Jesus gör under och varnar för farliga läror (Mark 7:31-8:21)


Predikan av Josef Löwdin 29/9-2013, Göteborg

31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32 Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34 och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. 37 Och folk blev utom sig av häpnad och sade: ”Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala.”

Jesus har precis lämnat Tyrus och befinner sig nu efter en lång färd vid Galileiska sjön. Man för nu fram en man till Jesus som var helt döv och nästan stum. Av denna text kan vi lära oss flera viktiga grejer.

Det första vi kan se är att Jesus tog honom åt sidan.

I vers 33 läser ” Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran”. I detta kan vi se hur Jesus var ödmjuk. Hans enda vilja var att förhärliga Fadern och inte att söka sin egna ära eller applåder bland människorna.

Han kunde mycket väl ha utfört miraklet mitt framför de andra men han hade lärt ut i Bergspredikan att man inte skall utföra gärningar så att folk ser dem. Och nu finns det en stor folkskara och Jesus drar sig undan med denna mannen så att folkskaran inte skall se miraklet.

Vi ser även senare i texten i vers 36 att Jesus förbjöd honom att berätta om helandet han hade varit med om. Jesus kunde mycket väl ha sagt till honom att berätta om alla för helandet vilket han också gjorde i bland eftersom Gud vill ha äran för vad han gör. Men i detta fallet gjorde han tvärtom.

Jesus var inte intresserad av att stå i centrum utan bara av att lyda Gud.

Vi kan lära oss något av denna ödmjukheten som Jesus här visar upp. Jesus har lärt oss att utföra gärningar i det dolda där bara Gud ser det. Jesus ger oss detta exempel här för oss att följa. När vi är med om saker så ska vi inte dra åt oss uppmärksamheten utan bara låta Gud se det hela.

Allt vi gör det ser Gud och han ser speciellt det fördolda som ingen annan vet om. Låt oss vara ödmjuka i allt vi gör och inte eftersträva ära av folk eller att få vara i centrum.

Det andra vi kan se är att han blev totalt helad direkt.

I vers 35 läser viGenast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart”. Bibeln innehåller många helande mirakler kanske upp åt hundra stycken och vid alla tillfällen utom ett så skedde miraklet direkt.

Det var inga långa utdragna helanden som tog flera år där personen i fråga han tappa sitt helande på grund av brist på tro efter halva vägen, utan det var omedelbara starka mirakler som inte kunde skapas genom hypnos eller någon medicin. Det var Gud själv som hade utfört detta mirakel.

Idag finns det personer som gör teologi av det enda undantaget för ett direkt helande vi finner i skriften. Jag tror Jesus gjorde så med flit för att lära oss något. Men här ser vi ett omedelbart helande och det visar på Jesu makt.

Vi kan med säkerhet veta att när Gud gör något då är det är riktigt mirakel som inte tappas på halva vägen.

Det tredje vi kan se är att detta var profeterat i gamla testamentet.

Att Jesus skulle göra mirakler var inget nytt utan det var profeterat om honom i gamla testamentet.

De gamla profeterna de inte bara profeterade om honom utan en del av de gjorde under och tecken.

Under och tecken förekom inte alltid i gamla testamentet utan det förekommer under vissa specifika perioder.

Det förekom under Mose tid och uttåget ur Egypten som var en bild på vår frälsning i från synden. Mose gjorde under och tecken som pekade på Jesus. Det förekom under Elias tid. Annars såg vi inte så mycket under och tecken i gamla testamentet, men vi ser det profeterat att döva öron skulle öppna och att blinda skulle se.

Vi läser i Jes 35:5-6 Han kommer själv och frälser er.
5 Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 6 Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

Så när Gud sänder frälsningen till folket så skall de blindas ögon öppnas och de döva skall höra och de lama skall gå. Allt detta ser vi uppfyllt i Jesu tjänst och miraklet vi ser i detta stycke är en uppfyllelse av vad profeterna profeterade om frälsaren. Av detta kan vi lära oss att miraklernas syfte var att bekräfta Jesus som den smorde frälsaren.

1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 ”Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta. 3 Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån.” 4 Hans lärjungar svarade honom: ”Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?” 5 Han frågade dem: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de. 6 Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud,* bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så. 7 De hade också några små fiskar, och efter att ha tackat Gud sade han att också de skulle sättas fram. 8 Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, sju korgar. 9 Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han i väg dem.

