Jesu Död (Mark 15:21-47)

Predikan av Josef Löwdin
18/4-2014, Göteborg

Mark 15:21-47. Jesu död
Just nu firar vi påsk och det gör vi till minne av Jesu död och uppståndelse. I dagens text kommer vi ser när Jesus dör och begravs.

21 Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. 22 Och de förde Jesus till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen. 23 De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. 24 Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 25 Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. 26 På anslaget stod vad han var anklagad för: ”Judarnas konung”. 27 Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra.* 29 De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: ”Se på den! Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar! 30 Hjälp dig själv och stig ner från korset!” 31 På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. 32 Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.
33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” * 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten* i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.
42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Jesu död och uppståndelse är grundpelarna i vår kristna tro. Om inte Jesus har dött på ett kors och uppstått från det döda är vår tro meningslös. Jesu död var grym och plågsam. Till och med Jesus själv våndades och svettades blod inför den.

I Jes 53:10 läser vi att det var Guds vilja att krossa honom(Jesus) så vad som nu sker är fortfarande i enlighet med Guds planer och vilja, vilket vi såg lite på i förra predikan.

Vers 21. ”Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors.”.

Simon var från Cyrene som ligger i dagens Libyen, Afrika. Vi läser här att Simon tvingades bära Jesu kors men i Joh 19:17 återges historien att Jesus bar korset och när han inte orkade mera tog Simon över och bar den resten av vägen.

Det var en romersk sed och tradition att brottslingen skulle bära sitt eget kors. Vi kan lära oss något av detta. Vi ser hur Jesus bär sitt eget kors och hur Simon fick bära ett kors som en förebild på att vi som kristna måste bära vårt kors.

”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. ” – Luk 14.27

Om vi inte bär vårt kors som Jesus gjorde kan vi inte vara hans lärjungar!. Det är omöjligt. Utan kors ingen kristendom. Vad innebär då det?

Att bära sitt kors på den tiden innebar först och främst att gå in i döden. Men vi vet att alla lärjungar inte blev martyrer utan endast en del av dem. Så vad ytterst det innebär är självförnekelse.
-Det innebär försakelse av dina synder.

Våra synder är oss ofta kära och vi älskar att rulla runt i dem. Men som en kristen har vi dött bort från synden genom Kristi verk på korset och därför skall vi inte längre leva i synden utan överge den.
”Sluta att göra det som är ont.” – Jes 1:16

-Det innebär att det kostar dig din självrättfärdighet.
Att leva i självförnekelse innebär att förneka sin egna godhet och kapacitet och helt kapitulera inför Gud. Paulus sade ”Ingen finns som gör det goda, inte en enda”. Det innebär att ingen i sig själv är god nog för att förtjäna något inför Gud även våra goda handlingar är nedsmutsade.
Vi göra god handlingar för att försöka blidka Gud eller för att bli populära eller att få vara i centrum. Som en kristen måste man dö från allt sådant och inse allt är enbart av nåd och inget annat!

-Det innebär att du kan tappa favör i världen.
Jesus hade inte mycket favör i världen. De i ledande ställning dödade honom och gillade honom inte. Apostlarna likaså blev piskade och man försökte tysta ner dem. Att bära sitt kors innebär att vara villig att tappa all favör i världen och faktiskt lida för sin tro.
”Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er.” – (Joh 15:20)

-Det innebär att du kan bli martyr.
I många länder blir man dödad om man konverterar till att bli en Jesu lärjunge. Tron på Jesus kostade många lärjungar deras liv och i många länder är det lika med döden att vara en kristen. Att bära sitt kors innebär att vara villig att dö för sin tro. Är man inte det kan man inte vara en Jesu lärjunge.
Om du inte bär ditt kors kan du inte vara en Jesu lärjunge. Men Jesus har burit korset åt oss och genom hans kraft är det möjligt att bära sitt kors och han förser oss kraft och nåd inte bara att tro utan även att lida.
Vers .

22 Och de förde Jesus till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen.
Golgata betyder huvudskalleplatsen. Det var platsen för dem döda. Det sägs även enligt den judiska traditionen att det var platsen där Adam dog. Om så vore fallet är detta väldigt intressant för Jesus kallas för den andra Adam .

”Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse.* Den siste Adam* blev en livgivande ande. ” – 1 kor 15:45
Den första Adam och den andra dog i såfall på samma ställe.
Vers .23 ”De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. ”
Det fanns ett judiskt ordspråk att man skulle ge starka drycker år den som håller på att dö samtidigt var det också vin som den romerska armén drack.
”Ge starka drycker åt den som håller på att förgås” – Ords 31:6

Vers 24-25. ”Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom”

Det finns en profetia i GT som säger att kläderna skall delas upp och kastas lott om.
”De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.” – Ps 22:19

Denna profetia blev nu uppfylld och han korsfästes vilket var det romerska sättet att avrätta brottslingar eller slavar. Romarna korsfäste aldrig sina egna medborgare utan bara icke romare. Det var ett för grymt sätt att dö på .
Man spikade fast armarna i korset och sedan fötterna. Man dog genom att man kvädes till döds och ibland kunde man hänga i flera dagar innan man dog.

Jesus genomled den värsta tänkbara döden. Ja den var så grym att inte ens romarna fick dö på ett sådant sätt. Jesus som var oskyldig genomled den värsta döden som enbart de värsta brottslingarna fick genomlida.
Bibeln säger att ”syndens lön är döden” men Jesus hade inte begått någon synd och förtjänade det inte. Istället var vi de värsta brottslingarna som förtjänade döden.

Vi var de som skulle ha hängt där på korset och avrättats på de värst tänkbara sätten. Men Jesus tog vår plats på korset och blev till synd i vårt ställe. Så att syndens förbannelser inte skulle drabba oss mera utan för att försona oss med honom och försona för skuld och synd.

Vers. 26 ”På anslaget stod vad han var anklagad för: ”Judarnas konung”.
När romarna korsfäste folk så brukade man fästa uppe på korset ett anslag där det står vad man var anklagad för.

Läser vi parallellstället i Johannes 19:19-20 läser vi följande :
”Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: ”Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.”

Vi ser att texten var skriven på tre olika språk ”latin, grekiska och hebreiska”. Tar man initialerna av denna texten som fästes på korset på hebreiska så blir det ”YHVH”. Alltså Guds namn. Alla judar som gick förbi denna skylt kunde alltså se Guds namn hängandes på korset och se att det var Gud de hade låtit döda och korsfästa..
27 Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra.
Det var två rövare som korsfästes tillsammans med Jesus och om detta kan vi lära oss två saker :

Det första vi kan lära oss är hur enkelt det är att bli frälst!
Vi läser i parallellstället :
”41 Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” 42 Och han sade: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” 43 Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” ” – Luk 23:41-43
Den ena rövaren insåg att Jesu var Messias som kom för att dö för våra synder. Han konstanterar att Jesus inte hade gjort något ont och att de rövarna fick vad de förtjänade. Han säger till Jesus ”Tänk på mig, när du kommer till ditt rike”. Jesus svarar honom med att säga ”redan idag skall du vara med mig i paradiset.
Denna man blev alltså frälst. Han hade insett att han var en skyldig brottsling och fick vad han förtjänade. Samtidigt insåg han att Jesus var den enda som kunde rädda honom från den riktiga skulden.
Notera att Jesus ledde honom inte in i en frälsningsbön utan Jesus såg hans hjärta att han hade fått en tro redan, och att han hade insett att just han var skyldig. Detta räckte för att hans plats in i evigheten skulle vara säkrad. Så enkelt är det, allt vi behöver göra är att tro på Kristi verk på korset, som var till just för syndare som ser sin syndfullhet och söker en frälsare.
Det är som fariséen och publikanen som bad i templet. Den ena tackade Gud för sin godhet och att han inte var en mördare och äktenskapsbrytare. Medans den andra vågade inte lyfta blicken till himlen utan bad ”Gud var mig nådig, en syndare”
Det var inga gärningar involverade här, inget dop, ingenting. Allt han hade var en enkel tro på att Jesus var syndfri. Kanske såg han skylten där det stod JHVH och kanske kände han till profetiorna. Troligen gjorde han det. Men frälst blev han på det mest enkla sättet.

