Gud är med oss när vi blir förföljda (1 Sam 18-20 )

Predikan av Josef Löwdin

9/11-2014, Göteborg

Är det så att vissa kristna bara få utstå förföljelse och inte andra?

Varför sker förföljelse och av vilka? Är Gud med de som blir förföljda eller är det ett tecken på att Gud har övergivit de förföljda? Allt detta får vi svar på i dagens text.

Saul hade blivit förkastad av Herren och David hade blivit utvald till ny kung och hade nu precis besegrat Goliat.

David blev någon form av Sauls krisgeneral nu och överallt David drog fram blev det stora segrar. Detta visste folket och de började i (18:8) sjunga Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen.”

Detta gjorde dock Saul vred och avundsjuk eftersom han börjar inse att David har vunnit folkets hjärta och bara kungadömet fattas honom.

Dagen efter detta hade skett så kom en ond ande från Herren över Saul igen och han börjar bete sig vansinnigt och kastar ett spjut mot David och försöker sätta fast honom i väggen.

Men två gånger viker David undan ty, Herren är med honom. Vi läser här i vers 10.

Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul. Han bar sig åt som en galen inne i sitt hus medan David spelade, som han dagligen brukade göra

Här läser vi att en ond ande från Herren kom. Man kan ju undra varför en god Gud skulle skicka en ond ande mot någon ? Men anledning var att Saul på grund av sina synder hade övergivit Herren.

Som en följd av detta bar han sig åt som en galen. I engelskan och även i hebreiskan och bibel 2000 står det att han ”profeterade”. Vilket är den korrekta översättningen här.

Men ordet profetera betyder inte vad vi tänker när vi hör ordet profetera. Profetera betyder att framsäga och detta ordet används även i kapitel 19:21-24 och i många ställen både om profetia från Gud och profetia från falska profeter. Därmed blir det lättare att förstå detta.

Att profetera (framsäga) är att framsäga ord från någon annan, man är någons talesman. Det hebreiska ordet här nava som används betyder att forsa fram.

Precis som när något är helt okontrollerat. I detta fallet hade en ond ande från Herren kommit och Saul framsäger onda ord helt okontrollerat, som den onde anden säger. Detta skedde på grund av att han hade förkastat Herren och Herren skickade denna onde ande mot honom.

Saul var rädd för David för att han såg att Herren var med honom och han kastar spjut mot David som missar flera gånger om. Efter det så skickar Saul ut David i strid, men David lyckades väl i allt och hade framgång och Saul blev mer rädd för David.

Saul ville bli av med David och han erbjuder sin dotter Mikal till David på ett villkor. Detta gjorde han inte för att han gillade David, utan för att hans dotter var kär i honom och Saul tänkte att på detta sätt kunde filistéerna döda David så skulle Saul vara utan skuld (18:21).

Men David ville inte riktigt gå med på detta utan var nöjd med livet. Då skickar Saul en tjänare för att ljuga för David och gillra en hemlig fälla för att få David dödad i strid han säger:

Kungen tycker om dig och alla hans tjänare älskar dig. Bli nu kungens svärson” (18:22).

David gick nu med på detta mot en brudgåva som Saul krävde, på 100 förhudar från filistéerna. Saul ville ju inget hellre än att David skulle stupa i strid.

Men det blev inte som Saul hade tänkt sig utan David gick och slog ner 200 filistéer och tog med dubbel summa av förhudar som gåva åt Saul.

Saul höll sitt ord och gav sin dotter till David men han var nu ännu mera rädd för David och David blev för alltid hans (1 Sam 18:29).

Man kan ju undra varför Saul ville ha just 100 stycken förhudar som brudgåva? – Jo, alla israeliter var omskurna och även alla andra grannar så som Edomiterna, Araberna och Midjaniterna. Så, det enda folket runt omkring som hade en förhud var Filistéerna.

Därför var detta det bästa sättet att försäkra sig om att de dödade var just Filistéer och från inget annat folk.

Saul berättar för sin son Jonathan att han vill döda David. Men Jonathan gillade David och var hans vän och berättade för David Sauls plan.

När kriget började igen så kom åter en ond ande från Herren över Saul (19:9) och han försökte åter igen att spetta David till döds.

Men han flydde och hem och hans fru tog ett rep och lät honom gå ut bakvägen. Mikal tog husguden och lade den i sängen så att det skulle se ut som att David låg där sjuk.

När de bar ut sängen som Mikal hade lagt husguden i märkte Saul att David var borta och att hans egna dotter hade lurat honom.

