Hånade för Kristi skull (1 Petr 4:1-11)

Predikan av Josef Löwdin.

Göteborg 8/12-2019

länk till ljudfilen

Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så ska ni beväpna er med samma sinne, för den som har lidit i köttet har slutat synda, 2. för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja. 3. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan. 4. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar. 5. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. 6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden. 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner. 8. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder. 9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, . 10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Temat i hela första petrusbrevet handlar om ett liv under en period av lidande. Det finns olika typer av lidande som vi måste gå igenom för olika syften.

Lidandet som de fick genomgå i detta brevet handlar om ett lidande eftersom de är kristna. Det handlar alltså om förföljelse i form av hån och förakt..

Det är något vi inte undkommer utan vägen in i det eviga livet består av många lidanden. Redan när Paulus predikade för hedningarna så sade han till dem att ”de måste genomgå många lidanden för att komma in i Guds rike” (Apg 14:22).

Lidandets väg är Kristi väg och den vägen vi måste vandra på. I detta sammanhang var det för att de Kristna hade lämnat det gamla livet bakom sig.

Samhället såg därför de kristna som lite udda och konstiga som inte längre hade del i hur alla andra levde sina liv, och därmed fick man utstå mycket hån och förakt av andra.

Vers 1. ”Då nu Kristus har lidit i köttet för oss,

Petrus pekar ständigt på hur Kristus har lidit för oss. Kristus är våran förebild som vi ständigt måste fästa vår blick på.

Han slaktades på ett kors och när han levde fick han ständigt mottaga hugg i från fariseérna som ständigt motsade sig allt han gjorde.

Jesu liv på jorden var ett stort lidande som pågick under flera år för att sluta i att han fick bli fastspikad på ett kors. Ett lidande han bad om det var möjligt få slippa.

Nu eftersom Kristus har lidit för oss och Kristus bor i oss genom pånyttfödelsen, borde vi då inte förvänta oss att också få lida så som Kristus har lidit?

Inte på exakt samma sätt, men att vi får gå igenom ett liv av lidande av olika slag.

Jo det är precis vad vi skall förvänta oss och precis vad som är en verklighet för varje sant troende.

så ska ni beväpna er med samma sinne, ”

Vi behöver ha samma sinne som Kristus har och vara beredda på all form av lidande men även ha uthållighet genom lidandet för det är Guds vilja att vi skall genomgå lidanden.

Inte för att Gud är elak emot oss, utan för att det är Guds vilja att vi skall genomgå olika typer av lidanden.

En del lidanden är för det bästa för oss. Det finns flera sådana exempel i skriften och jag tänkte vi kan, om Gud vill titta närmare på detta en annan gång, men låt mig ge några exempel.

När vi får lida så kan det ibland vara för att hålla oss ödmjuka så att vi inte skall förhäva oss. Det är av godo och inte av ondo. När vi får lida kan det ibland vara för att vi senare skall kunna uppmuntra andra som får genomgå det.

När vi får lida så växer i andlig karaktär och uthållighet och det är också av det goda. Så lidande leder för det mesta till något gott för oss, och därför skall vi inte se det som något negativt utan med glädje bära Jesu lidande i våra liv, och ha ett sådant sinnelag att lidande leder till något gott för oss.

för den som har lidit i köttet har slutat synda”

Innebär detta att alla som lider är syndfria och aldrig mer syndar? Eller vad innebär det när vi läser här att de som lider har slutat synda?

En del menar att detta syftar på Jesus eftersom endast han var syndfri. Men jag tror inte alls det syftar på Jesus här.

Eftersom då kan man tolka det som att Jesus en gång har syndat men när han fick lida så slutade han synda. En sådan tolkning vore felaktig eftersom Jesus aldrig syndade i hela sitt liv.

Istället tror jag det syftar på oss som troende och vår nya position. När vi blev födda på nytt så blev syndens makt bruten i våra liv. Paulus säger till de troende i Rom att ”synden skall inte längre råda över er”.

Vi som tidigare var syndare har nu genom Jesus Kristus fått syndens makt befriad i våra liv. Det betyder inte att vi är syndfria och aldrig syndar, men att makten är bruten och vi mer och mer helgas och lever ett liv efter Guds vilja.

Vi har alltså slutat synda genom frälsningen och därför får vi lida i köttet, alltså med våra fysiska kroppar. Det innebär att vårt kött alltså i detta fallet inte våran syndafulla natur utan våra kroppar får lida.

Vi får gå igenom sjukdomar, saker i våra känslor och tankar som är lidanden för oss. Detta drabbar varje Guds barn mer eller mindre men det är inget som någon av oss undkommer.

Vers 2 ” för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja.”

Orsaken till att Gud låter oss genomgå lidanden av olika slag är att vi inte skall följa efter människors begär. Gud använder lidande för att helga oss och för att fostra oss.

Det är en av Guds vägar att arbeta i våra liv, för att vi inte längre skall följa efter de gamla begären.

Termen här ”den tid som är kvar i köttet” syftar på våra jordiska liv här och nu.

Ofta när vi ser ordet ”kött” så handlar det om den syndfulla naturen som krigar emot Anden.

I detta fallet är det inte så utan det syftar på våra kroppar.

Vi har alltså de gamla begären som krigar emot oss.

Vi finner detta om och om igen i nya testamentet att vi skall döda de gamla begären som krigar emot oss. De vill komma fram.