I detta stycke har mycket folk följt efter honom på grund av de mirakler han gjorde. De befinner sig just på något öde ställe där det inte finns mat i närheten. Eftersom Lärjungarna säger i vers 4 ”Var skall man få mat här i ödemarken”.

Det var vanligt att Jesus ofta försökte dra sig undan och gå till ödetrakter bort i från folket. Så var fallet nu och många hade följt efter honom. Troligen hade han först predikat för alla som hade följt honom. Vi kommer nu in i händelserna.

Det första vi kan se är Guds allmänna nåd.

Tre dagar hade nu passerat i ödemarken och Jesus visar nu sin allmänna nåd mot människan, han säger i vers 2”Det gör mig ont om dessa människor.” Detta visar hur Jesus bryr sig om sin upproriska skapelse. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt 5:45).

Detta kallas inom teologin för Guds allmänna nåd som han visar mot alla människor. Även mot de mest onda kan han visa en form av nåd, inte en frälsande nåd men en allmän nåd. I detta stycke ser vi denna allmänna nåd genom att han det gör ont hos Jesus när han ser att de är hungriga. Det visar att han bryr sig om sin skapelse och ändå vill föda hungriga.

Det visar en form av allmän kärlek som han har till sin skapelse och till alla människor. De hade alltså följt efter Jesus i tre dagar och hade ingen mat och nu gör det ont hos Jesus att se dem utan mat.

Det visar på det medlidande vi skall ha med de som hungrar oavsett vilka de är och även om de vore våra fiender så skall våra hjärtan vara som Jesus att det gör ont att se dem gå hungriga.

Rannsaka dig själv och se om du har detta hjärta för de som går hungriga?

Det andra vi kan se vad det kan kosta att följa Jesus.

Vi kan se att folk följde honom. Vi vet inte om dessa var sanna lärjungar till Jesus. Troligtvis var många inte det. Men vi kan ändå lära oss vad det kan kosta att vara en sann lärjunge.

I tre dagar var de utan mat eftersom att de följde Jesus.

Paulus var ofta utan mat på grund av att han följde Jesus. Vi läser detta i 2 kor 11:27, att Paulus var ”ofta utan mat”. Det är inget något alla går igenom men i många länder idag är det en verklighet för många kristna att de ofta är utan mat.

Som en Jesu lärjunge bör man inte alls bli förvånad om man inte har något att äta för dagen. Dessa som nu följde Jesus hade tillåtit att vara utan mat i tre dagar. Först på den tredje dagen gör han undret med bröden och fiskarna.

Kanske var det för att lära oss något som lever i dag. Vi kan lära oss att följa Jesus inte är det enklaste. Precis som Paulus kan det innebära att man blir utan mat för en tid. Precis som för Jeremia kan de innebära att man blir förkastad, nedslängd i en brunn eller släpad efter en häst.

Precis som för Jesus och alla apostlarna kan det innebära att man bli föraktad, hånad och dödad. Var inte förvånade om ni måste vara utan föda för en tid.

Det tredje vi kan se är Guds omsorg.

Jesus mättar alla de som har kommit för att följa honom. I detta ser vi Guds omsorg om hans efterföljare. Vi läser i matt 6:25 ”Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka ”. Jesus visar verkligen här att man inte behöver bekymra sig för vad man skall äta eller dricka.

Jesus försåg sina efterföljare med vad de behövde när de följde efter honom. Han inte bara försåg dem utan det blev massor av mat över. Precis som han gjorde det här har han lovat att göra det i vårat liv. Ibland kanske folk undrar var är Gud? Varför gör han inget?

Här väntade han tre dagar! Han ingrep inte direkt utan väntade i flera dagar. Ofta är det så med oss också. Många gånger undrar vi varför inget händer men ofta så griper Gud in i sista stund med sin hjälp.

Så låt oss inte tappa modet om saker och ting verkar lite jobbiga runt omkring oss. Gud håller sina löften och griper ofta in sent men aldrig för sent!

10 Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. 11 Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. 12 Jesus suckade i sin ande och sade: ”Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken.” 13 Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.

Strax efter detta stora mirakel åkte Jesus och hans lärjungar vidare men fariseerna följde efter dem och de gjorde tre saker som vi kan observera och ta varning av.

Det första vi kan lära oss att Fariseérna älskade att diskutera saker och ting.

Vi läser i vers 11 ”Fariseerna kom dit och började diskutera med honom”. Ett av dragen fariseerna hade var att de gärna diskuterade saker och ting med Jesus.