David som hade flytt begav sig till Rama där Samuel och andra profeter höll till. När Saul fick höra detta skickade han dit några män för att hämta David.

Men när männen kom dit fick de se profeterna och Samuel profetera. Då kom Guds Ande över dem och också de började profetera (19:20).

När Saul fick höra detta skickade han dit nya män, men även de började profetera. Då skickade Saul för tredje gången män, men även de började profetera under Guds Ande.

Då begav sig Saul själv dit och frågade efter Samuel och David. Men även över honom kom Guds Ande och under hela vägen till Najot i Rama profeterade han. Han tog till och med av sig manteln och låg på marken hela dagen och natten och profeterade.

De som gick förbi frågade i (19:24) om Saul var bland profeterna. Här ser vi ett exempel på en som var förkastad av Gud. Som har smitt onda planer mot David och bedrivit falsk spel ändå profeterar under Guds Ande.

Hur är detta möjligt? Jesus sade att detta skulle ske i Matt 7:21-23 :

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! ”.

Saul var ett typ exempel på någon som profeterade men ändå inte kände Gud. Han bar dålig frukt och var en falsk omvänd person. Bara för att någon profeterar under Guds Ande så säger det precis ingenting.

Det finns flera fall i bibeln när Gud talar genom icke omvända så som Bileam och hans lära nämns i nya testamentet som en villolära. (Upp 2:14)

Det kan absolut vara en falsk profet och en falsk omvänd trots allt. Se på detta exempel med Saul som smidde onda planer och försökte döda, var förkastad av Gud. Försökte döda David, var full av avund och samtidigt trodde sig tjäna Herren.

Herren lät honom profetera för att förhärda honom mer. Han var redan förkastad och hade fått en ond Ande från Herren, och Herren förhärdar honom mer nu genom att låta Guds Ande falla, så att han profeterar och skall inbilla sig själv om att allt står väl till.

Samtidigt så var det givetvis för att skydda David som Herren lät detta ske. Eftersom Saul nu låg på marken och profeterade kunde David fly undan.

David flydde nu från platsen han hade varit på och träffade sin vän Jonathan igen och undrar vad Saul håller på med? Han säger i 20:1

Vad har jag gjort? Vilken missgärning eller vilken synd har jag gjort mot din far, eftersom han försöker ta mitt liv?

Jonathan och David beslöt sig för att testa om Saul ville döda David eller ej. Jonathan skulle säga till Saul när Saul frågade efter David att David hade farit till Betlehem.

Om då Saul inte reagerade visste de att Saul inte ville David något om, men om han reagerade visste de att han ville David ont.

De bestämde ett tecken för de två olika scenarion med pilar som skulle skjutas olika långt tillsammans med en ramsa.

Hur som helst så kom tiden när Saul frågade efter David och Jonathan berättade för honom att David bad om att få åka till Betlehem. Då blev Saul rasande och Jonathan gav sig av för att varna David.

David tvingades återigen fly.

Detta är vad som sker i dessa tre kapitel och vi kan se hur det handlar om förföljelsen mot David och jag skulle vilja ge fyra sanningar i från denna text.

 1. Varje Gudfruktig människa måste bli förföljd.

David var förföljd för att han hotade Sauls makt. Men ytterst sätt var det på grund av att han var Guds utvalda som ledde till att han blev förföljd. En del säger idag att förföljelse är något för framtiden, men det är absolut inte vad bibeln lär.

Bibeln lär att vi som troende måste bli förföljda och det finns många som varit eller är i denna församling som har fått utstå förföljelse både fysiskt och verbalt och detta är något vi måste gå igenom

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. – 2 Tim 3:12

Anledningen till att folk blir förföljda är för att de lever eller vill leva gudfruktigt. Om du inte blir förföljd i Sverige idag så har du orsaken här. Du lever inte gudfruktigt eller har inte viljan till det.

Genom alla tider har kristna blivit förföljda.

David vart förföljd av Saul. Jesus vart förföljd av Fariséerna. Paulus vart förföljd överallt han åkte och han blev piskad och stenad och kastad i fängelse.

Under reformationen blev Luther bannlyst och förföljd av katolska kyrkan. Calvin blev förföljd och tvingades fly till Geneve och förföljdes där av libertinerna och tvingades ut ur Geneve.. Anabaptisterna blev förföljda av Zwingli och den katolska kyrkan.

Under 1600-talet var puritanerna förföljda och 2000 puritaner blev av med sina predikoämbeten i något som hette ”the great ejection”. Anledningen var att man vägrade använda ”the book of prayer” som innehöll en del katolska grejer.

