Skall man sälja allt man har och äger för att ärva frälsningen? (Mark 10:17-34. )

Predikan av Josef Löwdin ,12/1-2014, Göteborg

För inte så länge sedan sade påven att man kan vara ateist men ändå komma in i himlen bara om man gör goda gärningar.. Var det påven sade bibliskt? Kan gärningar frälsa en människa?

Kan en människa frälsa sig själv? Måste man sälja allt man har och äger för att vinna frälsningen?

 

17 När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 19 Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.” * 20 Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” 21 Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!” 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

28 Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 29 Jesus sade: ”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.”

32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom: 33 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34 Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla* och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Texten börjar i vers 17 med att en rik man kommer fram till Jesus, han böjer knän och frågar ”Hur skall jag kunna ärva evigt liv. Detta är en riktigt bra fråga som allt för få ställer sig ”Hur skall jag kunna ärva evigt liv?”.

Hans fråga i sig är fel han antar att man på något sätt kan ärva livet genom något han gör. Men Jesus kommer att tillrättavisa honom genom att visa att hans sätt att tänka är helt fel.

Jesus börjar med att säga i vers 18 ”Varför kallar du mig god, ingen är god utom en, och det är Gud” . Genom att säga detta målar han upp varje människa utom Gud som onda varelser. Det finns ingen god utom Gud säger han!.

Paulus säger även detta i Rom 3:12 ”Ingen finns som gör det goda, inte en enda ”. Det spelar alltså ingen roll hur god en människa ser ut till det yttre. Gud säger att det finns ingen god utom Gud. Inte en enda god inte ens en. När Paulus och Jesus säger ”inte en enda” så betyder det att det inte finns en enda i denna världen som är god. Detta är därför att alla har syndat och brutit mot Guds lag och står skyldiga som brottslingar inför Gud.

För att bevisa att det inte finns en enda god människa så börjar Jesu att använda lagen vars funktion är att bevisa världen dess skuld inför Gud.

Människan kan bedra sig själv att man är en god människa. Men så fort Guds lag kommer, de tio budorden. Så överbevisar den människan att de är skyldiga brottslingar inför Gud i behov av en frälsare. När Guds lag kommer och bevisar oss om vår skuld försvinner all godhet och de som blir överbevisade kastar sig på Jesus som deras enda hopp om räddning.

Jesus går nu vidare med att peka på lagen och visar mannen att han är skyldig inför Gud. Det första Jesus nämner är ”Du skall inte mörda”

Mord är inte bara att ta livet av någon. De flesta skulle säkert säga: ”Jag har inte mördat någon”.

Men vad säger Jesus om mord? Den som är vred på sin broder, utan orsak eller kallar någon dumhuvud är en mördare (Matt 5:22) och Aposteln Johannes säger ”Den som hatar sin broder är en mördare, och vi vet att ingen mördare har evigt liv i sig” (1 Joh 3:15).

Om du hatar någon, så är du en mördare och har brutit mot Guds lag och är en syndare!

Att bära på hat emot någon är samma sak som att mörda någon enligt bibeln.

Nästa lag Jesus pekar på är : ”Du skall inte begå äktenskapsbrott”.

Äktenskapsbrott finns i många varianter. Det första det är att helt enkelt att bryta ett äktenskap.

Det andra är att begå otukt, dvs otrohet mot sin partner eller sex utanför ett äktenskap med någon som man inte är gift med.

Det tredje är vad Jesus sade ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott” (Matt 5:28). Om du ser på en vacker kvinna eller man på stan och känner begär till henne har du redan begått äktenskapsbrott och du har syndat!! Du har begått bedrägeri i hjärtat, du är i enlighet med antikrist en bedragare (2 Joh 1:7).

Homosexualitet är en form av äktenskapsbrott eftersom det går emot skapelseordningen. Att leva i homosexualitet är en synd och de som lever så skall inte ärva Guds Rike (1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10).