Dessa begären följer de icke troende eftersom de vill det, och är förslavade under dem.

Vi skall däremot följa Guds vilja och leva heligt och i enlighet med det nya livet. Eftersom vi lever detta nya livet får vi också lida hån och förakt.

Vi blir hånade för vår tro. Vi blir hånade för att vi inte är som dem. Vi är ett Guds egendomsfolk avskiljda till att leva för Gud och livet är annorlunda än det var tidigare.

Tidigare levde vi ett helt annat liv och följde efter dessa ”människans begär” som vi läser om. Petrus ger oss nu några exempel :

  1. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan.

Alla levde kanske inte exakt så som Petrus beskriver nu, men han ger några exempel. Jag personligen levde till exempel inte i alla dessa men det betyder inte att jag inte syndade för jag begick många synder och följde mina begär.

Först nämner Petrus här lösaktighet. Den här termen är en bred term som syftar på att man inte bryr sig om moral eller strikta regler. Det kan innebära ett liv i otukt men inte bara det utan all form av omoraliskt liv.

Det syftar på sådana som gör lite vad de vill. De kanske festar loss om helgen och sedan går med en annan kvinna över natten som inte är deras egna fru.

Det syftar på sådana som anser sig ha rätten att säga och tala precis hur man vill om andra och till andra där man släpper på all moral.

Den huvudsakliga betydelsen är någon som inte gillar moraliska regler och bryter emot dem och det kan appliceras på mycket.. Folkbibeln översätter det med ordet orgier och det ju en del av det.

Sedan har vi nästa ord begär. Det här syftar inte på alla begär för det finns naturliga begär. Jag gick igenom detta i min predikan om det tionde budordet och du kan gå tillbaka och lyssna på den.

Men för att ta det lite kort igen så finns det naturliga begär så som att äta och dessa begär är det inget fel i att följa efter. Vi behöver ju alla äta, Men när bibeln talar om begär som något negativt så handlar det om onda begär.

Att äta är ett naturligt begär men att frossa är ett ont begär. Begären det syftar på här är att följa efter sina onda begär. Följa efter girighet, frosseri, otukt, hat, illvilja etc. Alla begär som är av ondo sådana begär följde vi tidigare.

Nästa ord Petrus här använder är fylleri. Detta ord är ganska tydligt vad det betyder. Detta ord finns dock bara här i grekiskan och på inget annat ställe i hela nya testamentet.

Det handlar om att dricka för mycket vin i en sådan grad att man blir berusad. På den tiden krävdes det en hel del vin för att bli berusad då man tror att det absolut starkaste man kunde få vin var runt 14% alkohol enbart. Jämförbart mot dagens 75%.

En del experter i ämnet menar att vinet på den tiden även om det kunde nå 14% ofta inte var högre än 4%.

Du kunde alltså bli berusad och full av att dricka vinet på den tiden men det krävdes att du drack en hel del. Den här termen handlar om hälla i sig vin i en sådan mängd att du blir berusad och full.

Nästa ord Petrus använder är väldigt intressant ordet som reformationsbibeln här använder frosseri anser jag missar helt vad det handlar om. Folkbiblens översättning är mycket bättre de använder ordet ”vilda fester”.

Termen i sig går inte riktigt att översätta till ett modernt ord men KJV ord ”revelry” är helt korrekt låt mig förklara vad detta handlar om. Det grekiska ordet ”komos” har flera olika betydelser.

En av betydelserna är en gatufestival som man höll i en by eller i en stad då man var halvberusad och tände facklor och spelade musik till ära för en grekisk gud.

Denna gud som man ärade var vinets gud och teaterns gud. Namnet på guden syftar även på buller och högljuddhet.

Den andra betydelsen av handlar om att släppa loss eller om en högljudd tillställning och sammankomst.

I vår tid kan man full applicera detta på högljudda sammankomster där man släpper loss och som har med underhållning att göra.

Vi har t.ex rock, pop och hipphopp konserter som är en modern version av detta. Där man fullständigt släpper loss för man hyllar sin artists musik.

Eller vilken annan tillställning som helst där man släpper loss. Ordets betydelse är alltså en konstrast mot Andens frukt som är självbehärskning. Ordet handlar om att släppa loss och sin kontroll över att vara behärskad.

Därför är det en stor tragedi vi nu ser ske inne i Guds hus som som skall vara en plats för vördnad att detta kommer in i så många kyrkor.

Man tar in dessa konserter och fullständigt släpper loss och spelar hög musik och kallar det kristen glädje och kristen lovsång.

Bibeln lär oss att vi skall visa vördnad för Guds hus.Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni visa vördnad. Jag är Herren. (3 Mos 19:30)

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. – 1 Kor 14:33

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan,  – Hebr 12:28

Det är väldigt tydligt när man kollar i skriften att dessa musik generar är emot Gud och Guds ordningar. Det är en stor skillnad på till exempel klassisk musik och rock musiken.

Du ser inte folk i en klassisk konster fullständigt släppa loss med alkohol och allt som tillkommer.

Utan folk sitter där stilla på sina platser. Du ser inte heller texter som går emot Gud för det finns inga texter alls om det inte är en opera det vill säga..

Det är stor skillnad på denna moderna musiken och klassisk musik. Den klassiska musiken har ingen agenda mot Gud och hans ordningar.

