sopa synden under mattan. Om man läser gamla testamentet så ser man gång på gång hur Gud handlar med syndare.

Bibeln liknar Gud vid en domare och det är han. En domare måste döma i enlighet med lagen och rättvist, annars är han korrupt.

Gud som är rättvis måste döma i enlighet med rättvisan. Eftersom alla syndare står som skyldiga så måste han döma alla människor skyldiga.

Man kan alltså inte betala sig fri med mutor man kan inte heller försöka genom goda gärningar att kompensera sina brott. Har man begått ett brott så har man och man är skyldig oavsett om man hjälpt 1000 fattiga världen över.

Gud är denna domaren som skall en dag döma var och en efter sina gärningar, till och med allt som är fördolt som andra runt omkring inte känner till.

När vi kollar i bibeln så finner vi hur Gud gång på gång visar sin rättvisa genom att döma Israel för deras synder. Begick de en synd så blev de dömda av Gud. Låt oss ta några exempel. Jag börjar i nya för av erfarenhet brukar folk kontra med att detta var enbart gamla testamentets tid. Men för att få bort sådant börjar vi i nya testamentet..

En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. 2 Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. 3 Då sade Petrus: ”Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? 4 Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud.” 5 När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. 6 De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.

7 Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. 8 Petrus frågade henne: ”Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?” Hon svarade: ”Ja, för så mycket.” 9 Petrus sade till henne: ”Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig.” 10 Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. 11 Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. – Apg 5:1-11

Här har vi Annanias och Safira som tror att man kan leka med Gud. De försökte lura alla genom att påstå att de hade givit alla sina pengar för huset när de hade behållt en del.

Ananias och Safira begick en synd och omedelbart dömde Gud dem för deras synd. De fick chansen att bekänna den men ljög för den helige anden och drog på sig Guds rättvisa dom.

Guds rättvisa kräver att synd straffas och vi ser detta om och om och om igen genom hela bibeln och ibland är det så hårt att till och med Guds egna rättfärdiga protesterar.

Men när de kom till Nakons tröskplats, räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. 7 Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans försyndelse. Och han dog där vid Guds ark. 8 David blev upprörd över att HERREN hade brutit ner Ussa.* Han kallade det stället Peres-Ussa, som det heter än i dag.” – 2 Sam 6:6-8

Här har vi en gudfruktig man som ville göra en god gärning och rädda arken som håller på att trilla på grund av att oxarna snubblade. Detta var ju en god handling egentligen var det inte?

Men det var enligt lag förbjudet för obehöriga att röra vid arken och det skedde nu och David blir arg på Gud och protesterar. Men Guds dom föll och den föll hårt, eftersom Gud kan man inte leka med, och det som han har sagt skall man inte gå emot.

Det finns ett problem. Nu när vi har sett att vi alla är syndare och att en rättvis Gud måste döma oss. Hur kommer det sig att vi då sitter här i dag frikända?

Detta är det största dilemmat i hela skriften hur kan en rättvis Gud släppa brottslingar fria?

Vi läser.

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig
är båda styggelser för HERREN. ” – Ords 17:15

Det vore en styggelse av Gud att frikänna oss brottslingar. Låt mig citera ur Jonathan Edwards berömda predikan Syndare i Guds vredes händer. Om du inte känner till denna predikan så var den startskottet för en stor massiv väckelse i USA en gång i tiden på 1700-talet.

För oss är det lätt att trampa på och krossa en mask som vi ser kräla på marken. Det är lätt för oss att klippa eller bränna av en tråd som något hänger på, likaså lätt är det för Gud, när han så behagar, att kasta sina fiender ner till helvetet. Vilka är vi, att vi tror oss kunna stå inför honom för vilken jorden skakar när han tillrättavisar och för vilken bergsklipporna slungas ner?

De förtjänar att kastas i helvetet. Gudomlig rättvisa står inte i vägen för det och har inget att invända mot att Gud använder sin makt att när som helst fördärva dem. Tvärtom, rättvisan kräver med hög röst ett ändlöst straff för deras synder. Gudomlig rättvisa säger till varje träd som bringar fram Sodomsfrukt: ”Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden?” Luk 13:7. Den gudomliga rättvisans svärd svingas i varje ögonblick över deras huvuden, och det är inget annat än hans suveräna nåd och vilja som håller den tillbaka. De är redan under en dom fördömda till helvetet. Och de förtjänar inte bara att kastas dit, utan domslutet utifrån Guds lag – denna eviga och oföränderliga rättfärdighetslag som Gud har förordnat mellan sig och människosläktet – träder upp mot dem, så att de redan är tvingade till helvetet. ”Den som inte tror är redan dömd”, Joh 3:18.

Varje oomvänd människa hör med rätta till helvetet, det är hennes plats och därifrån är hon, ”ni är nerifrån”, Joh 8:23. Och hon är bunden att gå dit. Det är platsen som rättvisan och Guds ord och domslutet av Hans oföränderliga lag har bestämt åt henne. De är nu föremål för samma Guds vrede och förbittring som framställs för oss i helveteskvalen. Och orsaken till varför de inte i varje ögonblick går till helvetet är inte därför att Gud, i vars makt de är, inte är oerhört vred på dem, så som han är med många eländiga varelser som nu plågas i helvetet och som där känner och bär hans våldsamma vrede.

Ja, Gud är mycket mer vred på många som nu är på jorden – utan tvivel på många som nu är i denna församling och som kanske nu lever i all välmåga – än han är på många av dem som nu är i helvetets lågor. Det är alltså inte därför att Gud är obekymrad över deras ondska och inte harmas dem, som han inte lossar sin hand och hugger av dem. Gud är inte som de, om än de inbillar sig att han är det. Guds vrede brinner över dem, deras fördärv sover inte, avgrunden är förberedd, elden är tillredd, ugnen är nu upphettad och redo att ta emot dem, flammorna glöder och rasar. Det skimrande svärdet är vässat och hålls över dem, och avgrunden har öppnat sitt gap under dem.”

Vi är helt 100:igt förtjänta av Guds vrede och dom på grund av Guds heliga rättvisa. !

Men det finns ett sätt att bli räddade och det skall Daniel tala om i nästa lektion.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s