Var tacksam i alla livets omständigheter (Fil 4:10-23)

Predikan av Josef Löwdin 19 Augusti 2012

När Hudson Taylor på artonhundratalet lämnade England för att åka som missionär till Kina hade han inga pengar efter han hade köpt biljetten till Kina. Detta hindrade honom inte från att åka utan när han landade i Kina så sov han utomhus och gick hungrig ett tag tills han fann ett ställe att bo på. Hudson var tacksam och hade inget emot att sova utomhus. I dagens text kommer vi att se Paulus tacksamhet under livets omständelser.

Fil 4:10-23

10 Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. 11 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. 12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. 15 Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. 16 Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. 17 Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger. 18 Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. 19 Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. 20 Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. 21 Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. 22 Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. 23 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.

I Detta sammanhang sitter Paulus fängslad för evangeliets skull i Rom. Epafroditus har offrat sitt liv för att föra en gåva som Paulus behövde till det fängelse där Paulus satt. Detta ser vi i vers 18.

I dagens text kommer vi att se följande: Vi kommer att se vad sann tacksamhet är. Vi kommer att se tacksamhetens uttryck och tacksamhetens frukt.

Vi kommer även att se hur Paulus ödmjukhet lyser Kristi karaktär. Vi kommer även att se hur Paulus relaterade till saker som hör denna världen till.  Slutligen kommer vi att se att Paulus aldrig sökte gåvor utan istället sökte andras bästa.

Ofta hör man att svenskar är otacksamma människor. Frågan är vad man baserar detta påstående på?. Är det på grund av att många svenskar inte använder ordet ”Tack” eller är det för att svenskarna klagar så mycket?

Oavsett vilket man kommer fram till så vet vi i från denna texten att Paulus var tacksam. Vi läser i 2 tim 3:2 att i de yttersta tiderna skall folk vara otacksamma.

Vi uppmanas i Kol 3:15 att vara tacksama. ”Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.”

Vad är då sann tacksamhet och hur levde Paulus detta liv i tacksamhet? Dessa frågor kommer dagens text att svara på.

Det kallas sunt förnuft och uppfostran att lära folk att säga tack. Faktum är att om du åker till Asien så är man nästan expert på att använda ordet tack och man bockar och bugar artigt som en gest för att visa sin tacksamhet.

Vi ser folk som säger tack till tusentals människor under sin livtid men vars själar ändå är i miserabelt tillstånd.

När folk vinner grammisar och Euroviosion song Contest så tackar man alla som röstade på dem. Man tackar till det yttre men i verkligheten är de kanske de mest otacksamma på denna jord.

När de inte spenderar tid på att tacka folk runt om kring dem så spenderar de sin tid på att klaga på väder och vind och mat och kläder, politiken. Man klagar över sina fula kläder och att man inte har råd att köpa den senaste ipaden. Ja, det finns alltid saker att klaga på här i livet.

Vi ser Kristna som älskar att använda ordet tack till allting och vi ser kristna som lägger till väldigt ödmjukt ordval. Men detta är ingen sann tacksamhet eller ödmjukhet utan bara ett yttre beteende. Sann tacksamhet och sann ödmjukhet har med ens livsstil att göra och inte med ens ordval.

Det första vi kan lägga märke till är att Paulus aldrig använder ordet tack i denna text. Observera jag säger inte att det är fel att använda ordet tack till folk. Men den enda gångerna det använder ordet tack i bibeln är när det talar om att tacka Gud!.

EF 5:20 ”Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.” här står det att vi alltid skall tacka Gud. Ingenstans i bibeln som jag har sett iallafall uppmanas vi att tacka människor. Vi uppmanas att visa uppskattning i Fil 2:29 men aldrig att säga ordet tack.

Därmed kan vi konstantera att sann tacksamhet inte består i att säga ordet tack till folk. För om så vore fallet så vore många som är syndare och under Guds vrede mer tacksamma än många som är frälsta men som inte använder ordet tack så ofta.

Det verkar mera nästan tvärtom som att, Paulus verkar lite oförskämd i vers 11 när han börjar att säga ”Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har”

Kan du tänka dig hur den polerade, ytliga och så kallade väluppfostrade människan hade reagerat mot Paulus. Någon offrar sitt liv för att ge mat till Paulus och han säger ”Jag säger inte att jag saknar något”.  Visst, Han säger i vers 10 att han är Glad i Herren för deras omtanke.