Det andra vi kan lära oss är Guds val i frälsningen
Den andra rövaren var också en brottsling, men han hånade Jesus och ville att Jesus skulle frälsa sig själv genom att hoppa ner från korset (v32). Han ropade aldrig till Jesus om frälsning. Detta är en bild på Guds val i frälsningen där han frälser den ena men inte den andra. Det står skrivet: ”Ty Jakob älskade jag men Esau hatade jag”, ”Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam”.
Ingen av rövarna kunde bli frälsta om inte Jesus hade utvalt dem. Han valde den ena och inte den andra rövaren för att de visa skall stå där med skam. Den ena rövaren såg sin skuld och erkände den. Den andra rövaren som hånade Jesus, ansåg sig vara vis, men han skulle komma på skam.
Du har enbart Gud att tacka att du är frälst. Hur kommer det sig att den ena rövaren blev frälst men inte den andra? Ville den ena rövaren, men inte den andra? Men då kunde han ju berömma sig av sin enorma vilja?. Varför är du frälst men kanske inte din granne?.
Allt beror på Guds val och hans nåd. Det är bara nåd, nåd, nåd, nåd och åter nåd att du är frälst. Gud kunde ha valt din granne och låtit dig vara som rövaren som hånade och föraktade.

29 De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: ”Se på den! Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar! 30 Hjälp dig själv och stig ner från korset!” 31 På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. 32 Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.

Detta var profeterat om Kristus att han skulle bli hånad och föraktad. ”Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. ” – Ps 22:7
Hånet och föraktet mot Jesus var även det förutbestämt och profeterat. Det var en uppfyllelse av profetiorna. Han utstod hånet och föraktet på grund av sin kärlek till oss. Han kunde ha struntat i det och låtit oss få vad vi förtjänar, Guds rättvisa dom mot våra synder.
Men på grund av hans kärlek till oss utstod han hånet och föraktet. Han syndade aldrig. Han öppnade aldrig sin mun mot dem som gjorde detta mot honom. Utan som ett får på väg att slaktas teg han även under hånet och föraktet.
Det är sådana vi var innan vi blev frälsta. Vi hånade och föraktade Gud. Men han förlåt oss och frälste oss, trotts allt vi har gjort emot honom.

När vi ser vad Jesus har gjort för oss trotts vad vi har gjort mo honom blir det enkelt att förlåta andra. Jesus har efterskänkt dig en enorm skuld som du aldrig kunde betala. Varför då gå och kräva en liten skuld av en annan?
Oförlåtelse är inte den kristna vägen och att vandra i förlåtelse mot våra syskon i Herren är Guds väg. Allt skuld är struken, så varför hålla en liten skuld mot andra?
När man ser vad Jesus har gjort på korset för oss och hurdana vi var när han förlät oss. Så blir det inte svårt att förlåta andra. Oförlåtelse finns på grund av att folk har inte sett skönheten hos Kristus och inte sett sitt hjärtas vidrigheter. När man ser korset och Kristi verk så försvinner all oförlåtelse ur hjärtat.

33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Sjätte timmen är alltså klockan 12.00 på dagen även detta var en fullbordan på en profetia :
”Det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. ” – Amos 8:9
Det var vid den nionde timmen, alltså klockan 15:00 som han utbrast ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” som är ett citat av David och psalm 22:1.

Det intressanta här är att på när judarna skulle offra de dagliga offren som var förskriva i gamla testamentets lagar så dödade man djuret man skulle offra klockan 14:30 alltså en halvtimme innan Jesus sade dessa ord. Men själva offret av djuret skedde klockan 15:30, en halvtimme efter han sade detta. Mitt uppe i offerprocessen av de dagliga offren sade Jesus dessa ord.

Vilket var en symbolisk handling eftersom Jesus var det slutgiltiga offret. Alla offer och matlagar pekade på Kristus och det var Kristus som avskaffade dessa offer.
Men vad innebär det då när Jesus sade ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Blev han övergiven av Gud?
Ja, han blev övergiven. Jesus var syndoffret för världens synder. I 2 Kor 5:21 står det att ”den som inte visste av synd, honom har Gud gjort till synd i vårt ställe.