Den moderna musiken kan inte användas i Guds hus eller för Guds ära för den har en agenda emot Gud inte bara i sina texter utan också i sin kultur och i sin livsstil.

Nästa ord Petrus använder dryckeslag, finns även det bara på detta ställe i hela nya testamentet.

Vi har redan haft fylleri med så Petrus måste ju mena något annat här än att dricka sig berusad annars hade han inte använt två helt olika ord.

Vad Petrus här menar handlar om ett socialt drickande av alkohol.

Fundamentalisterna har rätt att en kristen skall inte gå till en bar för socialt drickande.

Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött, ” (Ords 22:30)

Bibeln är inte emot att man dricker alkohol i sig som medicin eller till maten. Vad som menas här är att ta del i vad de gör i att sitta och enbart dricka alkohol.

Bibeln är emot att man blir berusad, och att man umgås med drinkarna i ett socialt drickande som tex en bankett som KJV översätter detta ord, eller en pubbrunda.

Jag minns när jag var relativt nyfrälst så ville mina arbetskamrater ta med mig till puben och till discot. Jag brukade följa med dem, men hela tiden inom mig kände man att detta var fel och jag undrade vad jag gjorde här.

Jag minns på ett diskotek så var det så hög musik, och alla drack alkohol och jag brukade bara köpa en cola. Men jag stod där och undrade vad gör jag här egentligen?.

Jag kunde inte prata med någon. Jag dansar inte och dricker ingen alkohol och när man beställer en läsk, kollar de på en som om man vore i från Mars. Men så är det, det är ingen värld för oss.

Jag såg en video på internet med tre kända teologer som skulle diskutera teologi över en öl. Det var ett socialt drickande som får många bröder och systrar på fall när man ser detta.

Detta är vad vi ser komma i från USA hela tiden. Pastorer med sina öl och tatueringar. Det är de moderna libertinerna.

Vi tar inte längre del i deras avgudadyrkan och deras fester och därför kommer de också håna oss. Jag minns hur mina arbetskamrater brukade håna mig när jag sade att jag inte längre ville följa med.

Vers 4” Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar.”

Om vi inte är som dem, kommer de kanske att se ner på oss och håna oss för att vi inte längre gör det de gör.

Samhället har ett grupptryck och har alltid haft, att alla skall vara på ett visst sätt, och är man inte som alla andra så blir man hånad. Det är inte annorlunda idag än hur det var på den tiden.

De kristna på den tiden ville inte längre deltaga i drickandet och de vilda festerna. Det är likadant med oss.

När vi inte längre går med dem till baren efter jobbet eller följer med till den där rock konserten eller när vi inte längre dricker oss berusade med dem, så kommer en del av dem håna dig.

Det är absolut inget att vara förvånad över alls. Vi skall alltså inte vara sådana som ger efter för grupptryck. Och att vara en efterföljare till Jesus kommer att kosta dig många av dina gamla vänner,

De kommer nu tycka du är tråkig som inte längre vill deltaga i deras avgudadyrkan och deras dryckenskaper.

Istället får man nya vänner i sin nya familj församlingen där man är många tillsammans som inte ger efter för grupptrycket.

  1. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

De som lever så, och lever som de vill, och inte följer Guds vägar kommer att en dag avlägga räkenskap inför Gud. Man kommer få redogöra för varje handling inför Gud.

De liksom vi, men skillnaden är att de kommer bli dömda för sitt liv. Jesus skall en dag döma dem när Jesus kommer tillbaka.

De som då är levande skall dömas och de som är döda skall dömas. Alla skall dömas av Gud. Ingen kommer undan.

Då kommer alla de som plågat dig med sina hån att få vad de förtjänar. Herren skall ta itu med var och en. Det borde ge oss en lättnad redan nu när vi tänker på det.

Du kanske får lida 70 år här i livet men dagen kommer de Herren skall hämnas på var och en som hånat dig och orsakat lidandet i ditt liv.

6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden.

Det finns två tolkningar av den här versen. Den första att det handlar om hedningarna som nu är döda men det stämmer inte riktigt med sammanhanget.

Den andra tolkningen som är mer trolig här och som passar in i sammanhanget är att detta handlar om de nu troende. De som blir hånade för sin tro.

Därför blev evangeliet predikat för de andligt döda. Bibeln beskriver alla som andligt döda innan frälsningen. För att de visserligen skulle bli dömda efter människor i köttet.

Alltså vi alla dör en dag som en konsekvens av våran synd. Ingen troende undkommer den domen. För att de skulle leva enligt Gud i anden.

Alltså vi var andligt döda men också vi är dömda till att en dag dö fysiskt. Men evangeliet predikat för oss gjorde oss levande i anden.

Jag tror det är det enda sättet vi kan förstå denna annars mycket svåra vers som många tolkar olika 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner.

En dag skall lidandet ta slut och slutet på allt det där är nära. Vårat liv här på jorden är så kort. Bibeln säger att en människas liv varar 70 år men om krafter orkar 80 år.

Det är nog snittet över världen hur länge man lever. En del blir äldre och andra blir yngre. Eftersom livet är så kort och slutet på allting år så nära så skall vi vara vaksamma och nyktra i våra böner.

Vi finner här två ord. Det första vaksamhet handlar om att ha ett sunt sinnelag. Det handlar om att man tänker klart i andliga ting.

