Doktriner och lära är viktigt

Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. – 2 Petr 3:18

Doktriner är viktigt. Det kristna livet handlar inte enbart om hur vi skall leva utan också om vad vi skall tro. Vi skall leva heligt och växa till i nåd, men vi glömmer ofta bort att vi också skall växa till i kunskap. Så fort vi talar om kunskap om Jesus så är vi inne på doktriner. Det är oundvikligt att därför säga att man är kristen men inte bryr sig om teologi. Om du inte bryr dig om teologi och doktriner hur skall du då kunna svara på frågan ”Vem är Jesus?”, som du säger att du tror på , ”Vad innebär det att han är en frälsare”. Så fort du börjar svar de de frågorna är vi genast inne på ämnet lära, doktriner. Ordet kunskap till och med syftar på att veta något. Hur kan man veta något om kristen tro utan att tala om teologi och doktriner?. Därför att växa andligen innebär även att växa till i doktriner och lära. När man är en ny troende så vet man kanske inte så mycket, men vad som oroar mig är när man stöter folk som säger sig ha varit kristna i 20 år men inte kan något om doktriner, då har man ju inte växt något alls och då bör man fråga sig själv om man ens känner Jesus?.

Vi som troende behöver därför flitigt studera skriften för att växa till i kunskap. Vi som församlingar behöver vara doktrinära och inte bara predika evangeliets grunder om Jesu död och uppståndelse om vi vill att folket skall växa (Hebr 6:1-2). Vi som predikanter skall ständigt studera skriften för att få en bättre förståelse av bibelns lära. Jag kan av erfarenhet säga att ibland kommer man inse att man har haft fel under många år. Man kanske har hört något och lärt sig något. Sedan får man ljus över något i skriften och studerar ämnet och inser plötsligt att man har fel. Jag känner nog ingen kristen som aldrig kommer till insikten att man har haft fel? Det handlar givetvis inte om evangeliets grundläggande sanningar utan om andra saker i skriften men har sett lite felaktigt på genom åren. Detta är vad det innebär att växa andligen. Man växer i karaktär, i liv, i bönen men man växer också i lära och blir mer djup och för mer kunskap genom åren.

Växer du till i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus? Det är tecknet på att du växer.

De som hade sysslat med Magi brände upp sina böcker

Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. ” – Apg 19:19-20”

När Paulus var i Efesus så verkade Herrens kraft mäktigt i bland dem och många blev födda på nytt. Det hade skett ett djupt verk i deras hjärtan som gjorde att de övergav världen och sitt gamla liv. En del av dem, säkert ganska många hade sysslat med Magi och de bekände nu detta offentligt, men inte bara det utan de också tog sina böcker och brände upp dem.

Det kanske låter extremt. Jag har hört folk säga till mig att de tycker jag är för extrem i bland. Men det är inte extremt det är bibeln, och Herren gör extrema verk i människors hjärtan. De brände upp det för att visa sin avsky för vad de hade sysslat med i sitt gamla liv, och för att ingen annan skulle få del av de böckerna. Så här är det när en människa blir frälst och född på nytt. Hjärtat har blivit förändrat och man överger ens gamla liv. Det fanns tider i Europa då man frågade pastors aspiranter innan de ens fick bli pastorer. ”Har du givit upp världen?”, ”Har du gjort upp med ditt förflutna”?, ”Har du slängt ut din gamla skivsamling?”

Tragedin i dag i många av våra kyrkor är att så är inte fallet. Det är ofta man stöter på Pastorer och även troende som fortfarande har sina hjärtan i världen och det är resultatet av att det inte längre förkunnas vad pånyttfödelsen gör med en människa ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit”. De lever förfarande i det förflutna och inte mycket till förändring har skett. Vi har fallit så lågt i vår syn på vad det innebär att bli pånyttfödd och få ett nytt hjärta, och jag minns när jag själv blev omvänd hur det gamla livet for ut men hur jag efter några år igen var dum nog att börja plocka tillbaka lite av det. Men Gud vare tack att han fostrar oss på rätta vägar.

Hur är det med dig min vän? Har du upplevt pånyttfödelsens kraft som leder till att det gamla livet lämnas bakom dig? Vi finner här att det var på grund av detta som Herrens ord visade sin styrka. Bara Herrens ord kan på djupet förvandla en människa. Har detta skett med dig? Har Herren gjort ett verk i ditt hjärta? Har du gjort upp med ditt förflutna? Har världen lämnat ditt hjärta? Eller lever du kvar i världen?