På 1700-talet var John Wesley och George Whitefield de två väckelsepredikanterna förföljda. Kyrkorna stängde dörren för dem och de tvingades predika mitt ute i fria luften där man fick ta emot stenar och tomater och plankor i huvudet.

I Sverige på 1800-talet när baptismen kom så kastade man baptisterna i fängelse och gav dem böter, medans andra blev landsförvisade och fick inte vara kvar i Sverige. Samtidigt så ordnade lutheraner konferenser där man skulle avslöja villolärorna hos baptisterna.

I många länder idag är det förföljelse mot kristna och många tvingas gå under jorden och träffas i hemmen enbart.

Men även i Sverige idag finns det förföljelse. Den är kanske inte som den har varit utan på ett annat plan. Visst finns det folk som blir slagna för sin tro även i Sverige idag. Visst finns det folk som kastar grejer mot predikanter men förföljelsen är inte på samma plan men det finns absolut.

Så fort man öppnar munnen med vad bibeln säger blir man utsatt för åsikts förföljelse eller får folk upprörda. Detta är något vi alla som tror på bibeln och säger vad den säger blir utsatta för i Sverige idag.

Du blir förföljd! Inte enbart i framtiden utan just nu, även om det kanske inte är så fysiskt i dag där vi tvingas fly för våra liv som David så blir vi ändå förföljda.

  1. Gud är med oss i förföljelsen.

Vi finner i texten att Gud hela tiden skyddade David genom olika omständigheter. Saul försökte döda honom men misslyckades. Han kastade spjut mot honom som missade.

Han smidde onda planer om att få honom att dö krig mot Filistéerna som misslyckades. Han försökte åter igen att spetta honom med ett spjut men misslyckades. Eftersom Gud var med honom och skyddade honom.

När Saul äntligen hittade David igen så började Saul profetera och låg utslagen på marken så David kunde fly. Gud var med David och bevarade honom mitt under förföljelsen.

Gud är alltid med oss i förföljelsen och överger oss inte. Han har lovat att Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat (Luk 21:18).

Det betyder att inget kommer ske mot dig som inte Gud vill under förföljelsen. Du är odödlig ändå fram till den dagen Gud vill att du skall dö.

Saul försökte döda David, men han misslyckades! Varför det? Jo, för att Davids uppdrag var inte färdigt. Han skulle bli kung och inte ens Saul kunde stoppa det. Trotts all makt i landet så misslyckades han att döda David.

David var odödlig tills han hade utfört det Gud hade kallat honom till. Inte ett hår gick miste från hans huvud som inte Gud tillät.

Jesus försökte man döda flera gånger och man drev honom fram till en brant klippa, men Jesus gick rakt igenom folkskaran och kom undan. Därför att det var ännu inte tid för honom att dö. Ingen kunde ta hans liv förrens hans uppdrag var slutfört.

Gud har lovat att vara med oss ”alla dagar intill tidens slut” och att inte ett ”hårstå skall gå förlorat”.

Han är med oss i förföljelsen och skyddar oss genom sina vägar. I Davids fall var det andra människor som hjälpte honom att fly och Gud som såg till att spjuten aldrig träffade David.

Paulus var beskyddad och säger :

under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig”. – 2 Tim 3:11

Sök inte förföljelse men var inte rädd för den. Var inte rädd att ta steget att göra något du vet kommer leda till förföljelse. Gud är med dig. Var inte rädd!

Gud är med oss under förföljelser!

 1. Förföljelsen kommer ofta från religiösa.

Oftast så kommer förföljelsen i religionens namn. Saul var en man som både profeterade och bad om syndernas förlåtelse men inte var en kristen. Det var genom honom som förföljelsen skedde. Han var avundsjuk på Davids framgångar som aldrig han hade och därför förföljde han dem.

Fariséerna var avundsjuka på Jesus framgångar och förföljde och dödade honom för det. Det var folk som i religionens namn dräpte protestanter och anabaptister under reformationen.

Det var i religionens namn man fängslade baptister i Sverige och gav dem böter. Det är i religionens namn som i dag mängder av kristna förlorar sina liv, eller slängs i fängelse för att de inte har samma tro som de styrande.

De som kommer mest att motsäga sig din tro är de som kommer i religionens namn. Jag glömmer inte när vi var i Mora och predikade och det kom en man som påstod sig vara kristen och som svor som en hedning och gjorde allt i sin väg för att försöka stoppa oss från att predika ute på gatan.

