Det åttonde budordet- Du skall inte stjäla

Du skall inte stjäla. ” – 2 Mos 20:15

Redan innan lagen gavs sade Jakob att alla getter och lamm som han hade som inte såg ut på ett visst sätt skulle ”räknas som stulna” (1 Mos 30:33). Vi finner alltså Guds lag nedlagd i Jakob flera hundra år innan den gavs till Mose. Det därför att den lades ner i människan redan vid skapelsen.

Att stjäla är att ta något från någon annan och behålla det för sig själv. Men även att undanhåll någon något som tillhör dem är att stjäla, Bibeln ger flertalet exempel på detta. Vi har de som inte betalar ut till arbetarna vad de har rätt till för sitt arbete.Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. (Jak 5:4)

Detta sker när arbetsgivare inte betalar ut till folk vad de skall få men även när vi inte betalar för oss för arbeten som utförs åt oss. T.e.x planka på spårvagnen, Bussen eller Tunnelbanan. Ladda ner torrent filer från internet eller på något annat sätt fuska med att betala arbetaren det han är värd.

Vi stjäl genom att inte ge till Herren det som tillhör honom ” ”Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. ” (Mal 3:10). Under det gamla förbundet skulle man ge tionde men vi är inte under det förbundet istället handlar om offergåvor för Guds verk i form av mission och att ge till de fattiga. Men det handlar också om att stjäla ära från Herren och inte ge honom äran som Han förtjänar.

Vi stjäl också när vi fuskar med våran arbetstid genom att sitta och slöa på arbetet eller gå hem tidigare utan lov. (Kol 3:22).Vi stjäl även genom att fuska med skatten och inte betala in det som vi skall till staten.(Luk 20:25). Även religiös stöld är vanlig där folk stjäl någon annans undervisningsmaterial och gör det till sin eget. Visst kan man ta vissa delar och inspireras men inte ta rakt av.

Är det så att vi har fler tjuvar ibland oss än vad vi anar? Tjuvar skall inte ärva Guds rike (1 Kor 6:10). Vi som troende skall därför inte syssla med detta utan skall lägga av oss all form av stöld. Därför om du lever som en tjuv så sluta stjäla och börja betala för dig i samhället. Lev så som Kristus lär oss att leva och ta inte något som inte tillhör dig.

Tillbe Herren med vördnad och fruktan inte med rockband

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan (Hebr 12:28).

När vi tillber Herren i vardagen men också i kyrkan så måste vi göra det med vördnad och fruktan och med ordning (1 Kor 14:40) samt i Ande och i Sanning (Joh 4:34). Detta innebär en djup vördnad inför vår Kung och Herre och universums skapare, men också en djup fruktan för vem han är. Det är alltså något som är seriöst och något man tar på allvar. Man beter sig inte hur som helt eller agerar hur som helst när man kommer inför Herren för att tjäna honom, utan det måste ske med vördnad och fruktan.

Tyvärr i vår tid genom den karismatiska rörelsens frammarsch har det kommit in en ny syn på tillbedjan av Herren där man har glömt bort dessa principer och man har ersatt dem med världens principer där det hela handlar om underhållning. I stället för att tillbe med vördnad och respekt har vi nu folk som spelar rock låtar, folk som rappar och även disco musik har jag sett i våra kyrkor. Precis som om det vore en konsert. Men det är inte på det sättet man skall tillbe Herren. När man drar in rockbanden så försvinner genast ordningen och folk börjar hoppa och skutta (1 Kor 14:40) Genast är den heliga vördnaden och fruktan borta. Vem skulle bete sig så inför den Största Kungen som finns?

Vem skulle bete sig som om det berodde på hur man rör på sig som räknas när man står inför en helig Gud? Tyvärr är detta vad som sker mitt ibland många kyrkor idag och speciellt på ungdomsmöten. Vi har kända band som Hillsong, Planetshakers m.fl där man har glömt bort detta och det handlar mer om underhållning än vördnad och fruktan inför en helig Gud. Finns det något kvar av detta ibland oss i vår tid? Har vi fallit så långt att vi inte längre tillber Gud med vördnad och fruktan? I såfall behöver vi vända oss tillbaka till bibelns princip om hur man tillber Gud. Låt all ske på ett ordningsfullt sätt med fruktan och med vördnad inför den han är. Sådan är sann tillbedjan och tjänst inför Gud och endast det behagar honom.