Det handlar om att man tar till vara på sig själv och på doktrinen. Tron handlar om lära och liv båda de två hänger ihop. Blir läran fel blir också livet fel. Men man behöver också vaka så att man lever i läran och stannar vaksam.

Om man inte har ett sunt sinne kommer inte heller livet vara sunt. Man kommer falla in i dåliga beroenden, frestelser och även synder.

Sinnet behövs hållas vaksamt för att undvika sådant. Om vi inte vakar över oss själva kommer vi falla in i dåliga saker som kommer förstöra våra liv.

Nästa ord här är att vi skall vara nyktra. Det syftar på nykterhet i från alkohol men också andligen att vi skall inte bli andligt berusade med dåliga saker. Det är alltså närbesläktat med det förra ordet.

Det är särskilt viktigt i vår tid för om vi läser vår bibel så finner vi i gamla testamentet hur prästerna och profeterna raglade av vinet.

Men också de raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt. (Jes 28:7)

I vår tid handlar det om en andlig berusning där man inte ser klart. Mångas liv faller sönder och samman och många får inte den andliga föda de behöver.

Vargar och falska profeter har tagit över på grund av att prästerna och profeterna alltså en bild på Guds folk är berusade.

Må vi inte vara sådana som är berusade andligt utan må vi vara nyktra och vaksamma så att vi inte faller.

Våra böner hänger på att vi är vaksamma och nyktra. Så att vi i våra böner fokuserar på rätt saker. Sådant som är i enlighet med Guds vilja.

Är man inte vaken och nykter kommer inte heller bönerna att vara det. Och man kommer be, om man ens ber, om saker som inte är i linje med vad som ligger på Guds hjärta i våra liv och i vår tid.

  1. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder.

Ännu mer viktigt är att ha en brinnande kärlek till varandra. Ordet brinnande betyder att den inte upphör. Våran kärlek till varandra skall aldrig upphöra.

Oavsett vad som sker måste broderskärleken vara brinnande i vår hjärtan. Det är det viktigaste av allt. Missar man detta så missar man allt. För kärleken överskyler många synder.

Kärleken övertäcker alla synder står det i Ords 10:12 och det är vad den gör. Det var Jesu kärlek till oss som fick Honom att ta på sig våra synder.

Om en broder gör oss illa och bekänner det så släpper vi det och håller inte det emot honom. Kristus håller inte våra gamla synder emot oss. Han håller bara saker vi inte omvänder oss ifrån emot oss.

Vandrar vi i kärlek till varandra kommer vi inte vara upptagna med konflikter och kiv och allt sådant utan det överskyls.

Vi måste tänka på alla de gånger vi har syndat emot Gud och han är nådefull emot oss. Alla de gånger vi sårat Jesus men hans blod renar oss i från det när vi bekänner det.

På samma sätt skall vi behandla våra bröder om de bekänner sina synder. Vi skall vandra i kärleken.

Det är förvånande många gånger när man hör om kristna som är gifta men ligger i konflikt med varandra. Då vandrar man absolut inte i kärleken till varandra.

9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, .

Var gästvänliga mot varandra utan att klaga. Ordet för gästvänlig syftar först och främst på att gilla att ha främmande folk hemma hos sig. Alltså inte folk man redan känner utan totalt främlingar.

I detta sammanhang handlar det dock om att gilla att ha varandra på besök. Visa gästvänlighet. Men framför allt om det kommer någon ny till kyrkan att man är snabb att bjuda hem dem till en själv.

Det har bägge betydelserna och i den kulturen var det också vanligt att man tog emot främlingar i sina hem vilket inte alls är så vanligt i Sverige.

Vi skall visa denna gästvänlighet emot varandra utan att klaga. ”Det kostar så mycket att ständigt ha gäster. Eller ”Det tar så mycket tid att alltid laga mat till massa folk”.

Eller ”Om jag har gäster måste jag städa så ofta” Nej, nej, visa gästvänlighet utan att klaga. Speciellt emot de som är nya i församlingen.

10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger,

Herren har gett oss olika nådegåvor. Syftet med dem är att tjäna varandra. Nådegåvor är för varandras uppbyggelse det är syftet med dem och alla troende har olika gåvor vi kan tjäna varandra med.

Nådegåvorna är många olika och de är av olika karaktär. Till exempel någon kan ha fått en gåva att utöva barmhärtighet.

Det är sådana som har en förmåga och gåva given av Herren att besöka de sjuka och de som går igenom svårigheter i församlingen. De har en förmåga att visa sådana barmhärtighet.

Alla troende har inte denna gåva och alla troende har inte samma gåvor det är viktigt att vi förstår det så vi inte börjar kalla varandra kärlekslösa för att alla inte är som just du.

Andra har en gåva att uppmuntra och trösta och säga de rätta orden i rätt tid. Medans andra har en gåva att förmana och kunna tillrättavisa folk som far snett.

Sedan finns de som har en gåva att kunna undervisa i ordet och de som talar ordet skall tala i enlighet med Guds ord. Alla som predikar eller undervisar av något slag vilket vi alla gör mer eller mindre.

Alla skall åtminstone undervisa sina egna barn måste tala i enlighet med ordet. Man kan alltså inte ge sina egna tankar som avviker i från ordet.