Var inte det minsta förvånad om det är folk i från kyrko-miljöer eller från andra religioner som kommer att förfölja dig som mest. Religion för med sig mycket stolthet och älskar att bråka med folk som inte tycker likadant.

 1. Orsaken till förföljelsen är avund.

Det var på grund av avund som Saul ville döda David. David hade fler anhängare och hade dödat fler än Saul. Folket sjöng om David ”Saul har dödat tusen men David har dödat tiotusen”. Denna hyllning av David från folket gjorde att Saul kände sig hotad.

Av precis samma anledning förföljde Fariséerna Jesus. Jesus fick folk skarorna med sig men de fick det inte. De blev fulla av avund och ville döda honom för de kände sig hotade.

Mina vänner se upp för avund! Det är på grund av avund man kan börja förfölja Guds folk. Avundsjuka är att säga till Gud att man inte är nöjd med sina omständigheter i livet och man ser andra som lyckas bättre och avund föds i hjärtat.

Se upp för avund, låt det inte gro i hjärtat för det kommer förstöra dig, utan gläds över dem som lyckas bättre i livet än dig istället.

Hur skall vi relatera till förföljelse..?

 1. Välsigna

Om du blir utsatt vilket du är om du vill leva gudfruktigt så är vi kallade att välsigna och inte hämnas.

När folk gör oss illa är det lätt att man vill hämnas, men, nej. Vi skall välsigna och be för våra fiender. ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44).

Det är inte vår sak att hämnas vilket vi kommer se i senare kapitel att David inte heller gjorde. Utan vår sak är att be för dem som förföljer oss och välsigna. Gud är den som en dag kommer att hämnas.

Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,* säger Herren. ” (Rom 12:19)

Gud är en svartsjuk hämnare som en dag på domens dag skall ta hämnd på alla sina fiender. Detta kommer bli en fruktansvärd dag för alla hans fiender som har gått emot Honom.

Därför skall vi inte hämnas utan be för dem och älska dem som om de vore våra egna familjemedlemmar.

 1. Gläd er.

Det är inte lätt att vara glad i livet när man får möta förföljer, men Jesus säger till oss att vara glada.

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. – Matt 5:11-12

Glädje handlar inte alltid om att gå runt med leendet på läpparna hela dagarna. Jesus grät ju ibland och likaså Paulus. En människa kan gå runt med leendet på läpparna hela dagarna utan att vara det minsta glad. Glädje handlar om förnöjsamhet.

Eftersom det kan vara svårt att glädja sig under förföljelser så låt mig ge några anledningar till glädje:

 1. Vi har inget i samvetet som fördömer oss längre.

Innan vi var omvända så fördömde lagen oss i våra samveten. Men nu när vi är i Kristus är vi fria från fördömelse och våra samveten dömer oss inte längre skyldiga.

Jesu blod has tvättat oss rena. Samvetet är inte längre vår fiende utan vår vän och rådgivare. Därför kan vi vara glada.

 1. Vi kan vara glada när vi tänker på livet efter döden.

Eftersom vi är rättfärdiggjorda och har fått det eviga livet, väntar oss himlen och ett liv med Gud efter döden. Vi kan sitta i frid och tänka på våra själars framtid utan oro för vad som skall komma att hända efter döden. Av denna orsak kan vi vara glada.

  1. Vi kan vara glada för källan är inte av denna världen.

Folk som lever i denna världen har sin glädje i världen så som pengar och ägodelar och njutningar. Allt detta är dock osäkert och kan vilken dag som helst tas bort från folk och vad skall man då glädja sig av?

Som troende är inte källan till vår glädje något så osäkert som denna världen utan Gud själv och vårt kommande arv.

  1. Vi kan vara glada för att vi är i rätt position.

Vi må vara fattiga eller rika, utslagna eller inte. I fängelse eller inte, Arbetslösa eller ej men vi har rätt position. Vi har Gud med oss och han har lovat att aldrig överge oss. ”Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss?

Därför kan vi vara glada.

  1. Vi helgas genom förföljelser.

Genom att utstå svårigheter så som förföljelse kommer det att bygga tålamod och andens frukt i våra liv. Paulus säger :

Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod – Rom 5:3

Om livet bara rullar på och du aldrig får möta lidandet och förföljelse så kan du inte heller bli tålmodig. Det är alltid för vårt bästa som Gud låter saker och ting ske. Det bästa är alltid Guds vilja och hans rike.

Tålamod är något vi alla behöver och därför låter Gud förföljelser och lidanden ske för att bygga den karaktären i oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s