Ett chockerande budskap för döva öron! (Mark 4:1-25)

Predikan av Josef Löwdin 19 Maj 2013

1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. 2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: 3 ”Lyssna! En såningsman gick ut för att så. 4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. 7 En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. 8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” 9 Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med!”

10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. 11 Då sade han till dem: ”Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.”

13 Han sade vidare till dem: ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. 15 De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. 16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. 18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. 20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”

21 Han sade också till dem: ”Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan* eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. 23 Hör, du som har öron att höra med!”

24 Och han sade: ”Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Jag har länge sett fram emot att predika detta stycke. Samtidigt är det ett stycke som får mig att börja gråta för det finns många som är invaggade i en falsk frälsnings trygghet i Sverige idag.

Många i Sverige som hör Guds ord är döva inför Jesu ord. Många som kommer att höra detta budskap kommer efter denna predikan vara lika döva som innan.

Detta stycke är ett av få ställen där Jesus faktiskt förklarar sin liknelse. Ändå är det en text vi ofta missar och är döva till. Jesus säger i vers 9 och 23 ”Hör du som har öron att höra med”.

Jesus säger alltså två gånger ”Hör ni som har öron att höra med”

Han visste mycket väl att trotts att han förklarar vad denna liknelse innebär så kommer folks öron ändå att vara döva.

När Jesus talade denna liknelse så talade han till judar som hade Guds ord. De hade lagen och profeterna. De var Guds folk och hade hans ord. Ändå säger han ”hör du som har öron att höra!”

Vi kan applicera det in i dagens så kallade kyrkor. Vi kan applicera detta på folk som hör evangelium förkunnas. Folk som har sin bibel och som läser den. Precis som judarna hade lagen och profeterna och läste sin torah varje dag.

Av alla människor som går i någon form av kyrklig byggnad är det få som hörsammar vad Jesus verkligen säger här. Min bön är att ingen av oss skall gå här i från döva till vad Jesus faktiskt säger.

Lärjungarna frågar Jesus i vers 10 vad liknelsen betyder? De levde nära Jesus dag och natt men var ändå blinda och döva till hans ord.

Jesus svarar dem med ett väldigt chockerande svar. Jesus svarar att ”de” vilket syftar på judarna. Får höra allt i liknelser för att de skall höra och se, men det skall inte förstå något och inte kunna omvända sig.

Vad Jesus säger med andra ord är att han förstockar judarna så att de inte kan förstå vad Jesus säger. Vi läser detta i Rom 11:7 att Gud har förstockad dem.

Så syftet med liknelserna var att förblinda och förstocka religiösa oomvända människor. Så att de gång på gång läser orden och hör dem, men ändå inte fattar och omvänder sig.

Det kommer finnas folk som hör denna liknelse och får den förklarad framför sina ögon och öron som ändå inte kommer förstå och omvända sig.! De kommer vara lika döva före som efter!. De kommer höra vad Jesus säger men kommer inte omvända sig i från sina synder!

De kommer höra men de kommer gå tillbaka till sina synder. En del kommer leva ett tag i ett hycklande liv där man säger sig tro men man kommer falla bort och återvända till sina synder.

Det finns mängder i Sverige i dag som läst denna liknelse gång på gång men missat vad allt handlar om och har inte omvänt sig. Min börda är att ingen av er här skall vara en av dem.

Jesus säger i vers 13 Att om vi inte förstår denna liknelse hur skall vi då kunna förstå några alls? Så om du inte kan förstå denna liknelse så kommer du inte förstå någon av Jesu liknelser alls. Detta är en nyckel liknelse till att förstå Jesu liknelser överhuvudtaget.

Det är många som sitter i dagens kyrkbyggnader som är på väg till helvetet. Många i detta avlånga land är lurade och tror att de är på väg till himlen bara för att man går i en kyrka eller har bett en bön om att Jesus skall komma in i ens hjärta så tror man att allt är väl och att man kommer till himlen.