Om någon har en tjänst, kanske en diakon eller missionär eller arbetar med något annat i församlingen genom evangelisation eller vad det än må vara så skall man göra det utefter sin egen förmåga och inte jämföra sig med andra.

så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Det är på detta sättet som Herren blir ärad. Herren äras alltså när vi följer hans ord och talar och agerar i enlighet med det.. I dag finns en felaktig syn här som säger att vi skall göra allt för Herrens ära.

Röka en cigarett för Herrens ära. Tatuera sig för Herrens ära och se en film för Herrens ära.

Men det är tvärtom vi skall följa skriften i allt och på det sättet ärar vi Herren.

Ingen ärar Herren genom att göra sådant som får andra på fall eller se på saker som inte är uppbyggliga. Vi måste i stället använda våra gåvor på rätt sätt och använda dem i enlighet med skriften.

På det sättet blir Herren ärad. För honom tillhör makten och äran i evigheternas evighet Amen.

Brännoffret och vår andliga gudstjänst. (3 Mos 1)

Predikan av Josef Löwdin

24/11-2019, Göteborg

Länk till predikan

Vi har fem olika offer framför oss. Vi har brännoffret, Matoffret, Gemenskapsoffret, Syndoffret samt skuldoffret.

Alla dessa offer pekar på Jesus Kristus men ur olika vinklar. Man kan jämföra det med ett hus. När du tittar på ett hus, så ser du ett hus men du kan se det ur olika vinklar.

Om du står på framsidan ser du en dörr och kanske några fönster, men du ser inte balkongen eller en eventuell altan. Står du på baksidan så ser du balkongen och en eventuell altan.

Kommer du med ett flygplan så ser du taket och skorstenen, men om du står på marken kanske du inte ser skorstenen. Går du in i huset ser du rummen och en källare. Detta ser du inte på utsidan.

På detta sätt kan vi likna offren. Det är olika bilder på Jesus ur olika synvinklar. Brännoffret är den första vinkeln av Jesus Kristus.

Brännoffret var det första av de fem olika offren som fanns. Det var också ett offer som fanns långt innan dessa offersystem implementerades in i Israels lag.

Redan under Kain och Abels tid så offrade Abel ett djur till Herren som bränndes upp. Abels offer var av nötboskap.

Senare finner vi Noah offra ett brännoffer och den gången är det fåglar som offras och bränns upp. Slutligen finner vi Abraham som skulle offra sin son Isak på befallning av Herren.

Men allt var bara ett test och Gud stoppade Abraham ifrån att offra Isak. I stället så gav Herren honom ett djur att offra och då var det en bagge. Alltså ett får.

Alla dessa tre kategorier av djur finner vi i brännoffret och de har alla en viss betydelse för oss i dag, men de pekar också på Jesus Kristus som brännoffret, vilket vi kommer att se.

Vad som också kännetecknar detta offer och de andra var att det var en del av Israels högtider, Brännoffret skulle offras under alla Israels högtider, så som lövhyddohögtiden, det osyrade brödets högtid och försoningsdagen.

Brännoffret skulle offras i uppenbarelsetältet. Alltså det låg precis utanför tabernaklet, men innanför själva området för tabernaklet. Det var en form av en förgård där offret utfördes.

Detta offer utfördes även på ett altare av brons och akacieträd. Detta altare skulle alltid brinna. Elden fick inte slockna. Prästerna skulle varje morgon gå ut och lägga ved på altaret för att hålla i gång elden.

Askan av allt det som brändes upp skulle prästerna varje morgon ta bort, och föra det till en ren plats. Offret skulle helt och hållet eldas upp och skulle ligga kvar under natten i elden.

Offret var en symbol på rening som skedde i och med offret. Genom offret så fick folk försoning med Gud.

Det pekade alltså framåt emot en ny verklighet. Folk kunde genom offren se framåt något nytt som skulle komma. Något fullkomligt skulle komma, och en gång för alla försona människan med Gud.

Brännoffret är en symbol på Jesus Kristus som var offret som var välbehagligt inför Gud. Vi kommer se hela tiden hur offret pekar på Kristus men vi kommer också se många applikationer för oss om vad offret betyder för oss i dag.

1 Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet. Han sade: 2 Säg till Israels barn: När någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ert offer av boskapen, antingen av nöt eller småboskap.

Brännoffret hade redan funnits länge, men nu ger Herren instruktioner om exakt hur det skulle utföras. Herren talade till Mose på samma plats som brännoffret skulle utföras på, uppenbarelsetältet.

Det som detta offer innehöll var att det var tvunget att vara ett liv som du skulle offra. Det var ett allvarligt, ett seriöst offer. Det behövde vara ett djur som hade liv i sig. Antingen av nötboskap eller av småboskap.

Det som menas med det är att det skulle vara en tjur, ett får eller getter. Just att det var ett djur visar oss på en vidare andlig betydelse. Det handlar om att ett liv måste offras. Blod måste utgjutas.

Detta är en symbol på när Jesus offrade sitt liv och utgjöt sitt egna blod för våra synder. Jesus var alltså den som skulle offras i en symbol av ett djur. De som offrade kunde alltså se fram emot evangeliet utan att ha det klart för sig då.

Men att liv behövdes offras har en betydelse för oss idag. Det handlar om hur vi måste offra våra liv för Gud i tjänst för honom.

På den tiden offrade man djur till Gud i form av deras liv och nu skall vi som troende offra våra liv som ett andligt offer till Gud. Rom 12:1 beskriver detta som vår andliga gudstjänst inför Gud.