Det tredje Jesus säger är att du ”inte skall stjäla”. Att stjäla är helt enkelt att ta något från någon annan som man inte äger. Det kan vara allt från att råna en bank till att låta en penna från jobbet komma med hem, eller att fiffla lite med skatten eller att tjuvåka på spårvagnen.

Det fjärde budordet Jesus pekar på var ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”.

Detta innebär att man inte skall fara med osanning mot någon människa som t.ex. :

Att befatta sig med skvaller är en synd (Tit 2:3). Att sprida saker om andra som inte stämmer eller som man inte vet något om är absolut ont och från helvetets hålor själv. Att prata och anklaga folk för saker man inte har bevis för är absolut av ondo. Att sprida falska rykten är också en synd (2 Mos 23:1).

Det femte han pekar på var att ”Du skall hedra din far och mor”

Djävulen gjorde uppror mot Gud och blev en upprorsman. Att göra uppror är en synd!.

Att göra uppror och inte lyda sina föräldrar är en synd (Ef 6:1-2).

Vid ett tillfälle så frågade Fariséerna Jesu varför de inte tvättar händerna innan maten?

Han svarade dem: ”Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.* (Matt 15:3-9).

De upphävde denna lagen genom att ge sina pengar till synagogan(kyrkan) istället för att ta hand om sina föräldrar som var i behov. Detta var hyckleri och absolut ont enligt Jesus!

Att inte hedra sina föräldrar och lyda dem är en synd!

Genom att peka på lagen visar Jesus att alla människor har syndat. Detta är är bara 5 av de 10 budorden. Men den rike mannen trodde sig fortfarande vara en god människa som hade hållit alla dessa buden. Vi ser i vers 20 hur han påstår detta.

Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.”. Han såg sig som en perfekt människa som hade hållit alla buden. Jesus som visste att det inte finns någon god människa pekar nu på att han inte alls är en perfekt människa utan älskar mammon och sig själv mer än sin nästa.

Jesus säger nu i vers 21 ”Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.”

Jesus säger inte om mannen hade hållit de andra buden eller ej. Istället säger han : OK, här har du ett bud som du har glömt: Kärleksbudet. Gå och sälj allt vad du har och ge det till det fattiga”.

Detta blev för mycket för den rika mannen som inte ville bli av med sin avgudadyrkan och han gick därifrån kraftigt bedrövad.

Hans egna godhet och självrättfärdighet hjälpte inte. Nu ville Jesus att han skulle sälja att vad han hade och ge det till de fattiga. Mannen liksom alla andra människor, du och jag, var alltså inte tillräckligt god för att kunna komma in i himlen.

Men detta insåg han inte utan gick sin väg bedrövad för hans hjärta var upptaget av hans rikedomar..

Poängen här är inte att man blir frälst genom gärningar d.v.s göra sig av med allt man har och äger vilket vi kommer att se i de följande versarna. Där vi noterar att lärjungarna blev förskräckta och frågade vem kan då bli frälst?

Den viktigaste versen för att förstå hela texten är Jesus svar till lärjungarnas förvåning. Han säger i vers 27 ”Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Så frälsningen är omöjlig för en människa. Den rike mannen trodde sig kunna ärva evigt liv på egen hand. Jesus bemötte honom med att visa att det går inte. Jesus konstanterar

i versarna 24-26 ” ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.””

Så mänskligt sätt är det omöjligt att bli frälst och ärva det eviga livet. Men för Gud är det inte omöjligt. Det visar att frälsningen är ett verk av Gud. Ingen människa kan ärva det eviga livet om inte Gud ger det eviga livet till honom som en gåva.

Poängen är alltså inte att man skall sälja allt vad man har och äger för att vinna frälsningen.

En del lär ut att man skall sälja allt man har och äger men gjorde alla i bibeln som som var rättfärdiga det?