Hela världens synd lades alltså på Jesus men det var inte hans egna synd utan det var din och min synd som lades på honom. Synden är det som separerar oss från Gud och nu när världens synd var lagd på hans axlar så kände han sig övergiven av Fadern.
”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid ” – Jes 53:5

Straffet för våra synder var lagt på honom så att vi skulle få frid med Gud. Vi levde i fiendeskap med honom och hans vrede och ilska var upptänd till maximum mot oss på grund av våra synder.
Men Gud krossade sin son i stället för oss för att vi skulle försonas med Gud och leva i frid med honom och inte i fiendeskap.
Därför blev Jesus övergiven så att vi inte skulle behöva leva kvar i våra synder utan bli försonade med Gud.

35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!”
Detta var ett missförstånd. Jesus ropade på Gud och inte på Elia. Av detta kan vi lära oss hur enkelt det är att missförstånd uppstår. Trotts att de stod nära där Jesus hängde och var på plats så missförstod de vad Jesus sade och trodde att han ropade på Elia.
Vi som kristna missförstår också varandra lätt och bör utgå i från att vi faktiskt kan ha fel eller ha missförstått något fel. Vi behöver vara på vår vakt mot sådant och inte dra förhastade slutsatser.
36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten* i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.

Anledningen till att man gav honom just ättikvin att dricka var för att uppfylla profetiorna ”De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. ” – Ps 69:22
Efter det brast förlåten i templet och förlåten var ett tjockt skynke som fanns inne i templet som avskiljde det allra heligaste från andra delar av templet.
Templet var indelat i olika sektioner och in i det allra heligaste fick enbart översteprästen gå in en gång per år och det just på försoningsdagen!.
Hebreerbrevet är en bok som talar mycket om detta och i kapitel 9 vers 7 läser vi detta :
”I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. ”
När Jesus dog så gick denna förlåten i templet sönder i bitar och öppnade vägen till det allra heligaste.
I gamla testamentet gick översteprästen in i det allra heligaste en gång per år med blod för att försona folkets synder. Men detta kunde aldrig sona folket synd utan det var en skuggbild på Kristus.
När Jesus dog försonade han en gång för alla för dina och mina synder och gjorde slut på templets offer en gång för alla.
Därför behöver inte templet återuppbyggas igen eller offren återupptas. Jesus har ju avskaffat dem och öppnat upp till det allra heligaste så att vi när som helst kan komma inför honom och få förlåtelse för våra synder.

39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen.
46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Det är intressant att se hur mycket detaljer det finns om Jesu död. Bara att det nämns att kvinnor var vittnen och närmast närvarande vid hans död visar att det är en väldigt trovärdig berättelse.
Det visar även att kvinnor är välkomna i Guds rike. Vilket privilegium det måste ha varit att få se när Guds offerlamm Jesus Kristus dör.
Vi finner inget om att Jesu apostlar var där men kvinnorna var där på plats. De kvinnor som hade följt Jesu var på plats när han försonades med oss. Det mest viktigaste händelsen i hela världs historien skedde just nu och det var kvinnorna som fick vara på plats och se det med egna ögon.
Kvinnan har ett värde i Guds ögon. Vi har olika roller i familjen och i församlingen. Kvinnan kan inte undervisa eller predika i församlingen men det har en plats och en roll här också och det var kvinnan som fick se Jesu död och även uppståndelse.
I vissa kulturer så förtrycker man kvinnorna och det får vi som troende aldrig.

Det andra vi kan se i detta stycke är att de rättfärdiga finns på de mest oväntade ställerna.
Josef från Arimatea var en god och rättfärdig man enligt parallellstället i Luk 23:50. Det var nu han som tog modet till sig och gick till Pilatus för att ta ner Jesu kropp och begrava den.
När man korsfäste folk i romarriket så brukade man låta kroppen hänga kvar på korset och ruttna. Men dagen innan Sabbaten då en Jude inte fick arbeta tog man alltså ner Jesu kropp och lade den i en grav.
Av detta kan vi lära oss att de rättfärdiga finns på de mest oväntade platserna. Ingen annanstans ser vi denna Josef i bibeln. Det var inte de ”stora” som tog ner Jesu kropp. Det var inte Petrus, det var inte Johannes eller Andreas.
Det var Josef från Arimatea som gjorde det. En rättfärdig man som vi inte vet något om förutom denna versen. Han dök upp från det mest oväntade hållet, som en rådsherre med högt anseende.
Han var en man av hög position, men han var rättfärdig och det var just han som utförde denna handling. De rättfärdiga kan finnas på de mest oväntade platserna och i bland de mest oväntade familjerna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s