Jesus botar de sjuka (Mark 1:21-45)

Predikan av Josef Löwdin 3 Mars 2013

21 De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. 22 Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. 23 Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: 24 ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.” 25 Men Jesus sade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” 26 Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. 27 Alla blev förskräckta och frågade varandra: ”Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” 28 Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

Här ser vi Jesu makt och auktoritet. Vi observerar fyra saker:

Det första vi ser i denna text är att Jesus undervisade först innan han ens gjorde några mirakler. Hans största syfte var att undervisa och han kallades för ”Mästare och Rabbi” av sina lärjungar.

Men det som skiljde hans undervisning i från de skriftlärdas var att han förkunnade med auktoritet. Detta gjorde han eftersom han var sänd av Gud och hans undervisning skiljde sig i från de skriftlärdas som var helt auktoritetslös. Det betyder att de inte var sända av Gud utan predikade sina egna tankar och inte vad som kom i från Gud.

Det andra vi ser är att resultatet av hans predikan var att en man som hade en oren ande började skrika. Jesus förkunnade med sådan makt och auktoritet att de onda andarna for ut mitt under predikan.

Den orena anden visste vem han var och utbrast ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret?, Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är Guds helige.”

Anden rykte och slet i honom och for ut och all blev häpna och utbrast ”Vad är detta? En ny lära med sådan makt”

Vi kan observera här att denna makt och auktoritet fick anden att fara ut och de till och med kallade detta för en ”ny lära”. Det Jesus förkunnade var alltså något som de skriftlärda inte förkunnade och som var helt dolt för dem.

Det är alltså fullt möjligt och vara en skriftlärd och kunna bibeln utantill men ändå inte begripa någonting. Vi behöver se upp så att vi inte hanterar skriften felaktigt och missar vad den handlar om.

Vi behöver rannsaka oss själva och ställa oss frågan? Har jag förstått skriften rätt? Dessa skriftlärda hade mycket kunskap i skriften men det stannade i huvudet, och de misstolkade den, och den hade inte gått ned i deras hjärtan. Har skriften trängt in i våra hjärtan och gjort ett djup verk? Eller läser vi skriften bara av rutin utan att det har förändrat oss.

När Gud börjar uppenbara sitt ord för oss så kommer det att innebära en förändring i ens liv. När skriften tränger in på djupet börjar en människa bära frukt. Detta hade inte skett hos de skriftlärda och de kunde inte förstå skriften och undervisade folket felaktigt och hade ingen auktoritet i från Gud i deras undervisning. Hur är det ställt i ditt hjärta?

Den tredje grejen vi kan observera är att även demoner bekänner att ”Jesus är Guds son” Det är alltså fullt möjligt att tro på denna sanning men ändå som demonerna hamna i helvetet. ”Också de onda andarna tror det, och bävar. ” – (Jak 2:19)

Skillnaden är att deras tro leder inte till frälsning. Hur är det med våran tro? Är den äkta och en tro som leder till frälsning eller är den som de orena andarnas en tro som inte leder till frälsning?

Den fjärde grejen vi kan observera i från detta stycke var att ryktet om Jesu spred sig genast. När jag bodde på Filippinerna så bodde jag i en liten by. Om någonting stort hände där så spred sig ryktet mycket fort.

Här om dagen var det ett rånförsök i en matbutik och arbetare togs som gisslan. Då kom polisen och sköt gärningsmannen. Ryktet spred sig mycket fort och flera stycken filmade den döda mannen och lade upp på facebook. Jag satt och kollade på detta och observerade att stora skaror hade samlats.

Precis så var det här. En ny lärare hade kommit som hade makt och auktoritet över orena andar och ryktet om honom spreds mycket fort. Vi behöver inte själva försöka bygga på vårt rykte utan det kommer automatiskt om Gud har sänt oss.

Vi kan även observera att Jesus inte skrev något nyhetsbrev om sig själv utan det fixade ryktet åt honom. Vi behöver rannsaka oss själva i vårt liv. Är det saker vi sysslar med som bara går ut på att skapa ett bra rykte om oss själva ?

29 Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. 30 Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. 31 Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.
32 På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. 33 Hela staden var samlad utanför dörren. 34 Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.

Utifrån detta stycke kan vi lära oss några bibliska grejer.

Det första vi ser är Petrus svärmor låg sjuk. Petrus hade en svärmor vilket betyder att han var gift. Han var alltså inte som Paulus ensamstående och singel utan han hade en fru och en svärmor som nu låg sjuk. Jesus botar hans svärmor i från den höga febern. Av detta kan vi lära oss flera olika saker.