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga  gudstjänst.

Brännoffret har alltså den betydelsen för oss idag att vi skall frambära våra egna kroppar som ett andligt offer inför Gud.

De olika delarna och djuren som offrades på brännoffret förklarar för oss hur detta andliga offer sker och hur vi offrar till Gud idag.. Detta är uppdelat i tre delar som vi nu skall gå igenom.

  1. Offret av nötboskapen (vers 3-9)

3 Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte.

Om någon vill offra något av sin nötboskap så var det frivilligt. Det fanns alltså alltid tillgång till att gå och offra något i tabernaklet om man ville.

Offret i från nötboskapen alltså tjurar och oxar och sådana starka djur skulle vara en hane. Denna hane skulle även vara felfri och det fick inte förekomma någon sjukdom eller skada eller något att anmärka på.

Detta är en bild på Jesus. Vi vet i från NT att Jesus beskrivs som offerlammet. Nu var det inte ett lamm just här utan det kommer i nästa kategori, men det har samma betydelse.

Det skulle vara en man som symboliserade vilket kön offret skulle ha. Jesus var en man. Det behövde även vara felfritt vilket symboliserar Jesu syndfrihet.

Men allt skulle ske med ordning. Det skulle föras fram till en specifik plats i detta fallet uppenbarelsetältets ingång, annars skulle offret inte vara välbehagligt inför Gud.

Av detta kan vi lära oss att Gud har sina ordningar och Gud är ordningens Gud och för att inte bedröva Gud måste vi följa dessa ordningar för det är välbehagligt inför Honom.

Det är särskilt viktigt i vår tid när det råder anarki i Guds hus, och folk gör som de vill. Folk har slutat studera ordet och följa ordet, utan man rättar sig snarare efter vad man själv anser är rätt.

Nu i grunden handlar brännoffret om vårt andliga offer inför Gud i från början till slut. Det pekar inte bara på Kristus utan är för oss idag.

Tjuren eller nötboskapen som skulle offras är därför en vidare symbol för oss idag som talar om arbete under uthållighet.

Nötboskapen användes i arbete av en åker och de var starka och uthålliga djur. De arbetade på och på och orkade mycket.

Det lär oss en princip av uthållig tjänst inför Herren. Vi kan till exempel inte bara sitta ner i soffan och säga Gud är suverän men aldrig utföra något arbete för Guds rike. Det blir fatalism. I stället måste vara kristna som är djupt aktiva i arbetet för Guds rike.

Aktiva i att be för Guds rike och aktiva i att arbeta för Guds rike med uthållighet. Vi kan till exempel ställa oss frågan. När var det senast jag gick ut evangeliet till någon annan?

Alla har inte samma gåor här. Alla kan inte predika på en gata. Men alla kan sprida evangeliet på olika sätt. Traktater, videos, predikningar, vittna för kollegor eller en granne eller liknande.

Vi som kristna skall vara som nötboskapen som offras och har en karaktär av stor uthållighet. Som arbetar till man helt enkelt tar slut. Kristendom och lathet finns inte.

Alla som Gud någonsin har använt genom historien har varit väldigt aktiva i att sprida Guds rike och det krävs stor uthållighet i sådant arbete,

 4 Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud, och det blir då välbehagligt och till försoning för honom.

5 Han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det runt omkring på altaret som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 6 Sedan ska han flå brännofferdjuret och stycka det,

Vi finner detta här hur den som offrar tjuren måste göra jobbet själv. Prästen kunde inte göra det åt dig utan den som offrar behövde anstränga sig.

Han skulle själv slakta tjuren sedan skulle han själv stycka djuret. Prästerna skulle bara sprida runt blodet runt altaret.

Men vi har återigen en koppling till Kristus här. Den som offrar skulle lägga handen på tjurens huvud och det skulle bli till försoning för honom.

Vi ser alltså här hur Kristus liknas vid tjurens huvud och den som ville försonas med Gud behövde röra vid huvudet, och huvudet var det som gav kontakten med försoningen.

Prästerna skulle stänka runt blodet runt altaret som låg utomhus i ett tält. Detta är en symbol på hur Jesu blod skulle utgjutas utomhus på en plats.

Jesus genom sitt blod var alltså medlaren mellan människan och Gud. Han kom med försoning och all försoning går via honom genom att tro på honom. Det är vad detta betyder.

Vi ser här de tre olika aktörerna i det hela. Den som vill offra. Självaste offret. Samt försonaren.

Vi har här människan, Jesus Sonen samt Fadern.

7 och prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. 8 Sedan ska Arons söner, prästerna, lägga styckena, huvudet och fettet på veden som brinner på altaret. 9 Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten✱ och därefter ska prästen bränna alltsammans på altaret.

Vi finner här de olika delarna i från tjuren som hade styckats. Dessa skulle brännas upp i elden på altaret och detta symboliserar hur vi skall ge våra kroppar till en andlig gudstjänst som ett levande brännoffer inför Gud.

Delarna har därför också en vidare betydelse. Vi finner här huvudet, fettet, inälvorna samt fötterna. Samt att de två senare skulle tvättas i vatten.

Dessa symboliserar hur vi skall offra oss själva som ett andligt offer till Gud. Först finner vi huvudet. Huvudet symboliserar våra tankar.