Fariseerna var sura på Jesus inte för att han höll lagen helt perfekt utan för att han bröt mot alla lagar och regler som fariseerna hade som inte var med i bibeln. Eftersom han inte höll dem kunde de inte klara av att han gjorde under och tecken och fick folket på sin sida. Detta ville de diskutera med honom.

Diskutioner kan vara både gott och ont men man får se upp, de leder ofta till missförstånd och till munhuggerier och allt annat som är dåligt. Bibeln lär ut att det är bättre att vara få-ordig och att lyssna är bättre än att tala.

Den som svarar innan han lyssnat, handlar dåraktigt och skamligt.”(Ordspråksboken 18:13)

Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.(Jakobsbrevet 1:19).

Så diskuterande som Fariseerna höll på med kan vara något dåligt som man får passa sig för.

Vi behöver akta oss så att vi inte blir som fariseerna. Det är lätt hänt att man dras in i onödiga teologiska diskutioner om saker som inte är verkliga Guds bud som inte är värda att slåss för.

Det andra vi kan lära oss är att de försökte snärja honom.

Nästa drag vi ser hos fariseen är att de försökte snärja Jesus, alltså man försökte få honom på fall. Man försökte få honom att göra eller säga något som man senare kunde hålla emot honom.

Här gäller det att vi ser upp så att vi inte försöker snärja folk. Jag ser det ofta att så fort någon gör ett uttalande så kommer andra kristna och tar de orden och göra stora saker av dem.

Detta är precis vad fariseerna sysslade med. Man letade efter detaljer i saker som Jesus sade och höll på. I dag är detta vanligt att man tar den minsta lilla grej och skriver blogginlägg om det utan att ha så värst mycket fakta på bordet. Vi får se upp att vi inte blir som de och försöker snärja folk.

Det tredje vi kan lära oss var att de begärde ett tecken.

Jesus hade precis utfört ett mäktigt brödunder men nu ville fariseerna se mera. Vi vet inte om de var på plats eller ej. Men troligtvis var de det eller så hade de hört talas om det för nu åkte de dit för att diskutera med Jesus.

De vill även se ett under med egna ögna. De begär under och tecken vilket de inte fick utan allt de fick var Jonas tecken, Jesus död och uppståndelse på korset. Vi kan ta varning av detta. Det största tecknet vi har var att Jesus kom till jorden för att frälsa syndare.

Men vissa har fått för sig att allt handlar om under och tecken och tror att folk blir frälsta bara för att de ser under och tecken. Många på Jesu tid såg hans under men blev ändå inte frälsta. Men alla som verkligen såg sina synder och Jesu verk på korset blev frälsta.

Få idag ser under och tecken men många ser Jesus som frälsaren. Många ser sina synder och sin smuts och vänder sig till en frälsare. När Jesu frälsningsverk blir stort för en så är man nöjd med det. Fariseerna hade inte upplevt det och ville se under och tecken. Frågan är hur är det i ditt hjärta? Har Jesu verk på korset blivit så stort för dig att du har inget behov av att se under och tecken?

14 Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. 15 Då varnade Jesus dem och sade: ”Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!” 16 De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. 17 Jesus märkte det och frågade dem: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? 18 Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg 19 när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?” De svarade: ”Tolv.” 20 ”Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?” De svarade: ”Sju.” 21 Han sade till dem: ”Förstår ni fortfarande ingenting?”

Det första vi kan se är en varning för fariseernas surdeg.

Vad var detta då för surdeg ? Surdegen ser vi i Matt 16:12 att det syftar på deras läror. Vad var det då för läror de lärde ut? Det första man lärde ut var människobud. (Mark 7:7).

De lärde alltså lagar och regler som inte fanns med i bibeln. Ett exempel på det var att de lärde ut att man måste tvätta händerna innan man äter. Att man inte fix plocka ax på sabbaten.

Detta är något vi får akta oss för eftersom det är så vanligt runt omkring oss och kanske även ibland oss. Man är snabb att döma ut vissa musikstilar som sataniska men legaliserar andra som är precis lika dåliga

Man är snabb med att döma ut den som tar en öl till maten medans man själv bryter mot verkliga Guds bud. Man är snabb att predika att man måste ge mycket pengar i kollekten men själv skulle aldrig ta hand om sina egna föräldrar ekonomiskt.

Fariseerna ärade Gud med sina läppar men helt förgäves för vad de förkunnade var människobud.

