Sann lycka i att studera Herrens ord.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,  utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. – Ps 1:1-2

En av de största tragedierna i dag är att folk som älskar Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt blir ofta sedda som fariséer. Enligt skriften är det dock en stor salighet att avhålla sig från syndens väg och hålla sig borta från dem som föraktar skriftens väg så de som kallar dig för en farisee har antagligen inte studerat vad fariséerna trodde..

En Farisée är inte en som älskar Herrens undervisning och följer den utan snarare tvärtom.

En farisée var en laglärd men de trodde inte på att Jesus var Gud. De förkastade Jesus. De var även självrättfärdiga och såg inte sitt behov av en frälsare. Med andra ord de var inte ens kristna och frälsta. De följde inte heller lagen i allt utan bröt ständigt mot den för att i stället följa människobud. (Matt 15:1-9). De missade alltså allt som hela skriften undervisade om, trots att de var laglärda.

Salig är dock den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Folk kommer tycka du är snäv. Folk kommer kalla dig för extrem och fundamentalist. En del kommer ta till ordet lagisk emot dig. Men var vid gott mod. Du kan vara salig och lycklig om du har din glädje i Herrens ord. Om du begrundar hans ord och följer ordet så finns det ingen större glädje. Oavsett om folk reser sig emot dig, så kommer du ändå att leva i en salighet för du vet att du gör inget fel som begrundar dig över Herrens ord.

Var ligger din salighet min vän? Ligger den i att studera Herrens ord morgon och kväll? Ligger din glädje i att följa Herrens ord och leva efter det? Eller har du din glädje någon annanstans i livet? Ditt liv kommer inte finna sann glädje utanför Herrens ord. Därför var en flitig student av Herrens ord men inte bara en hörare utan också en görare. Bara det kan skapa sann salighet i ditt liv.

Att hålla sig borta från falska troende

De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” – 2 Tim 3:5

I den sista tiden, vilken vi redan lever i kommer det finnas många som kommer att kalla sig kristna. Vi behöver dock förstå att bara för att man kallar sig en kristen betyder det inte att man är det. Istället kommer det finnas många som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft. Vad Paulus menar är att de genom sitt liv förnekar kraften eftersom kraften inte är verksam i dem och producerar ett liv i gudsfruktan.

Dessa falska troende kommer till det yttre bekänna sig till tron men deras liv bär dålig frukt och skiljer sig ingenting mot en hedning. Sann gudsfruktan för nämligen med sig god frukt. Det står i ordspråksboken att den som fruktar Herren hatar det onda. En gudfruktig person vill inte ha med det onda att göra, man vill inte skryta och gillar det inte, man är inte kär i pengar, man är inte obehärskad eller oförsonlig. Men dessa som har ett sken av gudsfruktan de älskar njutningar i livet och förnekar dessa karaktärsdrag med sina liv.

Vi som är gudfruktiga är också kallade till att skilja oss från dem och inte ha något med dem att göra. Paulus säger ”Håll dig borta från dem!” Vi skall inte skilja oss från hedningar utan enbart från sådana som bekänner sig till vår tro med som med sina gärningar förnekar den. Det talas väldigt litet om biblisk separation i dag, om att skilja sig från falska troende samt från falsk lära. Istället är det tvärtom.

Det talas om ekumenik med vem som helst som bara har den rätta bekännelsen skall man omfamna. Dock har kristna genom tiderna gjort tvärtom. Spurgeon tog bort sin kyrka från baptistsamfundet i England då han ansåg dem liberala och han lydde bibelns befallningar om att separera sig. Martyn Lloyd-Jones separerade sig från Billy Graham då han ansåg att Graham tog in villolärare på sin plattform. Vi behöver också hålla oss borta från varje troende oavsett samfund eller kyrka som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft.

Det kanske låter strängt och fundamentalistiskt men det är de klara orden i denna texten ”Håll dig borta från dem!”. Håll dig borta från dem kan inte betyda något annat än vad det står.

Hur är det med dig?

Har du ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft genom liv? I såfall är det inte försent att omvända sig. Eller du kanske fruktar Herren men inte har insett att du behöver hålla dig borta från de som har en falsk bekännelse?