Nej, låt oss ta en stund och titta på detta. Versar som man brukar ta upp är Jesu ord om att sälja allt man har och äger som vi just såg och ett även versarna i Apg 4:32->

Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. 34 Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen 35 och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde.

36 Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas – det betyder Tröstens son – 37 ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem för apostlarnas fötter.

Men det var inte alla som gjorde så även om ordet alla används så var det inte alla och jag skall bevisa detta genom följande versar :

Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad.” – Apg 12:12

Så denna Maria hade alltså ett hus.

Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. ” – Rom 16:5

Här läser vi hur församlingen kom samman i ett hus och träffades där. Så i dessa fallen kan ju inte alla ha sålt sina hus utan en del hade hus. I Gamla testamentet ser vi inte folk sälja sina hus och åkrar utan man hade kvar dem. Det verkar mera som att vad man sålde och gav till de fattiga var överflödiga grejer som man inte behövde.

Problemet var att denna mannen var så rik och förtröstade på sin egna godhet och sina egna tillgångar. Därför behövde han ett verk från Gud för att kunna bli frälst.

Vi ser detta flera gånger på Jesu tid :

Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58 Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.” 59 Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60 Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!” 61 En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62 Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.” – Luk 9:57-62

Även här var problemet att personerna i fråga inte var villiga att ge upp allt de hade. När hjärtat är fäst vid annat och man inte söker frälsningen för sina synder då är man fel ute.

De Jesus frälste var folk som kom till honom på grund av sina synder. Medans andra bara ville följa honom av andra orsaker, detta såg Jesus igenom och sade till dem. ”Du måste överge allt”.

När en människa har sett sina synder och känt den tyngden som hotet om en kommande dom drar med sig så överger man allt och kastar på på Kristus som ens enda hopp om frälsning. De som söker frälsningen genom gärningar snubblar på stötestenen.

Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. 31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen – Rom 9:30-32

Dessa som kom till Jesus inklusive den rike mannen de sökte frälsning genom lagen. Vilket blev dem till fall. Men rättfärdighet kan inte vinnas genom lagen utan genom tron på evangelium.

För en människa är detta helt omöjligt vilket Jesus konstanterade. Men för Gud är allting möjligt. Bara Gud kan ge en människa en sann tro. En människa kan på egen hand producera en falsk tro. Faktum är att alla vet innerst inne att det finns en Gud. Men man undantrycker det och skapar sin egna tro. Endast Gud kan frälsa en människa.

Petrus säger i vers 28 ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.”. Han var förskräckt över att Jesus sade att ingen kan bli frälst om inte Gud frälser honom och Petrus pekar nu på att han har övergivit allt för Kristus. Detta i sig var ett verk av Gud för Jesus svarar honom i vers 29

”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.”

Var och en som genom Guds nåd har övergivit sin familj, hus eller något annat för evangeliets skull kommer att få hundrafalt igen i denna världen och evigt liv i den kommande tidsåldern.

Om någon överger sina nära och kära för att åka ut på missionsfältet och predika evangelium kommer Gud att belöna honom. Allt vi gör för Guds rike kommer att bli belönat. Om du säljer ditt hus för att flytta och predika evangelium så kommer Gud att belöna dig. Om du lämnar din far och mor och systrar och bröder för evangeliets skull så kommer du att bli belönad.

I vissa länder är familjen något jättesammanbitet. Man lever nära dem och har svårt att överge dem. Men Petrus och Jesu lärjungar hade gjort det och Jesus lovade dem en belöning.

Vi skall inte låta något hindra oss från att förkunna evangelium. Den dagen evangelium slutar att komma ut ur munnen på oss så är det dags att kolla igenom sitt liv och se vad som har fångat våra hjärtan i stället.

Är det fel att ha ägodelar? – Nej. Men dagen då ägodelarna tystar ner oss är det dags att rannsaka sig själv. När någon ägodel blir viktigare än att sprida evangelium då har vi fallit.

I vers 31 står det ”Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.”