Det första vi kan lära oss är att Jesus har all makt över sjukdomar och misslyckas aldrig om han vill hela någon. I gamla testamentet finns profetior om Jesus. Vi läser i Jes 34:4-6

Han kommer själv och frälsar er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla ”

Vi ser alltså hur Jesaja profeterar att när Gud skickar frälsning så skall frälsaren öppna de blindas ögon, och bota de lama och ge de stumma sitt tal tillbaka.

Syftet med Jesus mirakler var alltså att fullborda profetiorna och visa på att han är Messias och frälsaren som Israel har väntat på. Vi ser denna profetia speciellt uppfylld i vers 34.

Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.”

Jesus är Gud och har samma makt över sjukdomar som Gud har. Han kan bota vem han vill och när han vill. Det finns hopp för var och en av oss som lider av sjukdomar. Gud har makten och kan bota oss om han vill.

Lider du av sjukdom så ge inte upp hoppet. Gud kan bota dig om han vill. Gör han det inte i denna världen så kommer det en dag när vi dör när sjukdom inte längre finns.

Det andra vi kan se är att Jesus var den smorde Messias som skriften hat profeterat om. Hans primära syfte var inte att bota sjuka utan att frälsa sitt folk i från deras synder.

Jesus är den sanna doktorn andligt. Vårt stora problem är inte lite feber utan andligt. Vårt stora problem är våra synder och att vi har gått vilse och förtjänar hans vrede.

Vårt problem är att vi är vredens barn av naturen. Jesus är den sanna doktorn och läsningen på vårt syndafördärv.

Var och en som tror på honom skall bli frälst. Detta är en tröst för varje själ som söker en frälsare för dess synder. Löftet om att doktorn tar hand om vår själ.

Vi behöver inte frukta något eftersom Gud ger oss seger över våra synder. Han lade ned sitt liv för att vi skulle bli befriade från synden. Han ger oss hjälp att hålla ut intill slutet

Det tredje vi kan se är att folk kom till honom efter solnedgången. Detta var pågrund av att Jesus hade botat sjuka på sabbaten. Sabbaten slutar klockan 18.00 på lördagskväll alltså vid solnedgången.. Nu var sabbaten slut och folkskaror kom till Jesus för att bli helade.

Miraklerna i bibeln var alltså så stora att det alltid drog till sig stora folkskaror. Om det sker sanna under i dag så hade det också dragit till sig mängder av folk speciellt i små byar i fattiga länder där man bor tätt.

Om stora under hade skett där vi bodde på Filippinerna så hade garant mängder av folk samlats och folk hade tagit sina kameror och filmat det som hade skett.

Jag såg många helande kampanjer där men inga mirakler som drog till sig folk och att hela byn talade om dem. Är inte detta konstigt? Är det verkligen sanna Guds mirakler som sker på dessa kampanjer eller är det bara hypnos?

35 Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. 36 Simon och de som var med honom skyndade efter, 37 och när de fann Jesus sade de till honom: ”Alla söker efter dig.” 38 Han sade: ”Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.” 39 Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.

I denna text kan vi se två detaljer om Jesu liv. Det finns många detaljer lite här och där och läser vi vår bibel slarvigt kommer vi att missa dessa detaljer.

Dessa detaljer är dock viktiga att studera för de kan lära oss om hur Jesus levde och hur en sann kristen skall leva. I denna text finner vi två sanningar om Jesu liv.

Det första vi finner är Jesus vanor att be. Vi läser ” Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där”.

När jag bodde på Filippinerna fick jag bättre förståelse för detta… Där bodde man så trångt.

Där hade man inte ett rum per person utan man kunde bo många i samma rum och gick man till ett annat rum så var där fullt med folk också. Det enda stället man fick vara ifred var på toaletten men den kunde man inte ockupera. Gick man ut så var grannens hus så nära att det var ingen enskild plats heller. Det enda sättet att få vara för sig själv var att åka någonstans till en enslig plats.

Här ser vi hur Jesus som säkert växte upp i en liknande kultur sökte efter en enslig plats för att få vara för sig själv och be.

Om vi uppmärksamt studerar våra biblar så märker vi att detta var ingen engångshändelse. Utan bönen var en del av Jesu liv.

När han döptes så bad han(Luk 3:21). Innan han utvalde sina tolv lärjungar så bad han hela natten (Luk 6:12). När folk började tala väl om honom och kom för att göra honom till en kung så flydde han upp i bergen och bad (Mark 14:23). När han var frestad i Getsemane så gick han undan och bad. (Mark 14:35).

Vi borde i detta se hur viktigt det är med bön i våra liv. Jesus var syndfri och perfekt men han bad ändå. Hur mycket mera skall inte vi då behöva be?

