Låntagaren blir långivarens slav

låntagaren blir långivarens slav ” – Ords 22:7

Vi uppmanas av samhället att ständigt ta lån för saker och ting men i bibeln är det något negativt att ta lån. Redan när lagen gavs var en av förbannelserna skrivna i 5 Mos 28:44 att behöva låna pengar. När man lånade pengar blev man svansen och inte huvudet. Det är precis vad denna versen lär oss. Man blir en slav under den man lånat pengar av. Nu står vi inte under lagen så bara för att något har tagit lån betyder de inte att man lever under förbannelse, men principen finns med i bibeln och lån beskrivs som något negativt. Du blev en slav under långivaren. I dag är det är ett modernt slaveri. Bibeln lär oss att om vi har mat och kläder så skall vi vara nöjda med det, men vi lever under en enorm konsumtionshysteri där folk vill ha, ha och ha vilket gör att de tar lån till att köpa en bil, lån till att köpa en bostad, lån till det ena efter det andra. Vi har glömt bort den kristna förnöjsamheten att vara nöjda med mat på bordet och kläder på kroppen och istället har många blivit låntagare och lever nu i slaveri till långivaren. Det kristna evangeliet lär ut frihet från slaveriet. Då syftar det på syndens slaveri men om vi är fria från syndens slaveri varför då gå in i ett nytt slaveri ?I dag tar kyrkor lån för att bygga sina lokaler, men vad är det för fel på att hyra en lokal eller samlas i hemmen? Andra tar lån för att köpa ett hus, men vad är det för fel på att bo i en lägenhet? ”Ja men det blir billigare i längden”. Ja kanske det men du blir en slav på köpet och äger inget föräns allt är betalt ändå, dessutom måste alla barn ha varsit rum? Vad är det för fel på som man gör i alla andra länder där man bor trångt? Måste man ha 20m2 per person? Problemet är helt enkelt att man har övergivit förnöjsamheten och är inte nöjd med vad man har. Vi uppmanas av Paulus att till och med hålla oss borta från detta sinnelag som inte har med gudsfruktan att göra : ”Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant!” (1 Tim 6:6-11).

Det är begären efter mer än mat och kläder som gör att somliga kommer bort i från tron och vållar sig själva massor av lidande. Det var ju världsliga begär och rikedomar som Jesus varnade för i liknelsen om de fyra jordmånarna och att det skulle kväva ordet i ens liv ” men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. ” (Mark 4:19). Därför mina vänner se upp för girigheten och lev i förnöjsamheten. Gå inte in under långivarens slaveri på grund av dina begär efter att ha mer pengar över. I stället ha din blick fäst på Jesus och den sanna glädjen i honom så blir du nöjd i livet och kan övervinna dessa frestelser.

Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.” – Matt 7:21-23

För ungefär ni år sedan så skakade det här bibelstycket om mig rejält. Jag kände mig träffad. På något sätt kände jag mig av en av dem som Jesus här beskriver. Vad är det Jesus pratar om här egentligen?

Det han säger är att många på domens dag kommer att säga ”Herre, Herre” till honom. Detta är alltså folk som har en väldigt stark tro på Jesus som Herren. Så stark att man utbrister det rejält inför andra, men inte bara det utan det står att många av dessa, alltså inte några få, utan väldigt många skall inte ens komma in i himmelriket. Detta är troende som vi alla som uppfatta som ”radikala”, kanske till och med väldigt kända eftersom de både profeterar, driver ut onda andar samt utför många kraftgärningar. I dagens kristendom skulle detta klassas som äkta kristendom. Det är dock inte en äkta kristendom, visst vi kan göra alla de grejerna men det är ingen garanti för att man kommer in i himmelriket. Dessa personer blir totalt chockade att de inte får komma in i himmelriket. Men vänta nu säger de: ”Jag har ju profeterat i ditt namn”, ”Jag har ju kastat ut onda andar”, ”Jag har till och med gjort kraftgärningar” De förväntar sig alltså att komma in i himmelriket eftersom de har gjort allt det. Jesus dock han avvisar dem på domens dag och säger till dem ”Jag har aldrig känt er”. Denna term visar på att de aldrig var frälsta, de var aldrig födda på nytt. Vad var dock orsaken till detta? Gud känner inte dem och dem känner inte Gud. Det var orsaken och det läser vi på slutet där det står ”Gå bort från mig, ni förbrytare.”

Detta är alltså folk som kallar sig troende och kommer i Jesu namn men som är förbrytare. De lyder inte Jesus helt enkelt. De håller inte hans bud utan lever i uppror emo Guds bud. ”Den som säger: ”Jag Känner Honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom” (1 Joh 2:4). En av de största lögnerna idag är termen ”Du måste ha en relation med Gud” Det är inte vad bibeln lär utan bibeln säger att de som håller Jesu bud de känner honom redan. Medans den som påstår sig ha en relation med honom men samtidigt inte håller hans bud. Han är en lögnare.

Därför på grund av att många kallar sig troende men inte håller Jesu Kristi bud kommer de att få höra dessa orden på domens dag. Min vän hur är det ställt med din själ? Håller du Guds bud? Vandrar du i kärleken? om inte så känner inte Gud dig och du känner inte honom. Bedra inte dig själv utan rannsaka ditt eget hjärta. Känner du Gud? Gör du hans vilja? Det var den frågan jag ställde mig själv för cirka nio år sedan när jag läste denna texten och som skakade om mig rejält och jag kom till insikten om att Jag känner inte Gud..