Vi skall älska Herren av hela vårt förstånd säger lagen till oss. Det innebär att vi måste offra våra tankar. Vi behöver kontrollera våra tankar.

Det finns ett andligt krig om våra sinnen och vi behöver deltaga i den striden. Dessa tankar går emot Guds vilja och vi behöver offra sådana tankar på brännoffer altaret för att ta död på tankar som inte behagar Gud.

För våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen, . 5. och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus,” (2 Kor 10:4-5)

Sedan har vi fettet. Vad symboliserar fettet? Fett är något som skapar energi i våra kroppar. Om vi inte har ätit så börjar kroppen ta av vårt överskottsfett för att producera energi till våra kroppar.

Fettet symboliserar därför energin vi lägger in i arbetet för Herren. Vi skall inte bara arbeta med uthållighet utan lägga ner energi i vad vi gör.

T.ex om vi ber skall vi inte bara be utan verkligen mena vad vi ber och lägga energi på det. När vi vittnar för andra skall vi anstränga oss och lägga vår energi för att komma med de bästa evangelie-argumenten.

I allt vi gör för Herren oavsett vad det är skall vi lägga ner energi på det. Det skall vara helhjärtat och inte lite halvhjärtat och slarvigt.

Men det handlar också om att lägga sin energi på rätt saker och inte slösa bort sin tid på onödiga grejer. Fettet används för rätt syfte i kroppen på samma sätt måste vi lägga vår energi på rätt saker i livet.

ta väl vara på tiden, för dagarna är onda. ” (Ef 5:16)

Är det så vårat liv ser ut? Lägger vi ner vår energi på rätt saker ? Och lägger vi ner vår energi i det vi gör?

För det tredje har vi Inälvorna. De är liknande med fettet det har med vårt hjärta att göra. Inälvorna är de som finns innuti kroppen och representerar därför vår inre människa. Vårt hjärta.

Vi behöver offra våra inälvor på altaret inför Gud. Vi behöver bevara vårt hjärta för utifrån hjärtat utgår hela vårt liv.

Våra motiv måste vara rena. Vår kärlek i hjärtat måste vara till Gud och våra medmänniskor. Kärleken som Gud har gett oss måste bevaras och får inte svalna.

Våran kärlek kan svalna absolut. Varför skulle annars församlingen i Efesus behövde omvända sig för att de hade tappat sin första kärlek?

Vi behöver göra saker av hjärtat utifrån kärlek och inte utifrån en plikt.

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor.” (Kol 3:23)

Sist här har vi fötterna. Detta symboliserar vår vandring i livet. Vi behöver vandra i ljuset och inte i mörkret.

Våra gärningar skall inte vara associerat med det som är mörkt, Med att vandra i ljuset betyder också att vi lever i syndabekännelsen. Vi behöver bekänna våra synder inför Gud så fort vi blir överbevisade om dem.

Men vi behöver också vara noggranna med hur vi vandrar : ”. Se därför noga till hur ni vandrar, inte som ovisa utan som visa, ” (Ef 5:16)

Vi behöver vandra i Kristi fotspår och i vishet. Vi behöver ta vara på oss själva hur vi lever våra liv och vad vi gör med våra fötter.

Vi behöver vara noggranna och eftertänksamma med vilken plats vi sätter våra fötter på. Vi kan inte bara sätta dem var som helst.

Utan vi behöver hålla oss borta i från det som skadar våra själar, vår renhet samt det som ger oss ett dåligt vittnesbörd.

Slutet av vers nio ”Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Om vi offrar våra kroppar som ett andligt brännoffer så är detta en ljuvlig doft inför Herren. Detta är vad Herren vill med våra liv att vi ger dem till Honom.

Denna vers är även en referens till Jesus Kristus. Hans offer för våra synder beskrivs nämligen som en ljuvlig doft.

Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. ” – (Ef 5:2).

Jesus Kristus var alltså det slutgiltiga brännoffret. Nu låt oss titta det andra offret som skulle brännas.

  1. Offret av småboskapen (Vers 10-13)

10 Om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, av fåren eller getterna, ska han ta ett felfritt djur av hankön. 11 Han ska slakta det inför Herrens ansikte vid norra sidan av altaret, och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt omkring på altaret. 12 Han ska stycka djuret i dess delar, tillsammans med huvudet och fettet, och prästen ska lägga dem på veden som brinner på altaret. 13 Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra alltsamman och bränna det på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Mycket av detta är redan förklarat, men låt oss ta det som är nytt eller inte redan förklarat.

Vi finner här offer av småboskap.

Det syftar på får, lamm eller getter. De skulle också vara felfria vilket pekar på Kristus som var offerlammet för våra synder.

 ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! ” (Joh 1:29).

Lammet eller denna typen av småboskap har även en betydelse för oss idag. Denna betydelse är vad lammet står för och hur det agerar..

Ett lamm är ett djur som följer sin herde vart än herden vallar dem. Detta visar på underordnande och ödmjukhet. Det visar oss på hur vi skall följa herden vart han än går.

Vi skall följa Jesus i allt han lärde oss men även i att uppfylla missionsbefallning. Vi underordnar oss alltså Jesus så som ett lamm följer sin herde.

Detta talar om Jesu herravälde i våra liv. Jesus inte bara är Herren utan måste även vara Herre i våra liv. Vi måste följa hans bud för att våra liv skall vara ett välbehagligt brännoffer inför Gud.