Han bad under gråt och tårar, hur mycket mera skall inte vi behöva be under gråt och tårar? Vad skall vi då säga till folk som kallar sig kristna och är döpta och går till kyrkan men aldrig ber?

Det finns sådant folk som vaknar upp på morgonen och går igenom hela dagen och kvällen utan att aldrig be. Kan de vara kristna? Absolut inte!

Det är fullständigt omöjligt för en bedjande Herre att ha bönlösa tjänare. Anden i en pånyttfödd kristen kommer alltid vilja be och åkalla sin Herre. Att leva utan att be är att vara utan Kristus och att vara på väg mot Guds dom. Om Kristus bor i dig så kommer han att driva dig till bön.

Det finns folk som är kristna och är Guds barn men som kanske inte ber så mycket. Vi behöver gå igenom våra vanor och rannsaka oss själva och se om vårt böneliv stämmer med Jesu liv. Lever vi som Paulus när han sade ”bed alltid”?

Om inte så behöver vi be Gud om att ge oss mer böner i vårt liv och att vi skall få mer av Kristi sinne och växa till i hans likhet.

För där Kristus är stark finns mycket bön och där Kristus är svag finns inte så mycket bön. Låt oss vandra i vår mästares fotspår och be mycket i det fördolda.!

Det andra vi ser i texten är varför Jesus gick från by till by. Vad var syftet? Var det att bota sjuka och driva ut onda andar? Var det att visa upp sig och skryta över alla mirakler han har varit med om? Var det att göra lite goda gärningar?

Nej, inget av detta var hans primära syfte utan vi finner i texten vad hans syfte var när vi läser i vers 38 ”Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.”

Jesus säger här att hans syfte till varför han gick till andra byar var för att predika. Jesus primära syfte var att förkunna evangelium. Det ser vi när han säger ”Det är därför jag har gått ut”.

Jesus var alltså profeten som gamla testamentet vittnade om. Han kom till världen för att visa människan vägen till fred och syndernas förlåtelse.

Jesus kom för att uppsöka de förlorade och förkunna vägen för de med ett krossat hjärta. Han kom för att visa att ”i dag är frälsningens dag”. När jag surfar runt på bloggar i Sverige så finner jag en hel del bloggar med olika fokus.

Det finns bloggar som fokuserar på de yttersta tiderna. Det finns bloggar som fokuserar på under och tecken. Det finns bloggar som fokuserar på goda gärningar och aktivism. Det finns bloggar som fokuserar på landet Israel. Det finns bloggar som avslöjar falska profeter och det finns teologi bloggar.

Det finns folk som fokuserar på teologiska debatter och attackera allt som inte är reformationsbibeln. Det finns folk som sitter all tid på facebook och kommenterar alla folks bilder.

Det finns folk som spenderar all tid att titta på tv serier och andra tv program. Djävulen är väldigt glad för all tid vi fokuserar på fel saker. Jesus hade ett annat fokus

Det fokuset var att förkunna evangelium om Guds rike. Jesus gick runt från by till by av ett syfte som han här säger till oss. Att predika evangelium.

Vi ser honom hemma hos folk och förkunna om syndernas förlåtelse. Vi ser honom i synagogan predika evangelium. Vi ser honom vi en brunn med en kvinna, förkunna evangelium.

Om vi följer i vår mästares fotspår så skall vi ha samma fokus som honom. Studerar vi nya testamentet så ser vi att huvud syftet var alltid att sprida och förkunna Guds rike eftersom de följde i sin mästares fotspår.

Vi behöver rannsaka oss själva, vad som är huvudsyftet i det vi gör? Är huvudsyftet samma som vår mästare?

40 En spetälsk * kom fram till honom och föll på knä och bad: ”Om du vill, så kan du göra mig ren.” 41 Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” 42 Genast försvann spetälskan och han blev ren. 43 Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: 44 ”Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” 45 Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

I denna text kan vi lära oss fyra saker. Det första vi ser är denna sjuka mannen som vänder sig till Jesus. Han hade helt klart en tro på Guds suveränitet att Gud kan bota honom och därför utbrister han ”om du vill”. Han vänder sig till Gud som läsning på hans problem.

Många i dag vänder sig inte till Gud när de får problem. De vänder sig till banken, till psykologen, till doktorn, till kompisar. Det är inget fel med det. Men denna denna mannen vände sig till Jesus för att bli botad. Han hade tron och blev botad.

Spetälskan var en av de värsta sjukdomarna i bibeln och fick man den var man tvungen att hållas utanför staden och bo i ett separat hus. Ingen var tillåten att röra vid en och man levde helt utanför samhället. För Jesus var det inte omöjligt att bota den värsta av sjukdomarna.