Eller vem minns inte de gamla syndakatalogerna som var allt annat än synd. Man fick inte ha för långt hår, eller bära smink, eller ha jeans på sig i kyrkan, eller besöka en biograf, eller ens besöka en annan kyrka var syndigt!.

Så var det när Pingströrelsen kom då man kunde utesluta folk för att man gick till en icke pingstkyrka eller för att man satte sin fot på liseberg.. Må Gud bevara oss från allt sådant!

Jag såg en dokumentär om en familj som hade lämnat Amish folket. Amish folket är dagens moderna fariseer. Inom Amish rörelsen måste man har en viss längd på hängslerna, man får inte besöka en annan kyrka och man får inte ha el i sitt hus eller en telefon.

Bibeln man läser måste vara på Amish språket och om någon bryter mot dessa mänskliga bud så blir man utesluten ur både kyrkan och deras egna samhälle. Enda sättet att bli frälst inom Amish rörelsen är genom att hålla alla dessa människobud som helt bygger å traditioner. Och inte på Bibeln.

Se upp för människobud som inte är Guds bud!. Det finns ingen värre pest när man sprider sådant. Det lägger bördor på folk. Och gör saker till synd som inte är det.

Det andra fariseerna lärde ut var frälsning genom gärningar. Om man bara lyckades hålla alla lagar och vara tillräckligt god, då skulle man bli accepterad inför Gud. (Luk 18:9-14)

De var självrättfärdiga och perfektionister och såg sig själva som den andliga eliten på grund av deras gärningar medans man såg ner på andra som inte följde deras egna människotillverkade bud. Kyrkorna idag är fullo av sådana! Och alla andra religioner idag är fulla av människor som tror sig kunna vinna frälsning genom gärningar.

Ingen kan bli frälst genom gärningar utan endast genom nåd ifrån Gud blir man frälst. Jesus varnade för deras läror, se upp för de lärorna!

Det andra vi kan se är en varning för Herodes surdeg.

Herodes surdeg syftar här på Sadducernas lära. Sudducerna var de flesta anhängare till Herodes och kallades för Herodianer. Man såg Herodes som Messias. Så när Jesus säger Herodes lära så menar han sadducernas lära vilket Matt 16:12 antyder.

Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig till allt detta – (Apg 23:8).

Det skulle alltså idag betyda att de skulle ha förnekat Jesus uppståndelse vilket innebär att de skulle ha förnekat evangelium. Så vad Jesus säger är att se upp för de som förnekar evangelium. I dag har vi mängder av sadduceer i kyrkorna. De förnekar säkert inte Jesu uppståndelse men de förnekar andra bitar av evangelium. Det finns folk som förnekar rättfärdiggörelsen genom tron allena! Så som katolska kyrkan. Det finns folk som motsäger sig evangelium, det märker man ibland när man är ute på stan. De största motståndarna man stöter på är ofta folk som kallar sig kristna.

Så det farliga med Fariseernas och Herodes läror var att det var ett falskt evangelium. Ett evangelium som inte kunde frälsa och därmed varnade Jesus så skarpt för dem

Frågan är hur ser du på evangelium ? Tror du på det eller förnekar du det?

Det tredje vi kan se är att lärjungarna förstod inte denna varningen.

Jesus säger i vers 17 och 18 : ”Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? 18 Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte?”

Detta är ett citat ifrån Hes 12:2 och syftade på det upproriska folket av Israel. Lärjungarna hade börjat prata om bröd eftersom Jesus hade just talat om surdeg. Lärjungarna förstod ingenting av vad Jesus menade för deras hjärtan hade ännu inte öppnats för skriftens läror.

De var ännu blinda och förstod ännu inte evangelium. De hade inte förstått att Jesus måste dö för deras synder. De trodde att Jesus skulle med våld befria dem från rommariket och därför förstod de ingenting av vad han menade med fariseernas och sadduceernas surdeg.

De förstod inte fariseernas surdeg eftersom de ännu inte hade förstått evangelium och frälsningen och rättfärdiggörelsen genom tron. De förstod inte heller vad han menade med sadduceernas surdeg eftersom Jesus ännu inte hade uppstått från det döda.

Detta visar oss att det är fullt möjligt att leva nära Jesus dagligen som de gjorde. Se alla under och tecken men ändå inte förstå någonting. Det krävs att Gud öppnar ens ögon så att man ser klart.

Frågan jag ställer dig och mig själv idag är har Gud öppnat dina ögon? Eller förstår du fortfarande ingenting?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s