Vi har blivit frälsta för att göra goda gärningar. Det är vår kallelse att följa vår mästare vart han än tar oss och in i döden om så skulle behövs.

Om vi inte är villiga att dö för vår tro är vi inte som lamm som följer sin herde.

Är det så vi lever våra liv ?

Vers 13. ”Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra alltsamman och bränna det på altaret. ”

Jag har redan förklarat vad inälvorna och fötterna står för men vi läser att dessa skulle tvättas i vatten innan de offrades.

Vattnet är en symbol på Helige Ande. Detta betyder att vi behöver leva våra liv i den Helige Andes kraft i helgelse. Vi behöver Guds välsignelse i våra liv så att andra kan bli uppbyggda genom Helige Ande.

Men det betyder också att vi behöver vandra i helgelse för Helige Ande helgar oss genom ordet. ”Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning. ” (John 17:17)

När vi studerar Guds ord och tar det till oss så helgar Ande oss. Att inälvorna och fötterna behöver tvättas i vatten handlar alltså om att leva i ordet och växa till genom det. Det handlar om att få sin föda där ifrån samt att leva i Andens kraft som helgar oss.

  1. Offret av fåglarna. (Vers 14-17)

14 Och om han vill bära fram åt Herren ett brännoffer av fåglar, ska han ta sitt offer av turturduvor eller unga duvor. 15 Prästen ska bära fram djuret till altaret och vrida huvudet av det och bränna det på altaret. Blodet ska kramas ut på altarets sida. 16 Men krävan med dess orenhet ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret. 17 Han ska fläka upp fågeln vid vingarna, dock utan att slita loss dem, och prästen ska bränna den på altaret, på veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Vi har nu det sista av de tre offren. I detta fall skulle det offras en duva. Duvorna var för de fattiga, om folk inte hade råd så kunde man offra en duva.

7 Men om han inte har råd med ett sådant djur, ska han som offer för sin synd bära fram åt Herren två turturduvor eller två unga duvor, en till syndoffer och en till brännoffer. (3 Mos 5:7)

Först låt oss titta på vad detta betyder. Att duvorna var för de fattiga kan vi tillämpa på andlig fattigdom. De som offrar duvorna är de som behöver vara de andligt fattiga.

Detta talar om för oss att vi skall i vårt andliga offer bära en ödmjuk ande. Bara att offra en duva i sig gladde inte Herren utan det offer han vill ha är en förkrossad och ödmjuk ande.

Gud ser till de ödmjukas hjärtan. Den som kommer inför honom med en brustenhet över sin synd. Den som ser sanningen om sig själv och är förkrossad över det. Det är vad en sann ödmjukhet är för något och det är ett sådant offer Herren vill ha.

Sedan symboliserar duvan i sig den oskyldighet vi skall bära på. Jesus själv sade detta ” Var därför kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor. ” (Matt 10:16)

Duvan vittnar alltså om en oskyldighet.. Vi som vill offra ett brännoffer idag inför Gud måste leva ett liv i oskyldighet. Det talar om att vi lever oklanderligt inför andra och inför Gud. Det handlar om hjärtats renhet.

Visst kommer folk alltid att klandra ändå för vi har en fiende som gillar att klandra Guds barn men vad det betyder är att det inte skall ligga något bakom det hela utan oavsett klander skall vi vara oskyldiga.

[Det goda oklanderliga vittnesbördet om Anabaptisterna]

Vers 16 ”Men krävan med dess orenhet ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret.” .

Krävan finns hos fåglar. Den sitter på matstrupen och dess funktion är att lagra mat. När duvan äter sin mat så lagras givetvis också en del skräp i krävan.

När duvan offrades skulle man därför ta bort krävan för den skulle inte alls brännas eller vara en del av offret.

Detta är en symbol för oss idag som vittnar om att vi att måste rensa bort smutsen i våra egna liv.

Det som befläckar oss måste vi hålla oss borta i från.

Det handlar om två saker. Vi måste hålla oss borta i från synden. Göra kamp till blods emot synden som bibeln säger till oss.

Vi kan inte tolerera synd i våra egna liv utan behöver leva i renhet.

Men även världen befläckar oss. Vi läser i Jak 1:27

Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. ”

När vi lever i den här världen finns det tankar, idéer, attityder, levnadssätt och alltså möjligt som besmittar oss, som vi ständigt behöver rena oss ifrån genom bön och bekännelse inför Gud.

Vi behöver också vara noggranna med vad vi gör med våra ögon och öron så att vi inte blir besmittade. Vi behöver även vakta våran tunga så att våra ord blir välbehagliga inför Herren.

Är det ett sådant liv vi lever mina vänner?. Lever vi ett liv där våra kroppar är ett andligt brännoffer inför Herren?.

Ett liv där vi lever i kärleken till Herren där vi älskar honom av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd?.

Lever vi ett liv där vi älskar vår nästa som oss själva? Lever vi ett liv där vi tjänar Herren med all vår kraft?. Lever vi ett liv i ödmjukhet och renhet?

Låt oss vara sådana som ständigt offrar brännoffer inför Herren. Där vi offrar våra liv så som oxar, får och duvor inför Honom.

När vi lever så som Herren vill, så blir det en ljuvlig doft inför Honom som han accepterar. Det borde vara allas våra liv. Må vi leva så. Amen.