Man har fått för sig att det räcker att enbart tro och då är man frälst. Visst räcker det att tro men tron måste vara sann och inte död.

Nästan alla av Jesus liknelser talar om sann och falsk tro. Det gör även denna liknelse. Den handlar om sann och falsk omvändelse.

Många säger att detta stycke handlar om Kristna och om vi bär frukt eller ej beror på om vi röjer undan hindren eller ej. Men det är inte vad texten säger. Utan bibeln lär att bara de som bär frukt är sant frälsta. Därför tror jag denna liknelse handlar om folk som hör evangelium förkunnas och hur de tar emot evangelium när de hör det..

1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. 2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: 3 ”Lyssna! En såningsman gick ut för att så. 4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. 7 En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. 8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”

Jag behöver inte göra mycket till förklaring av vad detta betyder för Jesus själv förklarar liknelsen.

Vi ser för det första i vers 14. Såningsmannen är den som sår ordet. Detta syftar alltså på evangeliums förkunnelse som sås ut. Så vad Jesus talar om är folk som hör evangeliets förkunnelse och han beskriver fyra olika typer av folk och olika typer av respons på evangeliets förkunnelse.

De som hör ordets förkunnelse finns i alla former. Det kan vara folk som hör evangelium förkunnas på gatan och det kan vara folk som går i en kyrkbyggnad och hör evangelium och det kan vara folk som läser det i från bibeln eller hör en predikan.

I denna kyrka har vi tydligt förkunnat evangelium och av alla som hört vår förkunnelse kanske här på plats eller på nätet så kommer vi att finna dessa kategorier som Jesus här beskriver.

Jesus går vidare i vers 15 med att beskriva den första typen av ordets hörare. Ordet sås vid vägen men genast kommer djävulen och stjäl det som såtts i dem.

Detta är folk som inte har något som helst intresse av Guds ord eller evangelium. De hör ordet men de gillar inte vad de hör. De vänder sig emot det och tycker inte om att höra det och tror inte på det. Detta är folk kanske är nyfikna eller som inte alls är nyfikna.

Men vad de hör intresserar dem inte alls. Största delen av mänskligheten har inget intresse för Guds ord. För dem är det en ren dårskap och tycker vi är knäppa. Vi ser detta ofta när vi är ute och predikar evangelium på gator och torg. De flesta visar inget intresse utan springer bara snabbt förbi. Detta är den första gruppen som Jesus talar om

Den andra gruppen av folk ser vi i vers 5-6. Det är de som hör ordet och tar emot ordet med glädje. De hör vad som förkunnas och är glada över det. De kommer ge ett sken av omvändelse och gudsfruktan men i verkligheten har ordet inte någon rot i dem, utan de tror till en tid men om de möter förföljelse för sin tro kommer de snabbt på fall.

Vad vi kan se hos dessa var att de bar ingen frukt i sitt hjärta. De älskade ordet och gladde sig över det. De går till kyrkan och älskar det. Men resten av sina dagar lever de precis som vilken annan människa som helst.

De talar som världen, de agerar som världen men ändå kallar de sig kristna. För de är deras religion något ytligt som inte trängt in i djupet i deras hjärtan. Så fort de får möta lite förföljelse så faller de bort tillbaka in i världen. Detta är folk som älskar sin själ och försöker rädda den.

De bär ingen frukt utan de är på väg till helvetet. De kallar sig kristna och bär kanske en kristen T-Shirt och lyssnar på så kallad kristen musik. Men ingen frukt. De är hycklare!

Hyckleri är en förfalskad helighet. Hycklaren är helig i sin förklädnad och klär sig själv i religiösa kläder. Han ger ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft (2Tim 3:5).

Skillnaden på en omvänd och en icke omvänd är frukten. Ordet kvävdes och bar ingen frukt för deras hjärtan var hårda, de har inte blivit födda på nytt och kyrkbyggnaderna är i dag fulla av dem i Sverige.

