Varför skall vi predika evangeliet?

Predikan av Josef Löwdin, 22/11-2014, Evangelisationskonferens, Göteborg

När vi talar om evangelisation finns det inget rätt eller fel. Det finns mängder av olika sätt man kan sprida evangeliet på vilket jag inte skall gå in på nu.

Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 3 om hur Petrus först botade en lam man och sedan predikade. Predikan eller samtal är det centrala i evangelisationen.

Men varför är det så? Varför kunde Petrus inte enbart ha botat den sjuke och sedan gått därifrån?

Varför är det så viktigt att tala/predika/samtala om evangeliet? Varför kan man inte bara undvika det och ”lysa ut Guds kärlek”?

Låt oss se vad bibeln säger.

Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag,* så tror också vi, och därför talar vi. – 2 Kor 4:13

När man är kristen så kommer evangeliet att vara något man förkunnar. Paulus sade dessa orden när han levde under förföljelser. Han blev stenad och fängslad och allt möjligt men ändå så säger han att vi tror där talar vi.

En sant troende kommer att tala evangeliet oavsett omständigheter och det är tecknet på att man tror. Talar man inte så tror man inte!. ”ty det hjärtat är fullt av det talar munnen”.

Jag har genom åren följt många kristna och vad jag finner är att man snackar politik och islam och allt annat än evangeliet. Jag säger inte att det är fel. Men om detta pågår ständigt så kan man veta att dessa människor inte tror.

Därför är det viktigt att var och en börjar med att rannsaka sig själv om man verkligen tror? Talar du evangeliet för folk ?

Men det är inte bara att vi talar för talandets skull, utan det finns ju en anledning till att vi predikar. Varför skall vi egentligen predika evangeliet? Vad är anledningen till att vi predikar?

Är det bara för att se lite allmänt andligt ut? Är det bara för att få makt och inflytande? Är det bara för att få vara i centrum? Motiven må vara många och felaktiga. Men frågan är varför skall vi tala evangeliet?

1. Tron kommer av predikan..

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” – Rom 10:17

Här har du anledningen till varför vi predikar evangeliet. Det är då människor kommer till tro. Utan predikan kan ingen komma till tro, vilket också Paulus säger tre verser tidigare :

Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? ” – Rom 10:14

Ingen kommer alltså att åkalla en frälsare om de inte har fått höra och ingen kommer att höra om ingen predikar för dem.

Predikan handlar om att verbalt kommunicera ett budskap eftersom vi just läste att de måste ”höra”. Höra förutsätter att det är något som folk hör.

Ingen kan bli frälst utan att först ha hört predikan av evangeliet. Detta är en av anledningarna till att vi skall predika.

En del idag har fått för sig att man inte behöver predika utan man kan bara ”visa Guds kärlek”. Men det stämmer inte med bibeln.

Visst kan Gud använda även en Paulus upplevelse eller ett mirakel att dra folk till sig, men det är inte det i sig som frälser.

Utan det är predikan av ordet som frälser. Det är när en människa hör och tror som han blir frälst.

Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? – Gal 3:2

Paulus säger att man tar emot Anden genom att lyssna i tro. Att lyssna i tro förutsätter någon predikar för folk. Om ingen predikar kan ingen heller ta emot Anden.

Alla de som kommer till tro när vi predikar för folk tar emot Anden genom att de tror. Så det är viktigt att predika evangeliet för folk annars kommer ingen någonsin komma till tro.

Evangeliets förkunnelse är Guds bestämda sätt att inbringa alla de utvalda till Guds rike. Det sker inte genom att utföra goda gärningar eller genom det så kallade sociala evangeliet.

Där man går runt och utför gott mot folk utan att ens predika evangeliet för folk. Det är inget fel med att göra gott, det skall vi göra, men kalla det inte för evangelisation för det är det inte.

Evangelisation är att predika ett budskap på olika sätt i syfte att folk skall komma till tro. Som jag inte skall gå in på nu utan det tar Oscar upp senare idag.

Genom hela historien har Gud använd predikan för att föra fram sina budskap. Många predikanter i bibeln var ”misslyckade”. De var inte misslyckade i Guds ögon men kanske i våra ögon. Eftersom vi lever i en tid när folk springer efter resultat.

Det står om Noa att han var en ”rättfärdighetens förkunnare” (2 Petr 2:5) men under alla år av predikan hur många blev räddade? Sju stycken.

