Vad innebär Jesu uppståndelse?

 Predikan av Josef Löwdin 31 Mars 2013

Luk 24:1-8

På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors hände och korsfästas och uppstå på tredje dagen.” Då kom de ihåg hans ord.

I detta stycke ser vi några kvinnor som skulle smörja in Jesu kropp med kryddor. Men när de kommer till graven så finner de inte sin Herre utan istället två män som säger till dem att Jesus har uppstått. Dessa män påminner dem även om Jesu ord om att han skall uppstå på den tredje dagen.

Jesus är Uppstånden och inte längre död. Detta är ett mirakel av Gud!

Vi ser detta mirakel redan i texten där vi läser att ”stenen var bortrullad”.

Denna sten hade vakter som vaktade och kunde inte förflyttas av någon människa det var fullständigt omöjligt.

När stenen hade flyttats på sig och vakterna hade flytt från platsen så började man sprida rykten om att Jesu lärjungar själva hade flyttat på stenen. Detta för att förneka detta mirakel. För det som var omöjligt hade skett Jesus hade uppstått. Döden kunde inte hålla honom. (Apg 2:24)

Alla visste att detta var ett mirakel en Människa kan ju inte uppväcka sig själv. Men bara Gud kan uppväcka de döda. Vem kunde förneka detta mirakel? Jesus är uppstånden och lever i dag. Han sitter på Faderns högra sida just nu och råder över sin kyrka. I dag är dagen vi firar hans uppståndelse.

Vad har då denna uppståndelse för effekt i våra liv ?

Den första effekten är pånyttfödelsengenom den har vi blivit födda på nytt vi läser Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp ”(1 Petr 1:3)

Det var alltså på grund av Jesu uppståndelse som vi blev födda på nytt. Pånyttfödelsen är ofta en term som förekommer inom kyrkan men som få vet vad den betyder. Detta är en viktig sak i skriften som är lätt att missa. Många villoläror som uppstår direkt attackerar pånyttfödelsen. Vad är då pånyttfödelsen och vad har den för en effekt i en människas liv?

När Adam syndade så föll hela mänskligheten i synd. På Grund av en enda människas synd så hade alla syndat. Denna synd medförde att alla människor dog andligen. Denna död betyder att vi blev förslavade under synden, blinda mot det som har med Gud att göra och vill leva i synden och under slav oket.

Vad som skedde var att våra hjärtan blev korrumperade ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? ” – (Jer 17:9). Detta innebär att när människan följer efter sina hjärtans begär så syndar man bara. Människans hjärta är av naturen förslavad under synden och vill dras till synden. För en människas hjärta är synden det rätta.

Vi ser även i Jer 23:13 Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont.

Människans hjärta är korrupt och han är död andligt kan han förändra detta läge själv?

Nej precis som en Nubier inte kan ändra på sin hud eller en leopard på sina fläckar så kan inte människan ändra på sina hjärtan.

Jesus sade att utifrån människans hjärta utgår ondskan! ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. ”.

Nikodemus kom till Jesus om natten och sade till honom ”Jag vet att du kommer i från Gud”

Nikodemus trodde alltså att Jesus var sänd i från Gud. Men det var ingen sann tro som födde honom på nytt för vad sade Jesus tillbaka till honom i nästa vers?

Jesus sade till Nikodemus Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike.” (Joh 3:3).

Vi ser om och om igen i gamla testamentet hur ond och korrupt människan är i sina hjärtan. Gång på gång syndade människan mot Gud och Gud dödade enligt en del 2 och en halv miljon människor i gamla testamentet.

Fy vilken elak Gud säger en del!. Men om inte Gud tog itu med ondskan så vore han inte rättfärdig och rättvis! Han handlade helt i enlighet med folkets ondska ”ty syndens lön är döden”.

Något måste ske. Människan behöver bli räddad från sin ondska eller man kommer alla att gå under i sina synder!

Så vad pånyttfödelsen handlar är att förändra ens människans korrupta hjärta och andligt döda läge och uppväckte honom från hans döda tillstånd och ge honom en sann tro på Gud och ett nytt hjärta som produceras frukt.

Vi kan se vad löftet om pånyttfödelsen i gamla testamentet säger :Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (Hes 36:25-27)

Vi ser alltså att det är Gud som skall göra detta i oss. Han skall ge oss ett nytt hjärta, han skall rena oss och han skal orsaka så att vi följer och vandrar hans vägar efter hans bud.

Pånyttfödelsen är när en död människa väcks till liv. En människa som tidigare inte kunde förstå det som har med Gud att göra och inte kunde se evangelium får nu liv. Gud har uppväckt en död människa.

Ens hela inställning mot synden och det som inte har med Gud att göra förändras. Den synd man tidigare älskade börjar man nu hata och vända sig emot. Det klagandet, den stolthet, det skryt som man tidigare var bunden i är något man nu hatar.

I stället får vi ett nytt hjärta och ikläder oss Kristus det gamla förgås och något nytt börjar. Istället tackar man Gud under alla livets omständigheter man har inget att skryta över och man ger Gud äran och inte sig själv.

