Vem band Paulus? Judarna eller Romarna?

Publicerat: september 25, 2016 i Apostlagärningarna
Etiketter:

Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: ”Så säger den helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningars händer.” – Apg 21:11

Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor ” – Apg 21:33

Agabus gav en profetia till Paulus om vad som skulle ske med honom om han åkte upp till Jerusalem, dock vid en anblick av uppfyllelsen av denna profetia så kan det verka som att det var fel. Vi läser att ”judarna i Jerusalem” skulle binda Paulus och överlämna honom till hedningarna. (vers 11), men läser man vers 33 står det att det var den romerska befälhavaren som band Paulus med dubbla bojor. Nu hävdar en del att detta är ett bevis på att profetior kan innehålla fel. Men jag håller inte alls med. En profetia kan INTE innehålla fel. Ordet profetia betyder att framsäga det Gud säger. Hur kan Gud framsäga fel? Om Gud säger något så blir det så och det blir inte fel. Men om man läser dessa versarna så kan det visst uppfattas som att Agabus hade fel?. Jag hävdar att Agabus profetia blev uppfylld och det blev inte fel.

När Jesus korsfästes så var det Romarna som spikade upp honom på korset eller hur? Men vad säger skriften ? Jo, den säger att det var judarna som korsfäste Kristus (Apg 2:36; Apg 4:10). Gud höll helt enkelt judarna ansvariga för att de hade börjat processen. Det var judarna som utlämnade Kristus till att korsfästas men det var romarna som utförde själva akten. Samma är det i denna versen om vi läser i hela sammanhanget i från Apg 21:30-33. Så läser vi att det var Judarna som började processen ”Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna. ” (vers 30). Därför sade Agabus att det var Judarna som skulle binda Paulus och utlämna dem åt hedningarna. Judarna började processen och romarna tog över. Judarna tillskrevs bindandet och hölls ansvariga även för det. Precis som det var vid Jesu korsfästelse.

Det andra man tar upp är att det står Paulus skulle bindas medans i vers 33 står det man satte honom i bojor. Men läser vi vers 33 så står det ordgrant i grekiskan att han skulle ”bindas” (deo, grek )med kedjor. Så även det blev uppfyllt och är ingen motsägelse.

Det är mycket illa när man börja undervisa att profetia kan innehålla fel. Det är att nedgradera Gud. Skulle Herren säga fel ? Skulle en sann profetia innehålla 50% från Gud och 50% mänskligt? Nej, Gud är suverän och hans ord innehåller inga fel.

Vad bringar störst glädje i ditt liv?

Publicerat: september 16, 2016 i Andakt
Etiketter:, ,

”Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.” (Luk 10:20),

Lärjungarna på Jesu tid var inte annorlunda än lärjungarna idag. Lärjungarna hade varit utsända av Jesus och sett under och tecken, sjuka hade blivit botade och onda andar for ur de besatta. Lärjungarna kom nu glada tillbaka till Jesus. Jesus dock konfronterar deras glädje. Deras glädje var på fel grund. Deras glädje handlade om att de onda andarna lydde dem och att sjuka blev botade. Jag finner samma problem idag. Många kristna finner enbart en kick i att läsa historier om folk som blev botade eller kanske själva ser folk bli botade. Det blir som en kick för dem men det är en felaktig glädje. Det är ingen varaktig glädje för vi vet utifrån skriften att även falska profeter kan både bota sjuka och kasta ut onda andar(Matt 7:21-23). Denna felaktiga glädje leder inte till sann andlig gläje. Utan den leder till en kortvarig glädje som gör att man måste finna en ny kick igen för att få uppleva glädjen igen. Istället säger Jesus att vi skall ha våran glädje någon annanstans och i kunskapen om något annat, nämligen i det eviga livet och i frälsningen. Frälsningen är det största undret av allla. Det är mycket större än att någon sjuk blir botad därför att det leder till evigt liv. Ett helande under leder inte till evigt liv men när en andligt död person väcks till liv genom Guds Ande leder det till evigt liv. Bibeln säger att vi var andligt döda men har nu blivit levandegjorda. Vi var Guds fiender på grund av våra synder men är nu hans vänner. Vetskapen om vad Kristus har gjort för oss och skänt oss ett evigt liv. Det måste vara vår glädje och enbart det kan bringa sann glädje. All annan glädje varar bara för stunden och kommer att försvinna, men den glädjen som kommer av den helige ande kommer aldrig att försvinna. Låt oss därför ha fokus på det eviga livet istället för enbart det kan ge oss en sann glädje.