Bevarade till frälsning genom Guds makt

Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.” – 1 Petr 1:5

Guds frälsning är något kraftigt och mäktigt, ja det är så mäktigt att om vi tror på evangeliet så bevaras vi intill slutet och blir frälsta in i evigheten. Evangeliet är inget halvdant där de som tror på evangeliet ändå inte blir frälsta. Nej, vi läser Paulus ord :”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. ” (Rom 1:16). Evangeliet är alltså en kraft i från Gud. Petrus beskriver det som att det är ”Guds makt” och genom Guds makt blir vi bevarade genom tron vi har fått.

Det är en underbar sanning att glädja sig över att Gud har frälst dem som tror på evangeliet och han skall bevara var och en som tror hela vägen intill man dör. Du som tror på evangeliet kommer därför inte att gå förlorad eller bli av med din frälsning . Men det som bevarar oss är tron. Petrus säger att det är genom tron som vi blir frälsta likaså Paulus. Så länge vi håller fast vid evangeliet finns det inget som kan hindra din frälsning utan Gud kommer att bevara dig. Nu har vi även andra löften som lovar att bevara oss ” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag” (Fil 1:6).

Har Gud börjat ett verk i ditt liv så kommer det också att fullbordas. Det kommer inte att avslutas halva vägen utan det kommer fullbordas till 100 %. En del är väldigt emot denna lära och vill säga nej detta är en farlig villolära nu betyder det ju att man kan synda hur man vill och leva hur man vill så detta måste vi stå emot. Min vän samma invändningar skedde på Paulus tid detta är vad han svarade dessa ” Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? ” (Rom 6:1-2). Nej Säger Paulus om Gud har gjort ett verk i oss genom tron så kan vi ju inte fortsätta att leva i synden, vi kan inte synda hur vi vill, istället är det tvärtom vi vill inte synda hur som helst.

En sann kristen flyr undan synden eftersom Guds Ande bor i oss och Guds kraft är verksam i oss. Om Guds Ande bor i oss hur kan man då vilja fortsätta leva ett liv i synden? Det går ju inte eftersom Guds Ande är emot synden och drar oss bort i från den. Utan istället bevaras vi genom tron till frälsning och allt sker genom Guds makt och inte genom vår egna makt.

Kärleken har sin glädje i sanningen

Den gläder sig inte 
över orätten 
men gläds med sanningen” – 1 Kor 13:8

Vad Paulus talar om här är kärleken. Paulus ger en lång lista på hurdan den äkta kärleken är och detta är nu det sista han säger om kärleken. Vad Paulus säger är att den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Orättfärdighet betyder det som är ont och denna term används i bibeln för att beskriva när något görs som är emot Guds ord och befallningar. Äkta kärlek glädjer sig alltså inte över synden och orättfärdigheten, den glädjer sig inte över när man själv personligen eller någon annan går emot det skrivna ordet. Hur kan den göra det? Gud är ju Kärlek och Gud har givit oss sitt ord för att uppenbara sig själv och ge oss instruktioner. Gud kan inte gå emot sig själv. Därför har kärleken istället sin glädje i sanningen. Sanningen i Guds ord. ”för Herrens ord är rätt (sanning, vissa översättningar)- (Ps 33:4) ” Sanningen är alltså Guds ord och kärleken glädjer sig över Guds sanningar därför är det kärlek att älska Guds ord och hålla sig till den men också att tala ordet in i folks situationer. Det finns alltså inte enligt mig någon skillnad mellan sann kärlek och Guds ord. Det är alltså inte kärlekslöst att glädja sig över sanningen och tala om den för andra. Det är snarare kärlekslöst att glädja sig över orätt och inte i sanningen. Frågan är var har vi vår glädje?. Har vi vår glädje i orättfärdigheten eller i sanningen?. Gläds vi över Guds sanningar eller försöker vi tysta folk som gläds över dess sanningar? Eller har vi vår glädje i orättfärdigheten. Kan du glädjas över avgudadyrkan? Kan du glädjas över mord och stölder och girighet? Kan du glädja dig över allt som är orätt? Eller var är din glädje?. Tyvärr är det ofta så att sanningssägare som inte glädjer sig över orättfärdigheten och säger detta är ofta de som blir kallade de kärlekslösa av fegisar som aldrig själva vågar säga något. Vad vi behöver inse är att sann äkta biblisk kärlek baseras på sanningen och allt som går emot sanningen är något en kärleksfull person inte gläds över.