Men detta är en andlig förebild också för alla som lider av andlig spetälska, synden. Jesus är doktorn för synden och det finns ingen synd i världen som är för svår för Jesus.

Och var och en som kommer till honom och söker en läkare för sina synder kan han hela. Kanske lider och plågas du av de värsta synderna. Kanske du känner de tunga bördorna av synd vilar över dig. Jesus sade ”kom till mig ni som bär på tunga bördor”.

Jesus kunde bota spetälska den värsta av sjukdomar på den tiden och han kan frälsa vem som helst från sina synder. Det finns inga synder som är för svåra eller för stora för Gud. Vänd dig till Jesus han kan ta bort syndens börda.

Den stunden du vänder dig till honom i omvändelse och tro så blir du befriad från din spetälska. ”Genast försvann spetälskan och han blev ren”.

Det andra vi finner i denna text är att Jesus säger till mannen ”Se till att du inte talar om detta för någon”. Jesus ville alltså inte att mannen skulle gå runt och berätta om sitt helande för folk.

Jesus var alltså inte intresserad av folk som följde honom på grund av undren och tecknen. I dag finns det mängder av folk som följer Jesus enbart på grund av under och tecken. Om de inte får se under och tecken så blir de uttråkade.

Det var mängder av folk som följde Jesus på grund av undren. Men få som fann vägen och blev frälsta. ”Någon frågade honom: ”Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: 24 ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.” (Luk 13:23-24).

Av alla dessa skaror som såg undren och tecknen var det få som blev frälsta. Många försökte bli frälsta men många misslyckades. Varför misslyckades de?

För de sökte inte en frälsare för deras synder utan sökte under och tecken och en frälsare som skulle frälsa dem i från romarna. De sökte frälsning genom goda gärningar men föll på stötestenen och fann inte rättfärdiggörelsen som sker genom tron.

Vi ser även i detta att Jesus inte var intresserad av att berätta för folk om hur många han hade helat. Han ville helst hålla det hemligt eftersom prästerna först skulle bekräfta helandet.

Han skrev inga nyhetsbrev och berättade om de senaste miraklerna utan vad som intresserade honom var själars frälsning.

Vi behöver pröva oss själva och se om vi söker Jesus på rätt sätt. Söker vi honom som en frälsare för våra synder eller säker vi honom för att vi vill se lite under och tecken eller för något annat?

Det tredje vi ser i texten är att Jesus skickade den helade mannen till prästerna.

Varför gjorde då Jesus detta ? Det fanns en lag i GT som sade att prästerna är de som förklarar de spetälska rena. Prästen skulle gå ur lägren och kolla på den spetälska om han var ren kunde prästerna ta in honom i samhället igen. Syftet med detta var även som vi läser i slutet av vers 44”som ett vittnesbörd för dem”.

Om någon som hade varit spetälsk och sedan blivit botad så var detta ett vittnesbörd för prästerna. De kunde inte förneka att ett mirakel hade skett. Det var en form av läkarintyg på den tiden att varje spetälsk gick till prästerna och fick sina helanden bekräftade.

I dag när vi ser många videos flöda omkring på internet med så kallade helande under. Så är det sund att ha en allmän skeptiskhet mot detta med tanke på att man genom lite hypnos kan framkalla falska helanden som ser sanna ut till en tid.

Men när personen har gått hem så kommer symptomen och sjukdomen tillbaka. Därför kan det vara bra om det sker sanna helanden att en läkare får bekräfta det som ett bevis på sitt helande.

Bli inte lurade av alla dessa videos ni ser på youtube om man inte kan följa upp det och se att de verkligen blivit helade. Hypnos är mycket starkare än många tror.

Det fjärde vi ser i denna texten är att denna mannen gick och berättade för alla vad som hade skett. Vi ser här ett sant verk av Gud en man har blivit helad och går runt och berättar det för alla. På samma sett är det med dem som blivit frälsta från sina synder. Vi har gått till läkaren och fått botemedlet mot våra vidriga synder.

Har ett sant verk skett i hjärtat så kan man inte hålla tyst eller tiga om det. ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. ” (Apg 4:20) apostlarna kunde inte tiga om vad de hade hört och sett.

När vi blivit frälsta så kan vi inte heller tiga om Guds evangelium. Utan det kommer att komma ut ur oss.

Frågan vi alla bör ställa oss är en viktig fråga som vi ofta inte ställer oss. Flödar det vi har hört och blivit förändrade av ut ur oss? Sprider vi evangelium vid tillfälle. Eller sitter vi tysta och öppnar inte våra munnar?

Om vi sitter tysta så bör vi ställa oss frågan om Kristus bor i oss? Och om ett sant verk har skett?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s