Men i stället säger han: att han har lärt sig att vara nöjd med det han har. Vad för tacksamhet är detta? Jo, hans tacksamhet bestod inte i yttre saker och ting så som mat eller tillgånger.

Paulus var inte intresserad av att ha en fritidsbåt eller ha den senaste bilen, gå på fotbolls matcher eller att åka på semester. Han var inte intresserad av världslig njutning så som att gå på rock konster och digga till den senaste metallica plattan eller se den senaste filmen på bio, utan han hade lärt sig att vara nöjd med vad han har.

Han hade lärt sig genom att leva sitt liv på det sättet. Detta var alltså ingen engångs händelse att han var utan mat och att hans mage skrek.

Han säger i 1 Kor 11:27 ”allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. ”

Han var alltså ofta utan mat. Hans livsstil, där allt han brydde sig om var evangelium, gjorde till att precis allt annat i livet hade inget värde. Han var ofta utan mat. Detta betyder att  det var inte lite då och då som han inte hade mat att äta utan det var ofta. Detta ledde till att till och med maten hade ingen som helt betydelse i hans liv.

Han säger i 2 Kor 6:4-5 ” Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,  under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält,”

Paulus såg alltså hunger och svält som prövningar och han gick flertalet gånger igenom tider av svält och hunger. Han gick igenom tider när han helt enkelt inte hade någon mat och därför kunde han säga som han gjorde ”Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har”

Vi kan även se Jesu egna ord i från Joh 4:34 ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”

Eller Mark 3:20 ”Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta.”

Jesus och hans lärjungar var så upptagna för Guds rike att de inte ens hade tid att äta. De hade alltså ingen lunch paus eller fika paus. Jesus sade inte ”Ni får vänta lite för vi skall bara ta en lunch paus eller en kopp kaffe”

Den sanna maten för Paulus och Jesus var att göra Guds vilja.

Paulus går vidare och säger i vers 12 ”Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.”

I dagens Sverige råder det ett överflöd på pengar. Folk köper fler än en fastighet, flera bilar, alla barn har varsin mobil och dator i tidig ålder. Vi äter minst tre  gånger per dag och vi överkonsummerar ständigt. Sverige lever i överflöd och många av oss skulle inte kunna leva enkelt.

Men Paulus hade levt bägge. Han hade levt i överflöd och i brist och för honom spelade det ingen roll hur hans situation var. Han var helt förtrogen med bägge och han var nöjd och glad i bägge.

Vad menade Paulus när han säger jag kan leva i överflöd? Hur levde Paulus när han hade överflöd och hur uppmande han andra att leva?

2 Kor 8:14-15 ”Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.”

I den här kontexten höll Paulus en insamling för de fattiga i Jerusalem som hade råkat ut för en naturkatastrof. Han uppmanar nu Korinthierna att ge gåvor till de fattiga kristna i Jerusalem. Han ger ingen befallning men han säger i vers 8 att det är en test i fall deras kärlek är äkta eller inte.

Tecknet på att en människa har sann kärlek är att när han ser en broder i behov och själv har överflöd så hjälper han honom.

Johannes sade:

1 Joh 3:17 ”Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?”

Jakob sade:

Jak 2:15-17 ”Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen  och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.”

Jesus sade:

Matt 25:40 ” Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

I alla dessa versar kan vi se att tron och kärleken inte är sann om det inte finns kärleksgärningar med i det hela.

Under den första församlingens tid så sålde man ibland sina hus och andra ägodelar för att hjälpa folk i brist. I Sverige idag gör vi precis tvärtom. Vi köper hus och bil och alla möjliga grejer men glömmer det viktigaste att ta hand om de fattiga i församlingen.

Om en man alltså som är rik spenderar sina pengar på att köpa en båt, gå på bio och åka på semester samtidigt som han ser hur det finns Kristna i denna världen som svälter och inte har mat för dagen så är hans tro värdelös och falsk och han är inget annat än en hycklare!

Det låter hårt och tufft det jag säger, men studera din bibel och dessa versar så kommer du snart fram till att det är sant vad jag säger. Därför är en kristen livstil alltid enkel han spenderar inte mycket pengar på sig själv och om han har mycket spenderar han det på andra.

Paulus och även Jesus spenderade inte pengar på egna världsliga nöjen så som fotbollsmatcher, biograf besök, dvd filmer, musikskivor, konserter, semester resor.

Paulus klarade av att leva både i överflöd och i brist. Oavsett hur mycket överflöd han hade så hade pengarna inget grepp om honom. Han var helt död i från Mammon.