Detta syftar i första hand på den unge rike mannen som var kanske först och störst i det samhället med alla sina rikedomar och tillgångar. Men i verkligheten i Guds ögon var han den siste.

Vi kanske ser dessa väldiga kändisar där ute och väldigt välbetalda män som är så kända och berömda. Men Jesus sade att de första skall bli dem sista.

Medans Lärjungarna som hade givit upp allt och var fattiga och utstötta var de som skulle bli de första i Guds rike.

Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. 10 Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. 11 Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. 12 Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. 13 När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. – 1 Kor 4:9-13

Paulus säger här att Apostlarna som är så stora i våra ögon var de minst av de alla, ja till och med mindre än de andra troende som kanske inte gjorde mycket annat än att ge mat till de fattiga.

Paulus säger att de var svaga, misshandlade, hemlösa. Nakna, hungriga. Dessa apostlar som vi ser som så stora Gudsmän var sedda som världens slödder.

Ja även bland sina egna var Paulus ifrågasatt. Han ägnade flera kapitel i Korintierbrevet att försvara att han verkligen var en apostel. De väldiga falska apostlarna hade syner och visioner och verkade så andliga och stora och hade säkert mycket framgång. Medans Paulus var hemlös, misshandlad och föraktad.

De stora väldiga falska apostlarna som inte var annat än satans tjänare var de största. Medans Paulus var den minsta.

Men Jesus vände på det hela och sade de största skall bli de sista och de sista skall bli de första.

De falska väldiga apostlarna som kom i Guds namn med sina syner och visioner som egentligen var satans tjänare skall bli de sista. Medans Paulus och de andra som var de minsta är de största.

Frågan här i dag är :Hur ser du på dig själv? Ser du dig som något stort eller som något litet.?

Är du som den rike mannen som berömmer dig av din godhet och rikedom och försöker finna Gud genom laggärningar? Eller är du som Petrus som hade givit upp allt för evangelium.

Petrus ärvde Guds rike inte den rike mannen.

Slutligen talade Jesus för tredje gången om sin död och uppståndelse. Vi läser i från vers 32-34:

32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom: 33 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34 Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla* och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Lärjungarna var nu förskräckta av fruktan som vi ser i vers 32. Detta eftersom Jesus hade just sagt att det är omöjlig för en människa att ärva Guds rike och att det bara är möjligt för Gud.

Men Gud lämnade oss inte i ett hopplöst tillstånd där det inte finns något hopp om frälsning för människan Utan Jesus död och uppståndelse var förutbestämd. Nu är det tredje gången Jesus börjar tala om den. Han skall gå till Jerusalem och där skall han överlämnas honom åt hån, förakt och slutligen död. Men han säger även att efter 3 dagar skall han återuppstå.

Jesu död på korset var den frälsningen som den rike mannen och alla människor behöver. Det som var omöjligt för människan att vinna genom gärningar blev nu möjligt istället genom tron.

Tron på hans verk på korset att han dog för våra synder eftersom att vi är syndare och inte kunde hålla lagen. Behövdes ett syndaoffer som kunde hålla hela lagen i vårt ställe och förlåta oss våra synder.

Jesus Kristus var förutbestämd för att komma och dö för sitt folk. För att vi skulle vinna den rättfärdigheten som kommer genom tron. När man sätter sin förtröstan på hans verk på korset för dig och mig så blir vi förklarade rättfärdiga och vi ärver det eviga livet.

Detta skedde för att lagen och profeterna skulle fullbordas. Ingen människa kunde hålla lagens krav utan lagen överbevisade oss som skyldiga syndare inför Gud.

Något annat än lagens väg behövdes för att vi skulle vinna frälsningen. Det var därför Jesus dog på korset för att i sin kärlek till oss frälsa oss från våra synder och hans vrede.

Vi läser i Gal 3:10-14 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.* 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.* 12 Men lagen säger inte ”av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem.* 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.* 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s