Syndens makt blir bruten. De synder man var tidigare slav under för man nu seger över. Hela ens hjärtas inställning förändras!

Detta är bara några saker som sker. Listan kan göras lång.

Frågan vi alla bör ställa oss är en viktig frågan och en fråga som vi så ofta tagit för givet. Har Gud gjort detta verket i våra hjärtan? Eller är vi som Nikodemus som tror att Jesus är sänd från Gud men inget sant verk har skett i hjärtat. Vår tro är inte levande utan död?

Om du tillhör den första kategorin så lev i enlighet med Paulus ord i från Kol 3:1 ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.

Istället för att söka saker av denna världen så skall vi söka det som är där ovan och det som behagar Gud

Om du tillhör den andra kategorin så kasta dig på Kristus, ge dig själv ingen vila innan Gud har frälst dig och gett dig en levande tro och ett nytt hjärta som hatar synden.

Den andra effekten är rättfärdiggörelsen vi läser i Rom 4:25han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Genom hela kyrkohistorien har villoläror attackerat de grundläggande kristna sanningarna.

Rättfärdiggörelsen är inget undantag.

I dag attackeras denna lära från olika håll. På ena sidan står gärningarna och förkunnar ut att man blir rättfärdig genom att göra gott. På andra sidan står New Perspective on Paul och menar att vi har missuppfattat Paulus och alla historiska kristna fram tills nu.

Att bli förklarad rättfärdig är en av evangeliums grunder. Det innebär att få en rätt ställning inför Gud.

En människas naturliga reaktion mot lag förkunnelse är att man hör att man är en syndare och man håller med om det.

Då försöker många att börja städa upp sitt liv. Man gör lite gott och ber Gud om förlåtelse men tror fortfarande att man kan förtrösta på sina egna prestationer och bekännelse för att bli rättfärdig.

Katoliker lär att man aldrig kan veta helt säkert att man är förklarad rättfärdig och man kan ha olika grader av rättfärdighet. Sättet som man är rättfärdig på inom katolska kyrkan är genom att upprätthålla med goda gärningar. Man förtröstar alltså på sin godhet för frälsning.

Rättfärdiggörelsen var väldigt central i Paulus förkunnelse där han spenderar flera kapitel över detta ämne. Efter att ha förkunnat om människan skuld och synd och behov av frälsning så visar han vägen till Kristus genom att förkunna rättfärdiggörelsen.

Detta är en rättfärdiggörelse som gör att Gud förklarar dig ren. Han tillräknar inte längre dina synder och din ondska utan på domens dag slipper du hans vrede som synden orsaker.

Vi läser När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

Här garanterar Paulus att när vi blivit rättfärdiggjorda så är vi säkra från vredesdomen.

Han garanterar detta även i Rom 8:33 ”Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Så vad rättfärdiggörelsen gör är att en troende hamnar i en position där Gud frikänner oss i från våra synder. Det handlar om att våra synder och den skuld vi bar är förlåten och när Gud sitter i himlen och tittar ner på oss så ser han oss som rena och goda människor.

Lägg också märke till att man är rättfärdig genom Jesu blod inte genom våra egna gärningar.

Så hur blir man då rättfärdig? Måste man göra något eller vad är det som gäller?

Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro (Gal 3:11)

I denna versen ser vi tydligt att ingen kan bli rättfärdig bara genom att hålla lagen. För då kan folk berömma sig och då blir inte Herren ens frälsare utan man blir sin egna frälsare.

Den som håller hela lagen kan ju peka på sin godhet på domens dag.

Men Paulus säger att ”ingen skall kunna berömma sig inför Gud”

Jesus talade även om detta när han berättar en liknelse om två män som stod i ett tempel och bad.

Den ena berömde sig av att han hade hållt lagen. Han hade inte mördat någon, han hade troget givit sitt tionde, han hade varit trogen mot sin fru.

Ändå sade Jesus att han inte var rättfärdig istället var mannen som slog sig för bröstet och satte allt sitt hopp till Gud som frälsare rättfärdig.

Han vågade inte ens se upp mot himlen utan såg sig som en syndare.

Den mannen gick hem rättfärdig inte den andra.

Ingen klarar att hålla hela lagen det är därför ingen kan bli rättfärdig genom lagen.

Paulus skriver på något ställe att det var det tionde budordet som fällde honom?

Vad är då det tionde budordet? Jo att man inte skall lusta efter sin nästas tillgångar.

Detta innebär att om man ser något som en annan person äger och som man själv lustar efter då har man brutit mot det tionde budordet.

Jesus höll hela lagen för han var den rättfärdige. Den rättfärdige förströstar på Jesus som den rättfärdige. Han är den enda som har hållt lagens krav och som varit fullkomligt rättfärdige.

Genom hela bibeln så er vi hur de heliga, de rättfärdiga har haft sin förtröstan på Guds rättfärdighet vi ser Jesus säga :”Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel,” (Jes 61:10)

David sade ”Då skall vi jubla över din frälsning” (Ps 20:6)

Denna rättfärdighet sker enbart genom tron. Vi läser ”Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre ” (Rom 4:24);

Varför sker då då enbart av tro? Som vi såg tidigare har människan ett korrupt hjärta som behöver omskäras av Gud. Skulle då någon gärning i världen finna sådant behag hos Gud att han skulle omskära ens hjärta.