År efter år stod han och byggde på sin ark och folket kom och hånade honom och undrade vad han sysslade med. Det skall regna för Gud skall döma världen för era synder, omvänd er och följ med i båten så blir ni räddade. Lät det säkert.

Men ingen lyssnade på honom utom sju stycken, Noas egna familj. Denna arken var en symbol på Jesus Kristus och att alla som är i båten (Jesus) blir räddade från sina synder och Guds vrede och straff mot synden.

De som inte trodde gick inte heller in i båten utan stannade utanför och blev förstörda av vattnet. Så lite resultat hade Noa.

Jeremia var en annan som predikade Guds ord. Han gick in i templet och predikade omvändelse i från synd och att domen skulle komma. Han predikade även hur de kunde bli räddade i från den kommande domen.

Även Jeremia var en predikant men även han var nog misslyckad i våra ögon där bara Baruk var den enda som blev räddad. Många års predikan och bara en enda själ vart räddad!

Det var de tiderna de levde i och många idag blir frestade att överge bibelns modell bara för att man anser att den inte fungerar idag.

Andra fick se mängder bli omvända från sina synder när de predikade. Vi har Esra som fick se hela Israel omvända sig från sina synder.

Prästen Esra steg fram och sade till dem: ”Ni har varit otrogna genom att ni har tagit till er främmande kvinnor och därigenom ökat Israels skuld. 11 Men bekänn nu inför HERREN, era fäders Gud, och gör hans vilja. Skilj er från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna.” 12 Då svarade hela församlingen med hög röst: ”Ja! Vi skall göra som du har sagt.– Esra 10:10-12

Predikan är alltså Guds väg och det var via predikan som den första församlingen föddes. På pingstdagen föll Anden och gav dem kraft att göra vad då?

Jo, att predika och genom predikan blev 3000 frälsta på en enda dag. Samma sak skedde i (Apg 10) när den helige Anden kom över de Petrus predikade för så att de kom till tro och blev frälsta.

I Antiokia från Apg 13. Predikade Paulus och När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.– Apg 13:48

Det var alltså genom predikan som folk blev frälsta genom hela skriften. Predikan är Guds väg som han har bestämt att folk skall komma till tro genom.

Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. – Apg 18:4

Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. – Apg 19:8

Vi ser att genom hela bibelns historia har Gud använt predikanter för att föra ut sitt budskap och vi ser även att de hade olika resultat beroende på vilken tid de levde i.

Du kan vara som Noa eller Jeremia leva hela livet och predika utan att se många komma till tro och ändå vara trogen Gud.

Men det var inte bara i bibeln som folk blev frälsta genom predikan utan vi har detta genom hela kyrkans historia.

Redan under valdansernas tid på 1000-1100 talet nångång så gick Valdanserna runt från plats till plats och predikade.

Under reformationen i Skottland kom John Knox och predikade på gator och torg och i kyrkor och när han började var det bara några få men när han dog hade han skakat om Skottland och anses vara Skottlands största predikant någonsin.

Under metodist väckelsen blev några män George Whitefield och John Wesley utslängda ur statskyrkorna och fick inte predika där. Då gick George och ställde sig framför gruvorna och predikade för alla som skulle till och från jobbet..

Detta var startskottet till vad som enligt icke troende historiker skulle rädda England från superi. George och John fick se totalt 200.000 människor bli frälsta och mängder av nya kyrkor byggdes och metodismen var grundad.

När George for över till USA så skakades USA av en väckelse genom främst Jonathan Edwards men 85% av USAs befolkning hade sett och hört George Whitefield predika, och detta var en tid innan internet och tv fanns.

Allt detta skedde genom predikan av Guds ord offentligt på fält, utanför gruvor och inne i kyrklokaler.

George Whitefield sade Jag tror aldrig jag har behagat Herren mer än när jag gick ut och predikade i det öppna” Jag predikar nu för 10 gånger mer än vad jag hade gjort inne i en kyrka.” .

John Wesley sade Jag är övertygad att jag gjorde mer gott mot mina Lincolnshire församlingsmedlemmar genom att predika tre dagar på min faders grav än vad jag gjorde av att predika tre år i kyrkan.” … ”Ända till idag är min fältpredikan ett kors att bära för mig, men jag ser inget annat sätt att följa missionsbefallningen än att predika för allt skapat”.

För att inte tala om alla missionärer genom tiderna som har åkt ut och predikat evangelium.

Vi har William Carey som åkte till Indien och evangeliserade genom att dela ut traktat och tala med folk ute på gatorna i Indien .