Jesus ställer detta som krav för lärjungaskap i Matt 6:24 ” Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Vad är då Mammon? Jo, Mammon är materiella grejer.

Matt 6:19-21 ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Man kan alltså inte vara kristen samtidigt som man tjänar Mammon. Det är helt omöjligt. Ty där ens skatt är där kommer också ens hjärta att vara.

Det är klart och tydligt i dessa versar att antingen tjänar man det materiella eller så tjänar man Gud. Man kan inte tjäna bägge.

Det är alltså ganska enkelt att se vart en människas hjärta är genom att se vart han spenderar sina pengar. Eftersom hur han hanterar sina pengar visar var hans hjärta är. antingen hos Gud eller hos Mammon.

Därmed kan han inte tjäna Gud utan hans tro är död och hans gärningar visar det! Detta är tuffa ord och det är sant. Men om du vill motbevisa mig så snälla ge mig en bibelvers där någon Jesu lärjunge någonsin levde på det viset!

Det finns ingen vers i bibeln där man kan leva själviskt och tro sig kunna komma in i himlen.  Himlen kommer att vara full av människor som inte är själviska.

När en som kallar sig kristen och samtidigt spenderar pengar på semester, biograf besök, dvd filmer och fotbollsmatcher medans andra troende lider brist och svälter är det uppenbart att hans hjärta är hos Mammon och inte hos Gud.

John MacArthur Sade” Det skall synas på ett bankkonto att du är kristen”. Gud sitter just nu och kollar på ditt bankkonto. Finns det bevis där på att du är kristen. Ditt bankkonto är en spegel på om du älskar Gud och människor eller ej.

Paulus kunde leva i överflöd för han tjänade inte mammon. Hans pengar gick alltså inte till egen köttslig njutning och bekvämlighet utan till de fattiga och till Guds verk.

Paulus kunde alltså hantera alla livets omständigheter och ändå vara nöjd. Oavsett om han hade överflöd eller brist, var hungrig eller mät, var naken eller ej.

Vi ser att han säger detta tydligt i nästa vers (13) ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”

Det han förmår är alltså att leva i olika förhållanden vi ser här Paulus andliga frukt som är Glädje. En glad människa är nöjd i alla livets förhållanden oavett hunger eller en full mage.

Paulus säger i 1 Thess 5:16 ” Var alltid glada” för att senare i vers 18 säga ” tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.”

Detta är Guds vilja med vårat liv att i alla livets situationer tacka Gud. Så om du inte vet vad Guds vilja för ditt liv är så har du ett av svaren i denna versen. Denna text är Guds vilja för ditt liv att oavsett överflöd eller brist vara tacksam.

En annan sak vi kan se i dessa versar är Paulus ödmjukhet. Sann ödmjukhet yttrar sig i att man är nöjd med vad man har. En stolt människa är aldrig nöjd med vad han har utan söker ständigt nya saker.

Han vill ha en ny bättre mobil trots att han inte behöver det. Han vill ha en snyggare bil och en ny båt eller en bättre dator trots att hans gamla fungerar bra. Han vill åka på semsterresor och kunna njuta av livet så mycket som möjligt. Han vill ha ett bättre jobb och en bättre position. Detta är den stolta människan som bara lever för sig själv och har sig själv i centrum.

Men Paulus var inte sådan utan han var ödmjuk och var nöjd med vad han hade och sökte inte mer.  Därför kan han utbrista allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

I vers 14 så verkar Paulus åtminstone visa lite vad vi i dag kallar tacksamhet  för deras gåva när han säger ”Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge.”

På samma sätt som Jesu karaktär sken ut genom Paulus så skall det göra i våra liv. Tecknet på att man är en Kristen är att man är krituslik. Vi talar inte om perfektion men finns det iallafall vissa tecken på denna Kristus likhet i dig?

Den största lögnen i dag är att om man bara tror är man en Kristen. Problemet är att även demoner och satan tror och de bävar. Nej tecknet på en sant omvänt människa är att det visar sig i hans gärningar.

I vers 15-16 talar Paulus om hur Filippinerna är de som alltid hjälpt honom. ” Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde.”

Paulus såg deras goda bibliska frukt och hur de ofta hade hjälpt Paulus när han var i nöd. Paulus konstanterar att Filipperna var den enda församlingen som hjälpte honom.

Låt oss vara en församling som är kända för att vi är frikostiga mot bröder och systrar i nöd.