Gamla testamentet lär att om man bara höll alla lagar och behagligt inför Gud så skulle han omskära ens hjärta.

Men detta var för att visa vad människan bör böra och inte vad man kan göra. Genom att visa vägen som människan kan frälsa sig själv på så visar Gud att ingen kan frälsa sig själv.

Skulle en människa som är så ond i hjärtan kunna på något sett förändra sitt egna hjärta genom goda gärningar?

Det har vi konstanterat tidigare är omöjligt.

När en man kom fram och frågade Jesus om hur man blir frälst så svarade han sälj allt vad du äger och ge till de fattiga då frågar lärjungarna vem kan då bli frälst?

Jesus svarade att för människan är det omöjligt men inte för Gud.

Människan kan alltså inte frälsa sig själv på något sett. Utan Jesus var den rättfärdige som uppstod för vår rättfärdighet.

Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. ” – Apg 13:38-39

Jesu uppståndelse förklarar oss fria från det som Mose lag inte kunde förklara oss fria i från.

Mose lag fördömer oss och visar oss att vi är syndare. Men nu om man tror så förklarar man rättfärdig inför Gud.

Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus och våra samveten är renade.

Den som tror på evangelium och Jesu verk på korset blir förklarad rättfärdig.

Slutligen så så ser vi att han uppståndelse ger oss en ny kropp i framtiden.

Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss.”(1 Kor 6:14)

Som kristna får vi genomgå många lidanden. Det kan vara kampen mot synden, det kan vara satans attacker som ofta består i att folk hittar på lögner om oss. Det kan vara fysiska lidanden och det kan vara att man blir förkastad av människor runt omkring. Det kan vara frestelser till synd.

Vi läser ”så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. – (2 tim 3:12)

De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. ” (Apg 14:22)

så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. ” (1 Thess 3:3)

Lidande för evangelium är inget som Guds sanna barn kommer undan utan vi ser här att vi måste lida och att lidanden är bestämda för oss.

Lidanden har olika arter men det är något vi inte kommer undan.

Vi kommer inte undan detta!

Job jublade mitt under sitt lidande. Han hade förlorat sina barn och hela sin boskap ändå faller han ned på sina knän och tillber Gud för sina lidanden.

Profeten Habakkuk förlorade all sin inkomst när skörden slog snett. Men ändå prisade han Gud mitt under sitt lidande.

Löftet om att vi skall uppstå med honom är en tröst för oss alla när livet är som mest turbulent.

Det kommer en dag då våran kropp kommer vara hel och frisk alltid, det kommer en dag då vi inte begår några fler synder.

Det kommer en dag då våran själ inte mer behöver plågas av orättfärdigheten runtomkring oss.

Det kommer en dag när det inte finns fler sjukdomar och fler vedermödor. Dagar då ingen behöver gå runt hungrig eller där någon dör. Dagar då vi aldrig mer frestas till synd.

En icke kristen kan inte jubla i sina lidanden eller över den kommande härlighet som väntar oss när vi går in i Guds närvaro.

När Israels barn var slavar i Egypten så klagade man till Gud men när man sedan blev befriad så jublade man för att direkt börja klaga igen.

De jublade bara över välgång men inte under lidanden. De var otroende och Gud hade inte behag till dem utan lät dem dö i öknen. På grund av det som de gick igenom klagade de på Gud och gjorde sig en egen gud i form av en guldkalv.

Detta skrevs ned för att varna oss att om vi är som dem skall vi gå samma öde till mötes.

Men vi som är frälsta. Vi kommer att övervinna frestelserna och Gud kommer aldrig att tillåta frestelser över vår förmåga. Utan när den kommer så kommer han att fixa en utväg så att vi kan härda ut.

Men en dag skall vi uppstå med Kristus då försvinner alla frestelser. Då finns det inget mer att uthärda eller stå ut med.

Jesus sade ”I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33).

Jesu uppståndelse har gjort allt för oss. Vi kan vara vid gott mod i alla livets situationer för en dag så kommer vi att bli förhärligade.

Detta andra som det innebär är att vi skall övervinna frestelserna och synden i vårt liv.

En kristen är inte besegrad av synden. Jesus har ju satt oss fria från slaveriets ok.

Paulus säger Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär

Så när frestelserna till synd kommer så skall vi övervinna dem på grund av vad Jesus har gjort för oss.

I den gamla människan är man en slav under synden och man blir besegrad av den. Men när Gud ger oss ett nytt hjärta så skall han orsaka så att vi lyder honom och vinner över synden.

Syndens makt är bruten i oss!

Ett kännetecken på en sann kristen är att han vinner seger över synden.

Vi skall uppstå med honom till ett liv i seger över synden!

Så Jesus uppstod för vår pånyttfödelse.

Jesus uppstod för vår rättfärdiggörelse

Jesus uppstod för att vi skall skall leva med honom.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s