När han dog hade både bibeln översatts till Indiens språk och flertalet baptistkyrkor hade grundats genom att folk hade kommit till tro.

  1. Jesus har befallt oss att predika evangeliet.

Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. – Mark 16:15-16

Det är en befallning att predika evangeliet. Det är inget förslag som Jesus gav oss och bad oss reflektera över och överväga. Nej, Det var en befallning, alltså någonting som kyrkan skall hålla på med.

Det är för att genom evangeliets förkunnelse blir folk frälsta. Det är när vi går ut som vi lyder Jesu befallningar. Orsaken till att så få går ut idag har jag redan sagt tidigare. De tror inte och därför talar de inte.

Paulus var en man som levde efter Jesu bud och gick ut för att predika eftersom han trodde på evangeliet..

Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. – 1 Kor 1:17

Paulus primära syfte var inte att döpa, även om han döpte en del också. Utan hans syfte var att predika. Observera att det står predika evangelium. På ren svenska betyder detta förkunna/berätta/tala ut det glada budskapet.

Det var alltså inte att gå runt och bjuda på kaffe eller pannkakor som var hans syfte eller hjälpa de hemlösa utan att predika evangeliet! Allt det andra är bra också och det skall kyrkan också göra.

Men det är inte det viktigaste utan det är att förkunna evangeliet som är vår kallelse. Paulus fick man till och med påminna om att tänka på de fattiga ! (Gal 2:10).

Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! – 1 kor 9-16

Evangeliet är en befallning som en soldat i Guds arme. Det är alltså inget man kan berömma sig av- För var och en som går ut och förkunnar evangeliet gör bara vad han är skyldig att göra.

Det är som att varje doktor är skyldig att hjälpa sina patienter. Han kan inte berömma sig av det utan det är han jobb. Gör han inte sitt jobb får han sparken.

Vi är tvingade av Jesus till att gå ut och predika evangeliet. Samtidigt som det är sant att när den Helige Anden kommer över oss får vi kraften till det.

Du kan vara hur mycket pingstvän du vill och prata om hur mycket andedop och tala om hur mycket tungotal som helst. Men om inte ditt så kallade andedop leder dig till att förkunna evangeliet är det inget bibliskt andedop.

Paulus var mer pingstvän än de flesta pingstvänner idag och jag känner många icke pingstvänner som är mer pingstvänner än de flesta pingstvänner idag.

Anden kom för att överbevisa världen om synd dom och rättfärdighet. Han gavs för att ge oss kraft att vittna predika evangeliet. Det är när Anden kommer över en människan som han börjar evangelisera.

Visst alla har olika gåvor, inte alla kan predika på en gata eller bota sjuka, men alla kan evangelisera mer eller mindre. Man kan berätta för sina vänner, på arbetet eller kanske bara dela ut traktat eller kanske sprida videos. Men alla kan gå ut med evangeliet

3. För att ära Gud

”För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat” – 2 Thess 3:1

Det är när vi går ut med evangeliet som Gud blir ärad. När vi går ut kommer vi få ta emot hån och förakt och få lida för Kristus, då blir Gud ärad. !

  1. Skörden är stor men arbetarna är få

Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. – Matt 9:37-38

Det finns en stor skörd där ute som väntas på att bringas in och den kommer inte bringas in om vi sitter här hemma och inte gör något.

När Paulus var i Korinth skedde följande :

En natt sade Herren i en syn till Paulus: ”Var inte rädd, utan tala och tig inte! 10 Jag är med dig, och ingen skall angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden.” 11 Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. – Apg 18:9-11

Paulus fick ett ord i från Gud genom en dröm. Gud sade ”Jag har mycket folk i den här staden”. Staden som han då befann sig i var Korinth. Detta ord ledde till att Paulus stannade där i sex månader och undervisade folket i Guds ord.

Det finns mycket skörd där ute. Kanske inte i Sverige, men i totalt onådda områden finns det skörd.

Men skörden finns och där skörden finns behövs också arbetarna.

Jesus sade att ”arbetarna är få”. Det är ju inte så svårt att se att en så stor stad som Göteborg har väldigt få skördearbetare. Om det fanns många borde ju många ha hört evangeliet redan i denna stad.

Men sanningen är att 95% av alla man stöter på har aldrig hört evangeliet. Till och med folk inom kyrkor man stöter på har aldrig ens hört evangeliet.

Detta är några av anledningarna till att predika evangeliet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s