I vers 17 säger Paulus att ”han inte söker gåvan som sådan”

Detta är ett ganska anmärkningsvärt uttalande. Tänk dig att Paulus nu sitter i fängelse. Där finns det ingen mat och han är hungrig och törstig.

Den vanliga männskliga reaktionen på sådant vore att söka efter mat och dryck. Man hade tatt upp sin mobil eller gått in på onlinepizza.se och beställt en Pizza. Men Paulus hade ingen onlinepizza.se och han hade inga pengar att köpa mat för heller.

Paulus han verkade inte bry sig. Han var glad ändå. Oavsett hunger och törst så sökte han inte gåvan.

Han skrev inte massor av brev till de kristna och tiggde. Han gick inte ut på  TV och höll långa tal om att skänka pengar till hans missionsarbete.

Han tiggade pengar till andra Kristna i behov. Han arrangerade en stor insamling till de heliga i Jerusalem. Men han samlade inte in pengar åt sig själv och tiggade inte heller  till sitt egna ministry.

Paulus var ödmjuk och glad och tacksam över det han hade och sökte inte mer. Han argumenterade inte om att det kostar pengar att sprida evangelium.

Han kände Kristus och ägde något som var mera värt, frälsningen, och han kunde glädja sig i den.

Paulus var fullt tillfredställd i Kristus och i att Jesus hade frälst honom i från hans synder och i från den kommande vredesdomen. En sådan tillfredställelse är sann tacksamhet och det är vad Pulus menar när han nämner glädje som en av andens fruk i Galaterbrevets femte kapitel.

På frukten känner man trädet!

I Fil 2:3 Läser vi ”Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” En aspekt av ödmjukhet är alltså att sätta andra högre än sig själv och det är precis vad vi ser Paulus göra här i fortsättningen på vers 17. ”utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger”.

Både ödmjukhet och tacksamhet har först och främst med en livsstil att göra och vi ser den så tydligt i hur Paulus talar.

Han var mer intresserad av deras välgång än sin egna. Han ville att de skulle få riklig frukt i deras liv.

Nu börjar vi verkligen se Paulus tacksamhet även i orden när han i vers 18 säger ”Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje.”

Det vi kan märka var att det var ett offer som Gud tog emot. Då kommer ju på en gång frågan upp: Vad för typ av offer tar Gud emot?

Matt 9:13 ”Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Barmhärtighet mot de som är i nöd är alltså offer som Gud accepterar. Men bara om de kommer i från ett pånyttfött hjärta. Bara om de kommer i från Kristna för i Ords 15:8 står det ”De ogudaktigas offer är avskyvärda för HERREN”

Jesus beskyllde Fariseérna för att de ärade gud med sina läppar men deras hjärtan var långt i från Gud. Man kan alltså sitta på första raden i kyrkan. Lyfta sina händer sjunga lovsånger. Ge stort i kollekten.

Man kan åka ut på missionsfältet be för sjuka och kasta ut onda andar. Man kan syssla med välgörenhet och ge rikligt åt de fattiga. Ändå kan ens gärningar och offer vara helt värdelöst inför Gud. De offer Gud vill ha är barmhärtighet mot de som är i behov och ett ödmjukt hjärta.

Vers 19 ”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.”

Jesus lovade i bergspredikan att de som inte söker sitt eget utan Guds rike och hans rättfärdighet skall få vad de behöver ”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.  Matt 6:31-33

Ords 19:17 ”Den som ömmar för den fattige lånar åt HERREN och får lön av honom för det goda han har gjort.”

Paulus visste alltså vad Gud hade lovat i skriften Paulus var mera glad över deras givande än vad han var över gåvan. Han var glad att se deras goda frukt och vet att Gud kommer att försörja dem med det som de behöver materiellt.

Det är en bra påminelse till oss att vara givmilda och att förströsta på att Gud ger oss det vi behöver.

När vi ser behov i församlingen och folk i Nöd så skall vi vara snabba att hjälpa om vi kan och de flesta av oss kan nog om de bara vill.

Applikation

Hur kan då vi komma till samma nivå som Paulus i tacksamhet och ödmjukhet? Det är helt omöjligt i oss själva utan bara Kristus kan göra det verket i oss.

Jesus sade i Luk 7:47 ”Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek.”

För det första hade Paulus fått mycket förlåtet och därmed älskade han Jesu mycket och det gav honom sann tacksamhet.

