Frälsning genom dopet

Efter denna förebild frälser nu dopet också er. ” – 1 Petr 3:21

Martin Luther trodde på frälsning genom tron allena genom Kristus allena. Läser man dock hans stora katekes om barndopet så får han inte alls ihop detta med dopet. Han ger den konstigaste förklaringen och mest förvirrade förklaringen jag någonsin har läst. Han menar på något sett att dopet pånyttföder de små spädbarnen men för att det inte skall motsäga trona allena och Kristus allena så finns ordet i vattnet.

Luther var kvar i det katolska tänkandet om dopet och såg inte det baptistiska synsättet som är i full harmoni med övriga skriften. Frälser dopet oss som detta stycke samt några andra i T.e.x Rom kapitel 6 verkar säga? Ja dopet frälser. Men vad är det för dop det talar om ? Vi får inte tänka vatten dop här för då hamnar vi fel.

När vi läser om dop och frälsning i skriften så är det dopet in i Kristus och dopet in i Anden som sker när vi kommer till tro det det syftar på.

Arken var en förebild på Kristus och frälsningen. Denna ark gick genom vatten. Det var dock de som levde av tron som gick in i arken. De som hade bekännelsen medans de som vägrade lyssna på Guds ord gick inte in i arken. Arken därför var en förebild på frälsningen och de som gick in i den blev frälsta och i samma stund man blir frälst blir man döpt in i Kristus och i Anden.

Det är vad denna vers syftar på och inte på att vatten dop i sig frälser någon. Hade spädbarnsdop frälst någon och förvandlat deras hjärtan hade vi haft många svenskar i detta land som varit kristna. Tittar vi på mångas livsstil ser vi att så inte är fallet.

När vi därför ser termer om dop och frälsning tänk på profetian i Hesekiel 36 ”Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här finner vi tal om vatten och Ande som Gud skall stänka på oss och doppa oss i. Detta är vad det riktiga dopet är. När Gud stänker rent vatten på oss och fyller oss med sin Ande. Den yttre handlingen vatten dopet är bara en symbol på vad som redan har skett och gör ingenting med en människa.

Därför om du är barndöpt skall du veta att det frälser inte dig utan bara dopet in i Kristus och Hans Ande frälser dig och det sker genom tron på Kristus och omvändelsen till honom allena..

Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall resten tillfalla dig.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. ” – Matt 6:33

Jesus har precis talat om att man kan inte tjäna mammon och Gud samtidigt och att hedningarna söker efter pengar och samt och kläder.

Vi som är Guds barn dock behöver inte oroa oss över detta. Vi är hans barn och tillhör Honom och en Fader tar hand om sina barn. Det finns dock ett villkor för allt detta. Villkoret är att vi skall söka först Guds rike och hans rättfärdighet.Vad innebär nu detta?. Jag tror det innebär två saker.

Först och främst innebär det att söka efter frälsningen och rättfärdigheten i Jesus. De som ännu inte har gjort det skall göra det medans det ännu finns tid. Det andra vilket jag tror det mest syftar på är att söka Guds rike och dess utbredning.

Detta innebär saker som har med Guds rike att göra, själars frälsning. Det är församlingens uppdrag och varje troendes uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Detta är något vi skall be över och ivrigt söka.

Det andra Jesus säger är att vi skall söka hans rättfärdighet. Med detta menas att vi skall söka hans helighet och söka efter att i allt leva i enlighet med Guds vilja.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. ” (1 Joh 2:16).

Vår kallelse är inte att vara passiva utan vi skall aktivt söka att leva efter Jesu rättfärdighet. I ord och handling.

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid.  ” (2 Petr 3:14) .

Petrus uppmanar oss att göra allt vi kan för att bli funna rena och fläckfria. Detta är vad det innebär att söka hans rättfärdighet.Därför mina älskade. Studera hans bud och sträva och gör allt du kan för att hålla dem. Lev ett sådant liv och du behöver inte oroa dig för mat och kläder utan det kommer du att få.