I Sverige idag består vår tro av goda gärningar, t-shirtar och kristen musik och sjunga lite sånger på söndagen. Men bibeln talar om mer än så. Bibeln talar om att dö från sig själv!

Frågan är har du dött från dig själv? Är du omvänd eller orkar du inte palla trycket när förföljelse mot dig kommer? Bär du biblisk frukt i ditt liv?

Jesus likställer att bära frukt med att vara uthållig i lidanden. Jag ser få i dag som lider för evangelium. När jag går ut på nätet är det få som står upp för evangelium och lider för det.

De flesta vänder sig emot evangelium eller kanske håller med men vågar inte säga så mycket för man är rädd för sina kompisar och att förlora sitt rykte och anseende eller sitt jobb.

Om du är rädd för sådant är du kanske inte omvänd! Jesus sade att den som försöker vinna sin själv kommer att förlora den! Om detta är du så håller Gud dig över helvetesgropen just nu och kan när som helst släppa ner dig.

Paulus sade ”Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. ” – Gal 1:10

Jesus sade att den om förnekar mig inför folk skall också jag förneka. Jesus talar om denna kategori som hör ordet men som inte bär frukt. Ordet har ingen rot i deras hjärtan och de kommer snart på fall. Tron är död och inte sann och gärningarna bevisar det! Omvänd dig och tro evangelium medans tid ännu finns!!

Den tredje gruppen (vers 7) är folk som också hör ordet. De tar nog också emot det med glädje men de jagar efter denna världen. Ordet har inte penetrerat deras hjärta utan de springer efter rikedomar och bekymmer av denna världen kväver ordet. Ordet har inte förändrat deras hjärtan utan det bär ingen frukt.

Detta är folk som hör ordet förkunnas men istället är de mer intresserade av allt annat i denna världen. För dem är livet den senaste iphone. Det senaste xbox spelet eller den senaste fotbolls matchen eller en ny soffa. De springer efter allt annat i denna världen. De vill ha ett bra liv. Ett fint hus, en snygg bil. Ett bra jobb. Fina kläder och njuta av livets goda.

Men de hör ordet och kallar sig kristna och skulle inte vilja ge upp något för evangeliums skull. De är inte villiga att göra sig av med sina rikedomar eller sin soffa. De är inte kristna.

Jag säger inte att man skall gå och sälja sin soffa men om ditt hjärta inte klarar av att bli av med den då är det uppenbart att du springer efter denna världens rikedomar.

Om du är fäst vid dina rikedomar och ägodelar så tjänar du mammon. Jesus sade att ingen kan tjäna Gud och Mammon”. Antingen tjänar man den ena eller den andra.

Man kan inte ha Gud samtidigt som ens hjärta är fäst i Ägodelar, för det är vad mammon betyder. Jakten efter rikedom och ägodelar kommer att kväva frukten och är ett tecken på att man inte är omvänd. Ingen frukt, ingen omvändelse. På frukten känner man trädet.

Jesus sade Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den ” – Matt 7:13-14

Alltså av alla som bekänner sig som troende är det få som finner vägen. Och senare säger han att inte alla som säger Herre, Herre skall komma in i himlen utan bara de som bär frukt!

Det är många som idag går till församlingar i Sverige men vars hjärtan är fulla av begär till rikedomar och ägodelar. De är fruktlösa människor som vandrar på den breda vägen som tar dem till fördärvet!

Jesus jämställer frukt här med att vara död från denna världens begär.. Rannsaka dig själv och se om du bär frukt eller ej. Vandrar du på den smala vägen som leder till livet? Eller på den breda som leder till fördärvet?

Har du begär efter denna världens rikedomar? I såfall tillhör du denna kategori och ordet blir kvävt av dina syndfulla begär så att ditt hjärta inte bär frukt.

Du som har öron lyssna till vad Jesus säger!. Det är inte mina ord utan Jesu egna ord! Han säger du som har öron lyssna! Lämna inte detta livet utan att du har omvänt dig till Gud.