Paulus konstanterar ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste.” – 1 Tim 1:15

Paulus såg sin syndfullhet och därmed kunde han se storheten i Kristi verk på korset och därför var hans ändå glädje och passion i Kristus.

Ju mer man ser sin syndfullhet ju mer tackam för frälsningen blir man. Paulus konstanterar att han är den största av alla syndare.

Tänk dig att Paulus säger att han är större syndare än Nero som var den värsta romerska diktorn av alla Romerska kejsare som tog kristna och tände eld på dem och använde dem som facklor i trädgården.

Tänk dig att om Paulus hade levt i dag och sagt samma sak ”Jag är den största av syndare” Så hade han sett sig själv som ver vidrig och syndig än Adolf Hitler som dräpte miljoner av judar.

Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Ju värre tillstånd du ser dig själv i desto mer kommer du att älska frälsningens storhet.

Det finns inget värre än humanismen som målar upp männsikan som god när bibeln lär  tvärt om.

Job 15:14-16 ”Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena, hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten!”

Ps 130:3 ”Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?”

Jer 17:9 ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?”

Matt 15:19  ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.”

Vi ser alltså att människans hjärta i sitt naturliga tillstånd bedrägligt och vidrigt. Den största lögnen i dag är när folk säger ”Följ ditt hjärta”. Nej, hjärtat är obotligt sjukt!

Det hjälper alltså inte hur mycket välgörenhets organisationer och hur mycket man försöker påverka denna värd till det bättre för hjärtat är korrupt och måste födas på nytt.

Detta visste Paulus och han hade levt ett helt liv där han försökte blidka Gud genom sina egna godhet och rättfärdighet.

För det andra Paulus visste att han själv aldrig skulle ha valt Gud

Joh 3:20 ”Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. ”

Alla människor är onda och stora miserabla syndare och vill inte av egen fri vilja komma till Gud. Man njuter av synden och vill inte överge den.

Paulus var även sådan. Han trodde sig tjäna Gud och i sin iver att följa Guds lag så dödade han de sanna kristna.

Han insåg att det var helt omöjligt för honom att frälsa sig själv. Han försökte men det lyckades inte. All hans strävan efter rättfärdighet slutade i mord av kristna och brott mot Guds lag. Han lustade efter sin grannes tillhörigheter och var under Guds vrede.

Han var över helvetes gropen på grund av hans synder. Elden och svavlet hotade. Röken i från de plågade och deras skrik och rop var i Paulus nacke. I vilken stund som helst kunde brinnande glöd och Guds vrede drabba honom.

Han var slav under synden och kunde inte komma ur dess klor. Hur mycket han än strävade och försökte blidka Gud så hjälpte det inte. Han hatade Gud och alla som följde honom.

Paulus visste var i från han kom och därmed kunde han säga att han var den största av alla syndare. Han visste att i Guds ögon var han ett ruttet bananskal ett vredens kärl som var redo att förgöras och kastas i soptippen. Han visste att all hans strävan och all hans så kallade yttre godhet bara var som en grå nedsmutsad vit t-shirt i Guds ögon.

De flesta människor håller med om att alla har syndat. Men få inser hur stora syndare de själva är. Få ser att just de själva var de största av alla syndare. Tror du att du är bättre än Hitler? Tror du att du är bättre än Paulus eller bättre än mördarna och rånarna och de prostituerade. I såfall har du inte fått ljus över din sanna natur.

Eller du kanske är som Fariseén i templet som bad till Gud ”Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar”. (Luk 18:11-12)

Jesus sade om den Fariseén att han integick hem rättfärdig! Men om mannen i samma tempel som inte vågade lyfta sin blick mot himlen utan tittade ned i marken och slog sig för bröstet och sade ”Gud, var nådig mot mig, syndare”. Han gick hem rättfärdig och frälst.

När den helige anden faller då får man denna insikt och samma ödmjukhet och tacksamhet som Paulus hade i sitt liv får även vi del av.

När vi ser vår syndfullhet så ser vi Korsets storhet och Kristi ljuvlighet. När vi ser detta då blir frälsningen det mest värdefulla vi har i livet. Då spelar omständigther i livet ingen roll. Oavsett om vi är i fängelse eller ej.

Oavsett om vi är mätta eller hungriga eller ej. Det enda som betyder något är Kristus och hans verk på korset och ivern och passionen att sprida detta glada budskap.

Paulus avslutar med att säga i vers 20-23 ”Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er.  Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.”

Låt oss bedja….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s