Jesus sade denna liknelse för att visa på en sanning som existerar. Många är bedragna av falska lärare som inte ger sanningen till folk. Du kan inte tjäna Mammon och Gud utan du måste omvända dig!

Om du säger dig vara kristen så skall det visas i din frukt! Om du lever som resten av världen är inte det dålig frukt då? Jesus sade att ordet kommer att kvävas om du älskar världen och ditt hjärta blir utan frukt.

Den fjärde och sista kategorin vi ser är de som är frälsta de som bär frukt. Ordet har nått in i deras hjärtan och de bär frukt. De är pånyttfödda och fria från världens begär. I parallell stället så står det att de är uthålliga. Alltså de håller ut till slutet. Oavsett vad de går igenom så rubbas inte deras tro. Deras tro håller måttet till slutet.

Detta är människor som blivit pånyttfödda. Deras hjärtan har genomgått en djup förändring och de bär frukt. De är döda från världens begär vilket inte den tidigare gruppen var. De bär sitt lidande vilket den andra gruppen inte gjorde.

Deras hjärta har förändrats så drastiskt att det som tidigare betydde något betyder inget i dag. Allt som betyder något för dem är deras frälsta Jesus Kristus och hans ära.

De backar inte för smädelser och även om alla deras vänner skulle överge dem så överger de inte Gud. De bär biblisk frukt. De är Guds barn, rättfärdiga, helgade och förtröstar inte på sina egna prestationer. De avskyr synden, de har omvänt sig från synden. Om de syndar så sörjer de över synden och omvänder sig igen. De känner skam, sorg och hat mot synden.

Allt deras hopp om frälsning finns hos Kristus endast.

Om du tillhör denna grupp så lovar Jesus att du skall bära frukt. Du kommer att bära god frukt. Gud kommer att bevara dig hela vägen in i det eviga livet.

Så vad skall då vi som är omvända kristna och tillhör den fjärde gruppen göra?

För det första ta inte för givet att du tillhör den fjärde gruppen vi lever i ett land där det inte är mycket förföljelse så få har satts på prov i detta område. Rannsaka dig själv och sök i skriften om du bär bibliskt frukt eller ej. Stämmer ditt liv överens med det Paulus och Jesus och Apostlarna beskriver om en kristen.

För det andra läser vi i nästa stycke

21 Han sade också till dem: ”Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan* eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. 23 Hör, du som har öron att höra med!”

24 Och han sade: ”Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Efter att Jesus har förklarat om hur folk kommer reagera på evangelium och nu går han vidare och säger

”Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan* eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen.

Jesus säger här att ett ljus skall man inte gömma under sängen utan dess funktion är att lysa. Lärjungarna hade fått undervisning privat av Jesus och vad de hade lärt sig skulle de ge vidare.

Så är det med evangelium. Det evangelium som vi tar fått är ett ljus för oss och det skall spridas vidare. Vi som blivit födda på nytt är nu Guds budbärare och skall sprida vidare det glada budskapet.

När var senaste gången du predikade evangelium för någon? Vad gör du med det ljuset du har? Det ljus du har måste komma fram och inte döljas och det kommer fram genom evangelium som vi förkunnar.

I vers 23 läser vi : Hör, du som har öron att höra med!”

Med detta ser vi människans ansvar att gensvara till evangelium. När en människa hör evangelium skall han gensvara med omvändelse och tro. Det är människans plikt och de som inte gör det är ännu under Guds vrede.

Slutligen läser vi:

24 Och han sade: ”Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Ge akt på vad ni hör och se till att inte bara vara ordet hörare för ju mer ni hör evangelium desto större ansvar har ni på domens dag. Har mycket mäts upp år er och ni har tagit emot mycket så skall också mer ges till er mycket glädje i Herren, mycket av det himmelska och slutligen en evig frälsning. Men om ni har fått höra evangelium mycket men inte men inte tagit emot det så skall det också tas ifrån er.

Luk 12:48 säger Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas* så mycket mer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s